Tulevat erikoistutkimukset

Palvelemme asiakkaitamme tarvelähtöisesti toteuttaen organisaatiokohtaisia tutkimuksia vuoden jokainen viikko. Ymmärtääksemme ympäröivää maailmaa ja sen muutoksia paremmin, toteutamme myös toimialakohtaisia erikoistutkimuksia, joissa seuraamme laajemmin tutkittavan toimialan ja sen organisaatioiden maineen kehitystä ja pureudumme ajankohtaisiin ilmiöihin.

Erikoistutkimusten etuna on ymmärrys siitä, miten muut alan toimijat sekä tutkittavan organisaation itselleen valitsemat verrokit ovat onnistuneet positioimaan itsensä mainekentällä. Kokonaisvaltaisen, toimialakohtaisen tarkastelun sekä meta-analyysin avulla laajennamme omaa ja asiakkaidemme ymmärrystä yksittäisistä toimialoista.

Erikoistutkimusten avulla saamme kaikkia hyödyttävän, rikkaan kokonaiskuvan alan nykytilasta ja maineeseen vaikuttavista tekijöistä.

 

Erikoistutkimuskierrokset 2023-24

 

TAMMIKUU

Ammattioppilaitosten maineen erikoistutkimus
Tutkimme ammattioppilaitosten mainetta suurempana kokonaisuutena ensimmäistä kertaa vuonna 2022. Minkä tahansa ammattioppilaitoksen on mahdollista osallistua tutkimuskierrokseen oman mainetilanteensa hahmottamiseksi. Vuoden 2023 tutkimuskierroksen tuloksista voit lukea täältä.

 

HELMIKUU

Julkishallinnon MediaBarometri
Olemme tutkineet toimittajien mielikuvia ja näkemyksiä julkishallinnon organisaatioista ja niiden mediaviestinnästä jo yli 10 vuoden ajan. Hanke toteutuu parittomina vuosina, eli seuraavan kerran vuonna 2025.

Suomalaisyliopistojen maineen erikoistutkimus
Suomalaisyliopistojen mainetta olemme tutkineet omana tutkimuskokonaisuutenaan vuodesta 2019.

Suomalaisten ammattikorkeakoulujen maineen erikoistutkimus
Tutkimme ammattikorkeakoulujen mainetta omana tutkimuskokonaisuutenaan neljättä kertaa vuonna 2023.

 

MAALISKUU

Sosiaali- ja terveysalan maineen erikoistutkimus
Olemme tutkineet Sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden mainetta omana tutkimuskokonaisuutenaan vuodesta 2016. Alalla palvelemme niin yksityisen, julkisen kuin kolmannenkin sektorin toimijoita laajasti. Vuoden 2023 tutkimuksesta ja sen yleistuloksista pääset lukemaan tästä.

Työnantajamaineen erikoistutkimus
Tekniikan ja kaupallisen alan osaajien keskuudessa toteutettava työnantajamainetutkimus luotaa vuosittain työelämään liittyviä arvoja ja työpaikan valintakriteereitä. Samassa tutkimuskokonaisuudessa tarkastelemme niin koulutusalojen opiskelijoiden kuin ammattilaisten näkemyksiä tutkittavista organisaatioista.

 

HUHTIKUU

Henkilöstöpalvelualan maineen erikoistutkimus
Henkilöstöpalvelualan toimijoiden mainetta tutkimme omana tutkimuskokonaisuutenaan jo viidettä vuotta. Täten kykenemme havaitsemaan korona-ajan vaikutuksia alaan sekä muita ajassa tapahtuneita muutoksia.

Matkailu- ja ravintola-alan maineen erikoistutkimus
Matkailu- ja ravintola-alan mainetta olemme tutkineet omana tutkimuskokonaisuutenaan vuodesta 2018 lähtien. Tällä tutkimuskierroksella alan toimijoiden on mahdollista syventyä erityisesti vastuullisuuteen ja työnantajuuteen. Vuoden 2023 tutkimuksesta ja sen yleistuloksista pääset lukemaan tästä.

Järjestöjen MediaBarometri
Olemme tutkineet toimittajien mielikuvia ja näkemyksiä järjestöistä ja niiden mediaviestinnästä jo yli 10 vuoden ajan. Hanke toteutuu parittomina vuosina, eli seuraavan kerran vuonna 2025.

 

TOUKOKUU

Rakennusalan maineen erikoistutkimus
Olemme tutkineet rakennusalan mainetta omana tutkimuskokonaisuutenaan jo kuuden vuoden ajan. Ensimmäiset asiakassuhteemme alan toimijoiden kanssa ovat käynnistyneet vuonna 2013. Vuoden 2023 tutkimuksesta ja sen yleistuloksista pääset lukemaan tästä.

Suunnittelualan maineen erikoistutkimus
Olemme tutkineet suunnittelualan toimijoiden mainetta jo kuuden vuoden ajan. Tutkimusyhteistyömme ulottuu myös toimialaliitto  SKOL ry:n kanssa toimimiseen.

Kuluttajakaupan erikoistutkimus
Tällä tutkimuskierroksella minkä tahansa kuluttajarajapinnassa toimivan toimijan on mahdollista tutkia mainettaan kuluttajien keskuudessa. Omaa tilannekuvaa on mahdollista verrata muihin kuluttajakaupan toimijoihin.

