T-median ihmiset

Kehitämme organisaatioiden johtamista sidosryhmien ja yhteiskuntien kannalta kestävämpään suuntaan. Näin vaikutamme maailmaan kokoamme enemmän.

Sari Maunula, Tutkimusjohtaja

M.Sc.(Econ.)
+358 50 409 1543
sari.maunula@t-media.fi

Sari johtaa T-Median tutkimustoimintaa. Sari on aiemmin työskennellyt Taloustutkimuksessa ja Aegis Mediassa tutkimuspäällikkönä. Sarilla on pitkä kokemus brändi- ja mainetutkimuksista sekä henkilöstötutkimuksista.

Harri Leinikka, Toimitusjohtaja

M.Sc.(Tech.), Certificate of Reputation Management
+358 40 505 5001
harri.leinikka@t-media.fi

Harri on T-Median toimitusjohtaja ja perustajaosakas. Harrilla on yli 20 vuoden kokemus viestinnästä ja maineen johtamisesta. Harri on työskennellyt Alma Mediassa ja TATin johtoryhmässä sekä Inforin hallituksessa.

Riku Ruokolahti, Kehitysjohtaja

MBA, Certificate of Reputation Management
+358 400 512 200
riku.ruokolahti@t-media.fi

Riku Ruokolahti on T-Median kehitysjohtaja. Hän vastaa Luottamus&Maine-liiketoiminnasta ja valmentaa ylintä johtoa sekä johtoryhmiä kokonaisvaltaiseen maineen johtamiseen. Riku on suorittanut MBA-tutkinnon Henley Business Schoolissa.

Elisa Runsas, Sales Lead

M.Sc.(Econ.)
+358 50 468 8849
elisa.runsas@t-media.fi

Elisa neuvoo asiakkaitamme datan hyödyntämisessä maineen johtamisessa ja vetää myyntitiimiä. Elisa on syventynyt opinnoissaan data-analytiikan käyttämiseen päätöksenteossa. Ennen T-Medialle tuloa Elisa on toiminut myynnin ja asiakassuhteiden asiantuntijatehtävissä.

Kai-Verneri Kaksonen, Suhdepäällikkö

M.Sc.
+358 50 545 5421
kai.kaksonen@t-media.fi

Kai-Verneri työskentelee T-Mediassa suhdepäällikkönä ja auttaa asiakkaitamme maineensa mittaamisessa sekä sidosryhmäsuhteidensa kehittämisessä. Kai on työskennellyt aikaisemmin TAT:ssa ja Helsingin yliopistossa.

Hanna-Mari Aula, Vanhempi asiantuntija

DSc (Econ)
+358 40 585 6466
hanna-mari.aula@t-media.fi

Hanna-Mari keskittyy analytiikkapohjaiseen maineen johtamisen neuvonantoon. Hanna-Marilla on 20 vuoden kokemus tutkimuksen ja mainetyön parissa. Aiemmin hän on työskennellyt  KAUTE-säätiössä ja Pohjoisrannassa sekä tutkimustyössä Aallossa ja Stanfordissa.

Kaisa Laurila, Project Lead

MA
+358 50 518 0798
kaisa.laurila@t-media.fi

Kaisa toimii projektien vetäjänä Luottamus&Maine-tiimissä. Kaisan erityisosaamista ovat toimialakohtaisten tutkimusprojektien toteuttaminen, joissa syvennytään alan organisaatioiden maineen lisäksi toimialakohtaisiin ilmiöihin. Kaisalla on ennestään vahva tausta vaikuttajaviestinnässä.

Marjo Seppä, Tutkimuspäällikkö

BBA
+358 40 8221315
marjo.seppa@t-media.fi

Marjo toimii T-Mediassa tutkimuspäällikkönä, vastuullaan asiakas- ja projektikohtaisten tutkimusten läpivienti. Marjo on työskennellyt aikaisemmin Kantar TNS:llä tutkimuspäällikkönä, ja hänellä on pitkä kokemus erityisesti media-alan tutkimuksista.

