Näin viestit mainetuloksista

Olemme koonneet tälle sivulle ohjeet mainetuloksista viestimiseen. Kannustamme raportin täysimääräiseen hyödyntämiseen ja tulosten jakamiseen eri sidosryhmille.

 

Miksi tuloksista kannattaa kertoa?

Avoimuus tuloksista ja tutkimustiedon jakaminen lisää maineen merkityksen tärkeyttä ja vie asioita eteenpäin organisaatiossa. Näin ihmiset myös tulevat tietoiseksi siitä, että asia on organisaatiolle tärkeä ja organisaatio on kiinnostunut sidosryhmistään. Tulosten jakaminen auttaa myös tulosten reflektoinnissa sisäisesti. Henkilöstöllä on tärkeä rooli maineen rakentamisessa.

 

Miten tuloksista kannattaa kertoa?

Suosittelemme kertomaan tuloksista matalalla kynnyksellä omissa kanavissanne. Oman mainetimantin jakaminen esimerkiksi somessa on helppo tapa viestiä tuloksista. Myös tiedotteen tai uutisen laatiminen on erinomainen ja paljon käytetty keino kertoa omasta mainetyöstä. Näin on mahdollista kertoa laajemmin esimerkiksi onnistuneista mainenousuista tai vahvasta asemasta toimialalla. Tuloksista kannattaa aina jakaa myös sisäisesti.

 

Kenelle tuloksista kannattaa kertoa?

Kerrothan tuloksista henkilöstölle, hallitukselle, johtoryhmälle, omistajille sekä muille tärkeille sidosryhmille. Asiantuntijamme auttavat mielellään tulosten esittelyssä ja tiedon jakamisessa. Maine on organisaation merkittävin aineeton pääoma ja siksi se on koko organisaation asia.

 

Mitä materiaalia saa jakaa eteenpäin?

Tutkimusmateriaalia voi käyttää (viestintäkumppanin kanssa) koko laajuudessaan, mutta huomaathan, että tuloksista tiedottaessa tutkimusmallin tarkkoja väittämiä tai tilastollisia metodeja ja analyysimenetelmiä ei saa jakaa eteenpäin. Myös kilpailijavertailut ovat tarkoitettu ainoastaan sisäiseen käyttöön. Eli näitä ei voi visuaalisesti jakaa, mutta voitte sanoittaa tuloksia kirjallisesti.

 

Tiedotteen laatiminen

Autamme myös mielellämme, mikäli haluatte kirjoittaa tuloksista tiedotteen. Asiantuntijamme voivat antaa tiedotteeseen kommentteja.

 

Esimerkkejä

Näin asiakkaamme ovat kertoneet tuloksistaan:

 

Varma nousi työeläketoimijoiden ykköseksi Luottamus&Maine-tutkimuksessa

 

Vastuullisuus on Fintrafficin maineen ja luottamuksen kulmakivi

 

Metsähallituksen vuosi- ja vastuullisuuskertomus 2022 s. 27: Metsähallituksen maine ja asiakaskokemus edelleen hyvällä tasolla

 

VTT:n maine parani entisestään: hyvä työntekijäkokemus ja asiakaskokemus käyvät käsi kädessä

 

 

Vaikka tuloksissa olisikin parannettavaa, voi niistäkin kertoa avoimesti ja reflektoiden, kuten Verohallinnon pääjohtaja Markku Heikura teki kommentoidessaan laskeneita tuloksia:

Verotusta vuorovaikutuksella ja luottamuksella

 

Parhaimmillaan oma viestintä antaa myös medialle mahdollisuuden tarttua aiheeseen, kuten Koulutuskuntayhtymä OSAO:n tapauksessa:

Ammatillinen kouluttaja OSAO sai hyvät arviot tuoreessa mainekyselyssä

 

Mikäli mainetuloksista viestiminen herättää lisäkysymyksiä, olethan yhteydessä yhteyshenkilöösi ja mietitään yhdessä, miten tuloksista kannattaa viestiä.

 

“Jos maineesta todella halutaan pitää huolta, sen rakentamiseen on otettava mukaan organisaation jokainen jäsen. Syntyyhän organisaation maine joka ikisessä kohtaamisessa – organisaation suorissa kohtaamisissa kaikkien erilaisten sidosryhmiensä kanssa, organisaation omissa viesteissä ja muiden ihmisten tarinoissa, jotka leviävät niin perinteisessä mediassa, sosiaalisessa mediassa kuin yksityisissä keskusteluissakin.”  Riku Ruokolahti, Maineen johtamisen käsikirja.

 

Lähde: Ruokolahti, Riku 2020. Maineen johtamisen käsikirja.

 

Luottamus&Maine® on rekisteröity tavaramerkki ja lisäksi se on Euroopan Unionin Intellectual Property Office:ssa rekisteröity yhteisömalli. Sen sisältämät visuaalisuus, muodot, tutkimusväittämät ja -metodit ovat palveluntarjoajan immateriaalioikeuden piirissä.