Mikä on Luottamus&Maine?

Luottamus&Maine on T-Median kehittämä tutkimusmalli, joka auttaa organisaation arvokkaimman pääoman, luottamuksen ja maineen, mittaamisessa, kehittämisessä ja ylläpitämisessä.

 

Tutkimusmallin avulla mittaamme organisaation maineen sekä sen sidosryhmiltään nauttiman luottamuksen tason. Todennettuamme näiden välisen yhteyden hyödynnämme data-analytiikkaa tunnistaaksemme organisaation tärkeimmät vahvuudet ja kehityskohteet:  ne osa-alueet, jotka vaikuttavat sidosryhmien käyttäytymiseen kaikkein eniten. Mallimme vahvuus on, että sen avulla organisaatiot voivat muuttaa maineensa mitattavissa ja johdettavissa olevaksi kilpailukykytekijäksi.

 

Ajassa tutkimusmallimme auttaa organisaatiota seuraamaan maineensa ja sidosryhmätukensa kehitystä. Lisäksi laaja datapankimme mahdollistaa vertailun eri toimijoiden ja toimialojen välillä. Kaikesta keräämästämme tutkimusdatasta tekemämme meta-analyysin avulla voimme auttaa teitä myös tavoiteasetannassa. Tämän vuoksi monet organisaatiot ovat sitoneet tutkimusmallin johtamis- ja palkitsemiskäytäntöihinsä.

 

LUOTTAMUS&MAINE-TUTKIMUS AUTTAA

  • organisaatiota saamaan yksityiskohtaisen ymmärryksen maineestaan ja sen rakenteesta eri sidosryhmissä
  • sisäistämään maineen vahvuudet, mahdolliset riskit ja kehityskohteet
  • priorisoimaan osa-alueet, jotka maksimoivat organisaation sidosryhmätuen ja kilpailukyvyn kasvun
  • seuraamaan maineen kehitystä ja asettamaan mitattavissa olevia tavoitteita
  • vertailemaan organisaation mainetta kilpailijoiden maineisiin ​​ja hankkimaan tietoa yleisestä mainetasosta.

 


 

 

LUOTTAMUS&MAINE-MALLIN TÄRKEIMMÄT HYÖDYT JA OMINAISUUDET

 

KONKREETTISUUS

Luottamus&Maine selvittää maineen tason ja rakenteen, mutta ennen kaikkea se osoittaa konkreettiset painotukset ja toimenpiteet maineen ja sidosryhmätuen kehittämiseksi.

 

VISUAALISUUS JA SELKEYS

Havainnollisen esitystavan ansiosta tutkimustulokset on helppo ymmärtää ja tarvittaessa jalkauttaa koko organisaation käyttöön.

 

SOVELTUVUUS

Luottamus&Maine-mallilla voidaan tutkia erilaisia organisaatioita, ja malli mahdollistaa vertailun niiden välillä. Yhtenäinen mittaristo auttaa omien tulosten tulkinnassa, tavoitteiden asettamisessa ja tulosten seurannassa. Mallilla voidaan tutkia myös eri sidosryhmiä.

 

KOKONAISVALTAISUUS

Luottamus&Maine antaa kokonaisvaltaisen kuvan organisaation toiminnasta. Se auttaa ymmärtämään ja näkemään, miten moninaiset asiat vaikuttavat organisaation maineeseen ja sidosryhmien käyttäytymiseen.

 

TIETEELLISESTI KEHITETTY, KÄYTÄNNÖSSÄ KOETELTU

Luottamus&Maine-mallilla on vahva akateeminen pohja ja sillä on toteutettu yli 2000 tutkimusta eri kieliversiolla ympäri maailmaa eri sidosryhmissä.

 

Luottamus&Maine-tutkimusmallille on myönnetty Design from Finland -merkki. Suomalaisen Työn Liiton Design from Finland -merkki voidaan myöntää tuotteelle, tuoteryhmälle tai palvelulle, joka edustaa vahvasti suomalaista muotoiluosaamista. Design from Finland -merkkiä kantavat tuotteet ja palvelut on muotoiltu Suomessa ammattimaisesti, vastuullisesti ja käyttäjälähtöisesti.

 

 

 

Palvelemme asiakkaitamme tarvelähtöisesti toteuttaen organisaatiokohtaisia tutkimuksia vuoden jokainen viikko.
Ota yhteyttä niin sovitaan teille sopiva aikataulu tutkimuksen toteutukselle.

Yhteydenottolomake

 

 

Ymmärtääksemme ympäröivää maailmaa ja sen muutoksia paremmin, toteutamme myös toimialakohtaisia erikoistutkimuksia, joissa seuraamme laajemmin tutkittavan toimialan ja sen yritysten maineen kehitystä.

Katso tulevat erikoistutkimukset

Ota heti yhteyttä

Elisa Runsas, Sales Lead

M.Sc.(Econ.)
+358 50 468 8849
elisa.runsas@t-media.fi

Elisa neuvoo asiakkaitamme datan hyödyntämisessä maineen johtamisessa ja vetää myyntitiimiä. Elisa on syventynyt opinnoissaan data-analytiikan käyttämiseen päätöksenteossa. Ennen T-Medialle tuloa Elisa on toiminut myynnin ja asiakassuhteiden asiantuntijatehtävissä.

Riku Ruokolahti, Kehitysjohtaja

MBA, Certificate of Reputation Management
+358 400 512 200
riku.ruokolahti@t-media.fi

Riku Ruokolahti on T-Median kehitysjohtaja. Hän vastaa Luottamus&Maine-liiketoiminnasta ja valmentaa ylintä johtoa sekä johtoryhmiä kokonaisvaltaiseen maineen johtamiseen. Riku on suorittanut MBA-tutkinnon Henley Business Schoolissa.