Tulevat erikoistutkimukset

Me T-Medialla palvelemme asiakkaitamme tarvelähtöisesti toteuttaen organisaatiokohtaisia tutkimuksia vuoden jokainen viikko. Ymmärtääksemme ympäröivää maailmaa ja sen muutoksia paremmin, toteutamme myös toimialakohtaisia erikoistutkimuksia, joissa seuraamme laajemmin tutkittavan toimialan ja sen yritysten maineen kehitystä ja pureudumme ajankohtaisiin ilmiöihin.

Erikoistutkimusten etuna oman maineen tarkastelun ohella on pääsy ensikäden tietoon siitä, miten muut alan toimijat sekä tutkittavan organisaation itselleen valitsemat verrokit ovat onnistuneet itsensä positioimaan mainemielessä. Kokonaisvaltaisemman toimialakohtaisen tarkastelun sekä sen perusteella tehtävän meta-analyysin avulla laajennamme omaa ja asiakkaidemme ymmärrystä yksittäisistä toimialoista. 

Erikoistutkimusten avulla saadaan kaikkia hyödyttävä, rikas kokonaiskuva alan tämän hetkisestä tilasta ja maineeseen vaikuttavista tekijöistä.

Tulevat erikoistutkimukset

05/2021: Pörssiyritysten erikoistutkimus

Yhdessä Osakesäästäjien ja Pörssisäätiön kanssa toteutettavan tutkimuksen tavoitteena on selvittää yksityissijoittajien käsityksiä pörssiyrityksistä ja niiden toiminnasta. Lisäksi tutkimus valaisee, mitkä tekijät vaikuttavat yksityissijoittajien luottamukseen sekä halukkuuteen investoida ja suositella yhtiötä.

06/2021: Suomen hyvä- ja huonomaineisimpien yritysten tutkimus

T-Media julkaisee vuosittain Suomen 10 hyvä- ja huonomaineisinta yritystä. Vuoden 2020 awards-webinaarin tallenteeseen ja juhlatunnelmiin pääset tästä. Minkä tahansa toimialan toimijan on mahdollista osallistua tutkimuskierrokselle ja verrata itseään Suomen parhaisiin.

06/2021: Logistiikka- ja liikennealan maineen erikoistutkimus

Tämän tutkimuskierroksen olemme irroittaneet omaksi tutkimuskokonaisuudekseen palveltuamme koko liikenneklusteria laajasti jo useamman vuoden ajan.

08/2021: Energia-alan maineen erikoistutkimus

Tutkittuamme energia-alan yrityksiä jo useamman vuoden ajan, olemme paketoineet sen omaksi, kiinnostavaksi tutkimuskokonaisuudekseen ensimmäistä kertaa vuonna 2021. 

08/2021: Keskusjärjestöjen ja liittojen maineen erikoistutkimus

Keskusjärjestöjen mainetta olemme tutkineet omana tutkimuskokonaisuutenaan vuodesta 2019 lähtien. Minkä tahansa keskusjärjestön ja liiton on mahdollista osallistua tähän tutkimuskokonaisuuteen ja verrata itseään muihin järjestöihin.

09/2021: Kemianteollisuuden maineen erikoistutkimus

Kemianteollisuuden toimijoiden mainetta aloimme tutkia omana tutkimuskokonaisuutenaan vuonna 2020 tutkittuamme vuonna 2019 alan mainetta yleisesti.

09/2021: Julkishallinnon organisaatioiden maineen erikoistutkimus

Julkishallinnon organisaatioiden mainetta tutkitaan tänä vuonna omana tutkimuskokonaisuutenaan jo neljättä kertaa. Vuoden 2020 tutkimuskierroksesta ja sen yleistuloksista pääset lukemaan tästä ja tulosten julkistustilaisuuden webinaarin näet täältä.

10/2021: Kauppakeskusten maineen erikoistutkimus

Suomen kauppakeskusten mainetta tutkimme ensimmäistä kertaa vuonna 2020.

10/2021: Yritysten Mediabarometri

Toimittajien mielikuvia ja näkemyksiä suomalaisista yrityksistä ja niiden mediaviestinnästä olemme tutkineet jo 10 vuoden ajan. Vuoden 2019 tutkimuksen yleisen osan havaintoja pääset lukemaan tästä.