Kari Väisänen, Vanhempi asiantuntija

M.Sc.
+358 400 138 767
kari.vaisanen@t-media.fi

Kari Väisänen toimii T-Mediassa vanhempana asiantuntijana ja hallituksen jäsenenä. Karilla on vahva kokemus media-alasta ja elinkeinoelämästä, hän on toiminut mm. STT:n päätoimittajana ja TAT:n toimitusjohtajana.

Rebecca Kilpeläinen, Tutkimuspäällikkö

M.Sc. (Econ.)
+358 50 467 9777
rebecca.kilpelainen@t-media.fi

Rebecca toimii tutkimuspäällikkönä, vastuullaan asiakas- ja projektikohtaiset tutkimukset. Hän on myös pääsääntöisesti vastuussa kansainvälisistä tutkimuksistamme sekä raportoinnin kehittämisestä. Aiemmin Rebecca on työskennellyt Digitalist Groupilla ja InterQuestilla.

Andrei Sergejeff, Asiantuntija

MA
+358 50 3030204
andrei.sergejeff@t-media.fi

Andrei toimii asiakkaidemme apuna tutkimushankkeiden käynnistämisessä ja koordinoimisessa sekä tulosten hyödyntämisessä. Andreilla on vahva kansainvälinen osaaminen ja syvä ymmärrys tutkimustoiminnasta. Päivätyönsä ohessa Andrei toimii tietokirjailijana.

Mari Isotalo, Tutkimuspäällikkö

M.Soc.Sc., M.Sc.
+358 40 564 2269
mari.isotalo@t-media.fi

Mari toimii T-Mediassa tutkimuspäällikkönä vastuullaan asiakas- ja projektikohtaiset tutkimukset. Mari on aiemmin työskennellyt Promenade Insightissa, Accountor Services Oy:ssä, HR4:lla sekä Kantar TNS:llä ja omaa pitkän kokemuksen erityisesti henkilöstökokemuksen tutkimisen parista.

Petteri Puska, Tutkimuspäällikkö

D.Sc.(Econ.)
+358 41 435 8521
petteri.puska@t-media.fi

Petteri toimii tutkimuspäällikkönä T-Mediassa. Hän vastaa asiakasvetoisten tutkimusprojektien läpiviemisestä. Aikaisemmin Petteri työskenteli kuluttajatutkijana Vaasan yliopistossa. Väitöskirjassaan hän tarkasteli vihreän kuluttamisen maineellisia aspekteja.

Susanna Saarenpää, Myyntipäällikkö

BBA
+358 40 706 6019
susanna.saarenpaa@t-media.fi

Suski toimii asiakkaidemme apuna tutkimushankkeiden käynnistämisessä ja koordinoimisessa sekä tulosten hyödyntämisessä. Suskilla on vahva tausta henkilöstön ja asiakaskokemuksen kehittämisessä ja valmentamisessa.

Mira Lindroos, Senior Data Engineer

M.Sc.(Tech.)
+358 400 863 524
mira.lindroos@t-media.fi

Miran vastuulle kuuluu tutkimusdatan käsittelyn lisäksi T-Median tietohallinnon ja -analytiikan sekä prosessien tehostus ja laadunvarmistus. Mira on opinnoissaan perehtynyt tiedonhallinnan organisointiin.

Joonas Tarpila, Senior Data-Analyytikko

M.Sc.(Tech.)
+358 50 530 3684
joonas.tarpila@t-media.fi

Joonas vastaa päivittäisen analysoinnin ja raportoinnin lisäksi laajojen yrityskohtaisten kvantitatiivisten analyysien tekemisestä. Joonas on opiskellut sovellettua matematiikkaa ja ennen T-Mediaa työskennellyt vakuutusyhtiön matemaatikkona.

