T-median ihmiset

Kehitämme organisaatioiden johtamista sidosryhmien ja yhteiskuntien kannalta kestävämpään suuntaan. Näin vaikutamme maailmaan kokoamme enemmän.

Hanna-Mari Aula, Vanhempi asiantuntija

DSc (Econ)
+358 40 585 6466
hanna-mari.aula@t-media.fi

Hanna-Mari keskittyy analytiikkapohjaiseen maineen johtamisen neuvonantoon. Hanna-Marilla on 20 vuoden kokemus tutkimuksen ja mainetyön parissa. Aiemmin hän on työskennellyt  KAUTE-säätiössä ja Pohjoisrannassa sekä tutkimustyössä Aallossa ja Stanfordissa.

Kari Väisänen, Vanhempi asiantuntija

M.Sc.
+358 400 138 767
kari.vaisanen@t-media.fi

Kari Väisänen toimii T-Mediassa vanhempana asiantuntijana ja hallituksen jäsenenä. Karilla on vahva kokemus media-alasta ja elinkeinoelämästä, hän on toiminut mm. STT:n päätoimittajana ja TAT:n toimitusjohtajana.

Timo Leppä, Asiantuntija

M.Sc.(Tech.), CEFA
+358 50 301 6800
timo.leppa@t-media.fi

Timo Leppä palvelee asiakkaidemme johtoryhmiä sekä hallituksia maineen ja luottamuksen rakentamisessa. Aiemmin Timo toimi Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtajana ja Kemira Oyj:n viestintäjohtajana ja konsernin johtoryhmän jäsenenä.

Andrei Sergejeff, Asiantuntija

MA
+358 50 3030204
andrei.sergejeff@t-media.fi

Andrei toimii asiakkaidemme apuna tutkimushankkeiden käynnistämisessä ja koordinoimisessa sekä tulosten hyödyntämisessä. Andreilla on vahva kansainvälinen osaaminen ja syvä ymmärrys tutkimustoiminnasta. Päivätyönsä ohessa Andrei toimii tietokirjailijana.

Elisa Runsas, Sales Lead

M.Sc.(Econ.)
+358 50 468 8849
elisa.runsas@t-media.fi

Elisa neuvoo neuvoo asiakkaitamme datan hyödyntämisessä maineen johtamisessa ja vetää myyntitiimiä. Elisa on syventynyt opinnoissaan data-analytiikan käyttämiseen päätöksenteossa. Ennen T-Medialle tuloa Elisa on toiminut myynnin ja asiakassuhteiden asiantuntijatehtävissä.

Kaisa Laurila, Project Lead (perhevapaalla)

MA
+358 50 518 0798
kaisa.laurila@t-media.fi

Kaisa toimii projektipäällikkönä Luottamus&Maine-tiimissä. Kaisa vastaa toimialakohtaisten tutkimusprojektien toteuttamisesta. Kaisalla on vahva osaaminen vaikuttajaviestinnästä ja toimialakohtaisesta ajattelusta MARA:lta.

Kai-Verneri Kaksonen, Suhdepäällikkö

M.Sc.
+358 50 545 5421
kai.kaksonen@t-media.fi

Kai-Verneri työskentelee T-Mediassa suhdepäällikkönä ja auttaa asiakkaitamme maineensa mittaamisessa sekä sidosryhmäsuhteidensa kehittämisessä. Kai on työskennellyt aikaisemmin TAT:ssa ja Helsingin yliopistossa.

Joonas Tarpila, Senior Data-Analyytikko

M.Sc.(Tech.)
+358 50 530 3684
joonas.tarpila@t-media.fi

Joonas vastaa T-Median datatiimin projektinhallinnan ohella tutkimusaineistojen kvantitatiivisesta analysoinnista. Joonas on opiskellut sovellettua matematiikkaa ja ennen T-Mediaa työskennellyt vakuutusyhtiön matemaatikkona.

Mira Lindroos, Data-analyytikko

M.Sc.(Tech.)
mira.lindroos@t-media.fi

Miran työhön kuuluvat tutkimusdatan käsittely ja analysointi sekä kustomoitujen raporttien tuottaminen asiakkaillemme. Aikaisemmin Mira on työskennellyt HR4:llä tutkimusassistenttina.

Inari Ojala, Data-analyytikko

M.Soc.Sc. (Econ.)
+358 50 463 3383
inari.ojala@t-media.fi

Inari toimii T-Median datatiimissä tehtävinään tutkimusdatan tilastollinen analysointi, meta-analyysi sekä asiakaskohtaisten raporttien tuottaminen yhdessä tutkimusosaston kanssa.

Sari Maunula, Tutkimusjohtaja

M.Sc.(Econ.)
+358 50 409 1543
sari.maunula@t-media.fi

Sari Maunula johtaa T-Median tutkimustoimintaa. Sari on aiemmin työskennellyt Taloustutkimuksessa ja Aegis Mediassa tutkimuspäällikkönä. Sarilla on pitkä kokemus brändi- ja mainetutkimuksista sekä henkilöstötutkimuksista.

Marjo Seppä, Tutkimuspäällikkö

BBA
+358 40 8221315
marjo.seppa@t-media.fi

Marjo toimii T-Mediassa tutkimuspäällikkönä, vastuullaan mainetutkimusten lisäksi muut yhteiskunnalliset tutkimushankkeet. Marjo on työskennellyt aikaisemmin Kantar TNS:llä tutkimuspäällikkönä, ja hänellä on pitkä kokemus erityisesti media-alan tutkimuksista.