11/2021: Kaupunkien Vetovoima&Vaikutus

Kaupungeille olemme kehittäneet oman Vetovoima&Vaikutus -tutkimusmallin, jonka lanseerasimme käyttöön vuonna 2020. Kerava ja Tampereen kaupunki aloittivat yhteistyön ensimmäisinä kanssamme. Lue ensimmäisen tutkimuskierroksen tuloksista täältä.

11/2021: Elintarvikealan maineen erikoistutkimus

Elintarvikealan yritysten mainetta tutkimme systemaattisesti jo kolmatta vuotta. Tutkimuskierroksella on mahdollista syventyä erityisesti eri ikäryhmien näkemyksiin yrityksistä. Muun muassa Alko, Fazer, Nestle ja Valio ovat tyytyväisiä asiakkaitamme. Vuoden 202o tutkimuksen tutkimushavaintoja pääset lukemaan tästä.

12/2021: Finanssialan erikoistutkimus

Finanssialan ja sillä toimivien organisaatioiden mainetta olemme tutkineet jo usean vuoden ajan. Itse Finanssiala ry sekä suurimmat toimijat alalla tuntevat meidät hyvin: useilla toimijoilla malli on käytössä johtoryhmien lisäksi myös hallitustasolla.

02/2022: Suomalaisyliopistojen maineen erikoistutkimus

Suomalaisyliopistojen mainetta olemme tutkineet omana tutkimuskokonaisuutenaan vuodesta 2019. Vuoden 2020 tutkimuksesta ja sen yleistuloksista pääset lukemaan tästä.

02/2022: Suomalaisten ammattikorkeakoulujen maineen erikoistutkimus

Ammattikorkeakoulujen mainetta tutkimme omana tutkimuskokonaisuutenaan kolmatta kertaa vuonna 2022. Vuoden 2020 tutkimuksesta ja sen yleistuloksista pääset lukemaan tästä.

03/2022: Sosiaali- ja terveysalan maineen erikoistutkimus

Olemme tutkineet Sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden mainetta omana tutkimuskokonaisuutenaan vuodesta 2016. Alalla palvelemme niin yksityisen, julkisen kuin kolmannenkin sektorin toimijoita laajasti. Vuoden 2021 tutkimuksesta ja sen yleistuloksista pääset lukemaan tästä.

03-04/2022: Työnantajakuvan erikoistutkimus

Tekniikan ja kaupallisen alan osaajien keskuudessa toteutettava työnantajakuvatutkimus luotaa vuosittain työelämään liittyviä arvoja ja työpaikan valintakriteereitä. Samassa tutkimuskokonaisuudessa tarkastelemme niin koulutusalojen opiskelijoiden kuin ammattilaisten näkemyksiä tutkittavista organisaatioista. Vuoden 2020 tutkimustuloksiin pääset tästä.

04/2022: Henkilöstöpalvelualan maineen erikoistutkimus

Henkilöstöpalvelualan toimijoiden mainetta tutkimme omana tutkimuskokonaisuutenaan jo kolmen vuoden ajan. 

04/2022: Matkailu- ja ravintola-alan maineen erikoistutkimus

Matkailu- ja ravintola-alan mainetta olemme tutkineet omana tutkimuskokonaisuutenaan vuodesta 2018 lähtien. Tällä tutkimuskierroksella alan toimijoiden on mahdollista syventyä erityisesti vastuullisuuteen ja työnantajuuteen.

05/2022: Rakennus- ja suunnittelualan maineen erikoistutkimus

Olemme tutkineet Rakennus- ja suunnittelualan mainetta omana tutkimuskokonaisuutenaan jo kolmen vuoden ajan. Pisimmät asiakassuhteemme alan toimijoihin ovat vuodesta 2013 lähtien. Vuoden 2020 tutkimuksesta ja sen yleistuloksista pääset lukemaan tästä.

Lisätietoja erikoistutkimuksista

Elisa Runsas, Sales Lead

M.Sc.(Econ.) +358 50 468 8849 elisa.runsas@t-media.fi

Elisa neuvoo asiakkaitamme datan hyödyntämisessä maineen johtamisessa ja vetää myyntitiimiä. Elisa on syventynyt opinnoissaan data-analytiikan käyttämiseen päätöksenteossa. Ennen T-Medialle tuloa Elisa on toiminut myynnin ja asiakassuhteiden asiantuntijatehtävissä.

Ota yhteyttä