Otto Palkama, Junior Data analyst

Kauppatieteiden yo.
+358 40 738 9732
otto.palkama@t-media.fi

Otto toimii osana T-Median datatiimiä tehtävinään tutkimuslomakkeiden valmistelu, datan analysointi sekä tutkimusraportointi, automatisointi ja ohjelmointi. Otto opiskelee taloustiedettä ja matematiikkaa Aalto-yliopistossa.

Antti Pennala, Junior Data analyst

Kauppatieteiden yo.
antti.pennala@t-media.fi

Antti tekee T-Median datatiimissä datan analysointia sekä osaltaan tutkimustulosten raportointia. Aikaisemmassa työssään Antti on hoitanut kirjanpidon tarkistusta. Antti opiskelee kauppatieteitä ja sivuaineena matematiikkaa Oulun yliopistossa.

Eila Lahti, Tiedonkeruupäällikkö

B. Eng.
+358 50 597 9331
eila.lahti@t-media.fi

Eila johtaa T-Median tutkimusosaston tiedonkeruutiimiä ja vastaa henkilötietojen käsittelystä. Eilalla on tutkimustoiminnasta jo yhteensä 15 vuoden kokemus, ja hän on aiemmin työskennellyt muun muassa Protonella ja VSP:llä.

Kirsi Koskinen, Tiedonkeruukoordinaattori


+358 50 523 8813
kirsi.koskinen@t-media.fi

Kirsi on osa T-Median omaa tiedonkeruutiimiä. Kirsi on työskennellyt aiemmin muun muassa projektipäällikkönä Protonella sekä VSP:llä. Hänellä on yhteensä yli 20 vuoden kokemus asiakaspalvelusta sekä myynnin ja markkinoinnin eri tehtävistä.

Hilla Koivula, Tutkimusassistentti

BBA in Business
+358 50 3433 339
hilla.koivula@t-media.fi

Hilla työskentelee osana T-Median omaa tiedonkeruutiimiä. Hillan työnkuvaan kuuluu datan kerääminen muun muassa puhelin- ja sähköpostihaastatteluin toteuttettavien tutkimusprojektien osalta.

Teemu Inkinen, Tutkimusassistentti


+358 50 5134 830
teemu.inkinen@t-media.fi

Teemu on T-Median oman tiedonkeruutiimin jäsen. Teemun vastuulla on tiedonkeruu ja datan koostaminen tutkimusprojektien osalta, joissa hyödynnetään puhelin- tai sähköpostihaastatteluja.

Tuuli Pohjola, Viestintäasiantuntija & tutkija

M.Sc.(Econ.)
tuuli.pohjola@t-media.fi

Tuuli vastaa T-Median viestinnän suunnittelusta, toteutuksesta sekä asiakastutkimusten raportoinnin kehittämisestä. Ennen T-Medialle tuloaan Tuuli on työskennellyt viestintäasiantuntijana EK:lla, ympäristöministeriössä ja Milttonilla.

Leo Stranius, Toimitusjohtaja, Third Rock Finland Oy

M.Sc.A.
+358 40 754 7371
leo.stranius@thirdrock.fi

Leo on T-Median sisaryhtiö Third Rockin Finland Oy:n toimitusjohtaja ja osakas. Leo vastaa yhtiön ilmasto- ja ympäristöpalveluista. Aiemmin hän on työskennellyt Kansalaisareenan, Luonto-Liiton ja Suomen luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtajana sekä yritysten neuvonantajana.

Sari Kuvaja, Vastuullisuuspalvelujen johtaja, Third Rock Finland Oy

M.Sc. (Agriculture and Forestry)
+358 40 528 2820
sari.kuvaja@thirdrock.fi

Sari on T-Median sisaryhtiö Third Rockin Finland Oy:n vastuullisuuspalvelujen johtaja ja osakas. Hän on konsultoinut asiakkaitaan vastuullisuusstrategiatyössä, sidosryhmäsuhteissa sekä vastuuviestinnässä ja -raportoinnissa.