Pörssiyritysten erikoistutkimus
Yhdessä Osakesäästäjien ja Pörssisäätiön kanssa toteutettava tutkimus luotaa yksityissijoittajien käsityksiä pörssiyrityksistä ja niiden toiminnasta. Lisäksi tutkimus valaisee, mitkä tekijät vaikuttavat yksityissijoittajien luottamukseen sekä halukkuuteen investoida ja suositella yhtiötä. Vuoden 2022 tuloksiin pääset tästä.

 

KESÄKUU

Suomen hyvä- ja huonomaineisimpien yritysten tutkimus
T-Media julkaisee vuosittain Suomen 10 hyvä- ja huonomaineisinta yritystä. Minkä tahansa toimialan toimijan on mahdollista osallistua tutkimuskierrokselle ja verrata itseään Suomen parhaisiin. Vuoden 2022 awards-webinaarin tallenteeseen ja juhlatunnelmiin pääset tästä.

 

HEINÄKUU

 

ELOKUU

Energia-alan maineen erikoistutkimus
Tutkittuamme energia-alan yrityksiä jo useamman vuoden ajan, paketoimme sen kiinnostavaksi tutkimuskokonaisuudekseen ensimmäistä kertaa vuonna 2021. 

Hyvinvointialueiden erikoistutkimus
Hyvinvointialueiden toiminnan alettua toteutimme ensimmäisen toimialatarkastelun vuonna 2023.

 

SYYSKUU

Järjestöjen, liittojen ja yhdistysten maineen erikoistutkimus
Minkä tahansa järjestön, liiton tai yhdistyksen (kuten urheilu-, kulttuuri-, hyväntekeväisyysyhdistyksen jne.) on mahdollista osallistua tutkimuskierrokseen oman mainetilanteensa hahmottamiseksi.

Keskusjärjestöjen maineen erikoistutkimus
Olemme tutkineet työmarkkinakeskusjärjestöjen mainetta omana tutkimuskokonaisuutenaan vuodesta 2019 lähtien.

Kemianteollisuuden maineen erikoistutkimus
Kemianteollisuuden toimijoiden mainetta olemme tutkineet omana tutkimuskokonaisuutenaan vuodesta 2020 lähtien. Maineen merkitys ihmisten käyttäytymiseen on kemian alalla poikkeuksellisen suuri, mikä vuoksi myös itse toimialaliitto Kemianteollisuus ry keskittyy mainetyöhön systemaattisesti.

Huvipuistojen erikoistutkimuskierros
Seuraamme huvipuistojen maineen rakentumista ja kehittymistä omana kokonaisuutenaan syksyisin lomakauden päätyttyä.

 

LOKAKUU

Julkishallinnon organisaatioiden maineen erikoistutkimus
Tutkimme julkishallinnon organisaatioiden mainetta tänä vuonna omana tutkimuskokonaisuutenaan jo viidettä kertaa. Vuoden 2022 tutkimuskierroksesta ja sen yleistuloksista pääset lukemaan tästä ja tulosten julkistustilaisuuden webinaarin näet täältä.

Yritysten Mediabarometri
Olemme tutkineet toimittajien mielikuvia ja näkemyksiä suomalaisista yrityksistä ja niiden mediaviestinnästä jo yli 10 vuoden ajan.

Kauppakeskusten maineen erikoistutkimus
Tutkimme vuosittain Suomen suurimpien kauppakeskusten maineen ja luottamuksen tason. Lue vuoden 2023 tutkimuskierroksen tuloksista täältä.

 

MARRASKUU

Elintarvikealan maineen erikoistutkimus
Elintarvikealan yritysten mainetta tutkimme systemaattisesti jo neljättä vuotta. Tutkimuskierroksella on mahdollista syventyä erityisesti eri ikäryhmien näkemyksiin yrityksistä. Muun muassa Alko, Fazer, Nestle ja Valio ovat tyytyväisiä asiakkaitamme

Sosiaali- ja terveysalan työnantajamaine
Tutkimme sosiaali- ja terveysalan osaajien näkemyksiä alan toimijoista laajempana kokonaisuutena ensimmäistä kertaa vuonna 2023.

 

JOULUKUU

   Finanssialan erikoistutkimus
   Olemme tutkineet finanssialan ja sillä toimivien organisaatioiden mainetta jo usean vuoden ajan. Itse Finanssiala ry sekä suurimmat toimijat alalla tuntevat meidät hyvin: useilla toimijoilla malli on käytössä johtoryhmien lisäksi myös hallitustasolla. Lue vuoden 2023 tutkimuskierroksen tuloksista täältä.

   Kaupunkien Vetovoima&Vaikutus
   Olemme kehittäneet kaupungeille oman Vetovoima&Vaikutus -tutkimusmallin, jonka lanseerasimme käyttöön vuonna 2020. Kerava ja Tampereen kaupunki aloittivat yhteistyön ensimmäisinä kanssamme. Lue vuoden 2023 tutkimuskierroksen tuloksista täältä.

                     Lisätietoja erikoistutkimuksista

                     Elisa Runsas, Sales Lead

                     M.Sc.(Econ.) +358 50 468 8849 elisa.runsas@t-media.fi

                     Elisa neuvoo asiakkaitamme datan hyödyntämisessä maineen johtamisessa ja vetää myyntitiimiä. Elisa on syventynyt opinnoissaan data-analytiikan käyttämiseen päätöksenteossa. Ennen T-Medialle tuloa Elisa on toiminut myynnin ja asiakassuhteiden asiantuntijatehtävissä.

                     Ota yhteyttä