Vastuullisuutemme

 

Olemme T-Medialla sitoutuneet toimimaan vastuullisena yrityskansalaisena ja inspiroimaan arvoketjumme sekä yhteiskuntamme kaikkia toimijoita yritysvastuun jatkuvaan kehittämiseen.

 

Haluamme muuttaa maailmaa kokoamme enemmän ja auttaa asiakkaitamme näkemään vastuullisen yrityskansalaisuuden merkityksen datan kautta. Oma datapankkimme koostuu jo yli 200 000 yksittäisestä kansalaisten antamasta vastuullisuusarviosta. Tutkimuspankkimme avulla olemme onnistuneet todistamaan vastuullisuuden liiketoimintavaikutukset ja kannustamaan organisaatioita toimimaan vastuullisemmin, kuuntelemaan sidosryhmiään ja vastaamaan niiden odotuksiin entistä paremmin.

 

Vuonna 2016 perustettu sisaryhtiömme Third Rock palvelee yrityksiä ja organisaatioita vauhdittaakseen vastuullista liiketoimintaa. Yksi Third Rockin tärkeimmistä tavoitteista on helpottaa muutosta kohti hiilineutraalia kiertotaloutta ja muuttaa maailmaa kokoaan enemmän maksimoidakseen positiivisen kädenjälkivaikutuksensa.

 

Inspecta Sertifiointi Oy on myöntänyt T-Media Oy:lle ISO 20252:2019 sertifikaatin osoituksena standardin mukaisista tutkimustoiminnan palvelu- ja tuotantoprosesseista sekä niiden kehityksestä ja johtamisesta. Osana auditointia tarkastettiin myös standardin mukainen otoksien ja tiedonhallinta sekä datan käsittely. Standardin laatijaorganisaatio on ISO (the International Organization for Standardization). Standardia noudattavan yrityksen tavoitteena on jatkuva palveluiden kehittäminen ja asiakastyytyväisyyden parantaminen. Laatusertifioidut tutkimusyritykset takaavat, että tutkimukset toteutetaan eettisesti oikein ja että vastaajien oikeuksia kunnioitetaan.

 

Olemme olleet sitoutuneet Vastuullinen työnantaja -kampanjan sääntöihin ja vastanneet historiamme aikana koko Vastuullinen kesäduuni -hankkeen kehittämisessä. Pidämme huolta myös arvoketjumme vastuullisuudesta ja korkeasta kotimaisuusasteesta.

 

Meillä on käytössä WWF:n Green Office -ympäristöjärjestelmä sekä -sertifikaatti, joka on merkki sitoutumisestamme ympäristöasioiden parantamiseen toimistollamme. Olemme sitoutuneet jalkauttamaan ympäristötoimet osaksi työyhteisön jokaista päivää, sekä toimistollamme että etätyössä.

 

Green Office -tavoitteemme

1. Hiilineutraali toimisto ja päästöjen vähentäminen

2. Hankintaohjeistuksen ja -politiikan päivitys

3. Luontovaikutusten arviointi

 

 

T-Media on mukana Astetta alemmas -talkoissa, joka on valtionhallinnon yhteinen energiansäästökampanja. Energiansäästötoimenpiteinä olemme alentaneet toimiston lämpötilaa sekä vaihtaneet kaikki lamput ledeihin ja lisäneet valaistuksen automatiikkaa. Kannustamme kaikkia asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme liittymään mukaan  energiansäästöön.

 

Hiilineutraali T-Media

T-Media on hiilineutraaliyhtiö vuodesta 2021 alkaen. Vuodesta 2019 lähtien olemme kompensoineet lentomme My Climate -palvelun tai Hiilipörssi-palvelun kautta. Vuoden 2021 alusta lähtien olemme siirtyneet käyttämään uusiutuvaa kaukolämpöä, jonka myötä olemme scope 1 ja 2 päästöjen osalta hiilineutraaleja. Muiden päästöjen (scope 3) kompensoimiseksi olemme lisäksi hankkineet oman hiilipankin Pudasjärvellä: yhteensä 35 hehtaaria suota.

T-Median hiilijalanjälki oli vuonna 2021 yhteensä 47,0 tonnia. Merkittävimmät päästölähteet muodostuivat sähköautojen hankinnasta sekä muista hallinnollisista kuluista ja hankinnoista. Ensisijainen ilmastoteko on ollut päästöjen vähentäminen kattavaan scope 1-3 laskentaan perustuen. Toimisto on siirtynyt kokonaan uusiutuvaan energiaan ja kierrätystä on tehostettu.

Jäljelle jääneet päästöt on kompensoitu hyödyntäen seuraavia uskottavia kolmannen osapuolen verifioimia kompensointikohteita:

South Pole 17 tCO2e
Myclimate 17 tCO2e
Compensate 17 tCO2e
Puro.earth 8 tCO2e

T-Media kompensoi siis yhteensä 59 tCO2e, jolloin ylikompensoinnin kerroin on 1,3.

 

T-Media ja sisaryhtiömme Third Rock ovat suomalaisen yritysvastuuverkosto FIBSin jäseniä.

 

Lue myös eettiset ohjeet T-Median ja Third Rockin tavarantoimittajille ja palvelukumppaneille.

Lisätietoja T-Median ja Third Rockin  vastuullisuustyöstä

Mustavalkokuva hymyilevästä Harri Leinikasta, silmälaseissa ja tumma puku päällä.

Harri Leinikka, Toimitusjohtaja

M.Sc.(Tech.), Certificate of Reputation Management
+358 40 505 5001
harri.leinikka@t-media.fi

Harri on T-Median toimitusjohtaja ja perustajaosakas. Harrilla on yli 20 vuoden kokemus viestinnästä ja maineen johtamisesta. Harri on työskennellyt Alma Mediassa ja TATin johtoryhmässä sekä Inforin hallituksessa.