Mediabarometri

Mediabarometri-tutkimuksella selvitämme toimittajien kokemukset ja näkemykset mediaviestinnästänne ja autamme löytämään teille kriittisimmät kehityskohteet. Mediabarometri sopii niin mediasuhteiden toimivuuden arviointiin ja kehittämiseen kuin maineenhallinnan työkaluksi, sillä Mediabarometri  sisältää Luottamus&Maine –mittarimme.

Lyhyesti sanottuna Mediabarometrin mediaviestintää mittaava laaja osio kertoo miten olette onnistuneet mediaviestinnässänne ja Luottamus&Maine -osio kertoo millaisena organisaationa teidät nähdään.

Luottamalla Mediabarometriin saat:

  • Kattavan mittariston mediaviestintänne toimivuudesta (ajankohtaisuus, luotettavuus, tavoitettavuus, avoimuus, jne.)
  • Vertailutietoa muiden organisaatioiden saamista toimittaja-arvioista
  • Kuvan siitä, miltä organisaationne toimittajien silmissä näyttää
  • Avoimia kommentteja mediaviestintänne tilasta
  • Tietoa toimittajien odotuksista ja median muutoksesta
  • Konkreettisia ehdotuksia mediaviestintänne kehittämisen tueksi
  • Tietoa millainen maine yrityksellänne on toimittajien keskuudessa
  • Tietoa miten toimittajat käyttäytyvät yritystänne kohtaan (seuraaminen, asiantuntijakommenttien pyytäminen, jne.)

Mediabarometrin avulla olemme edistäneet jo yli 300 organisaation mediaviestintää. Laatuumme ja mittareihimme luottavat lukuisat yritykset, liitot ja julkishallinnon toimijat. Osa asiakkaistamme on ottanut Mediabarometrin tulokset osaksi johdon palkitsemisjärjestelmäänsä.

Lisätiedot: Sari Maunula, Tutkimusjohtaja, KTM p. 050 409 1543, sari.maunula@t-media.fi

T-MEDIA OY

EVIDENCE BASED REPUTATION ADVISORY

ETELÄINEN MAKASIINIKATU 4 A, 2 krs. 00130 HELSINKI

© T-MEDIA 1997 - 2020