Petteri Puska, Tutkija

D.Sc.(Econ.)
+358 41 435 8521
petteri.puska@t-media.fi

Petteri toimii tutkijana T-Mediassa. Hän vastaa asiakasvetoisten tutkimusprojektien läpiviemisestä. Aikaisemmin Petteri työskenteli kuluttajatutkijana Vaasan yliopistossa. Väitöskirjassaan hän tarkasteli vihreän kuluttamisen maineellisia aspekteja.

Rebecca Kilpeläinen, Tutkija

M.Sc. (Econ.)
+358 50 467 9777
rebecca.kilpelainen@t-media.fi

Rebecca toimii T-Median tutkimustiimissä tutkijana, vastuullaan asiakas- ja projektikohtaiset tutkimukset ja raportointi. Aiemmin Rebecca on kerännyt kokemusta tutkimuksesta, projektinhallinnasta ja asiakassuhteista Digitalist Groupilla ja InterQuestilla.

Tuuli Pohjola, Viestintäasiantuntija & tutkija

M.Sc.(Econ.)
tuuli.pohjola@t-media.fi

Tuuli vastaa T-Median viestinnän suunnittelusta, toteutuksesta sekä asiakastutkimusten raportoinnin kehittämisestä. Ennen T-Medialle tuloaan Tuuli on työskennellyt viestintäasiantuntijana EK:lla, ympäristöministeriössä ja Milttonilla.

Maija Tuovinen, Projektiassistentti

MA
maija.tuovinen@t-media.fi

Maija toimii tutkimusprojekteissa assistenttina ja varmistaa, että pienetkin asiat tehdään huolella. Maija on  on aikaisemmin työskennellyt Pariisissa pohjoismaisten yritysten viennin edistämiseksi.

Eila Lahti, Tiedonkeruupäällikkö

B. Eng.
+358 50 597 9331
eila.lahti@t-media.fi

Eila johtaa T-Median tutkimusosaston tiedonkeruutiimiä. Eilalla on tutkimustoiminnasta jo yhteensä 15 vuoden vankka kokemus, ja hän on aiemmin työskennellyt muun muassa Protonella ja VSP:llä.

Kirsi Koskinen, Tiedonkeruukoordinaattori


+358 50 523 8813
kirsi.koskinen@t-media.fi

Kirsi on osa T-Median omaa tiedonkeruutiimiä. Kirsi on työskennellyt aiemmin muun muassa projektipäällikkönä Protonella sekä VSP:llä. Hänellä on yhteensä yli 20 vuoden kokemus asiakaspalvelusta sekä myynnin ja markkinoinnin eri tehtävistä.

Hilla Koivula, Tutkimusassistentti

BBA in Business
+358 50 3433 339
hilla.koivula@t-media.fi

Hilla työskentelee osana T-Median omaa tiedonkeruutiimiä. Hillan työnkuvaan kuuluu datan kerääminen muun muassa puhelin- ja sähköpostihaastatteluin toteuttettavien tutkimusprojektien osalta.

Teemu Inkinen, Tutkimusassistentti


+358 50 5134 830
teemu.inkinen@t-media.fi

Teemu on T-Median oman tiedonkeruutiimin jäsen. Teemun vastuulla on tiedonkeruu ja datan koostaminen tutkimusprojektien osalta, joissa hyödynnetään puhelin- tai sähköpostihaastatteluja.

Riku Ruokolahti, Kehitysjohtaja

MBA, Certificate of Reputation Management
+358 400 512 200
riku.ruokolahti@t-media.fi

Riku Ruokolahti on T-Median kehitysjohtaja. Hän vastaa Luottamus&Maine-liiketoiminnasta ja valmentaa ylintä johtoa sekä johtoryhmiä kokonaisvaltaiseen maineen johtamiseen. Riku on suorittanut MBA-tutkinnon Henley Business Schoolissa.

Harri Leinikka, Toimitusjohtaja

M.Sc.(Tech.), Certificate of Reputation Management
+358 40 505 5001
harri.leinikka@t-media.fi

Harri Leinikka on T-Median toimitusjohtaja ja perustajaosakas. Harrilla on yli 20 vuoden kokemus viestinnästä ja maineen johtamisesta. Harri on työskennellyt Alma Mediassa ja TATin johtoryhmässä sekä Inforin hallituksessa.

Leo Stranius, Toimitusjohtaja, Third Rock Finland Oy

M.Sc.A.
+358 40 754 7371
leo.stranius@thirdrock.fi

Leo on Third Rockin toimitusjohtaja ja osakas. Leo vastaa yhtiön ilmasto- ja ympäristöpalveluista. Aiemmin hän on työskennellyt Kansalaisareenan, Luonto-Liiton ja Suomen luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtajana sekä yritysten neuvonantajana.

Sari Kuvaja, Vastuullisuuspalvelujen johtaja, Third Rock Finland Oy

M.Sc. (Agriculture and Forestry)
+358 40 528 2820
sari.kuvaja@thirdrock.fi

Sari on Third Rockin osakas ja vastuullisuuspalvelujen johtaja. Sarilla on yli 20 vuoden kokemus yritysvastuusta ja vastuullisuusviestinnästä. Hän on konsultoinut asiakkaitaan vastuullisuusstrategiatyössä, sidosryhmäsuhteissa sekä vastuuviestinnässä ja -raportoinnissa.