Tulevat erikoistutkimukset

Palvelemme asiakkaitamme tarvelähtöisesti toteuttaen organisaatiokohtaisia tutkimuksia vuoden jokainen viikko. Ymmärtääksemme ympäröivää maailmaa ja sen muutoksia paremmin, toteutamme myös toimialakohtaisia erikoistutkimuksia, joissa seuraamme laajemmin tutkittavan toimialan ja sen yritysten maineen kehitystä ja pureudumme ajankohtaisiin ilmiöihin.

Erikoistutkimusten etuna on ymmärrys siitä, miten muut alan toimijat sekä tutkittavan organisaation itselleen valitsemat verrokit ovat onnistuneet positioimaan itsensä mainekentällä. Kokonaisvaltaisen, toimialakohtaisen tarkastelun sekä meta-analyysin avulla laajennamme omaa ja asiakkaidemme ymmärrystä yksittäisistä toimialoista.

Erikoistutkimusten avulla saamme kaikkia hyödyttävä, rikas kokonaiskuva alan nykytilasta ja maineeseen vaikuttavista tekijöistä.

 

Erikoistutkimuskierrosten aikataulut 2021-2022

    

    • 09/2021: Keskusjärjestöjen maineen erikoistutkimus

    Olemme tutkineet työmarkkinakeskusjärjestöjen mainetta omana tutkimuskokonaisuutenaan vuodesta 2019 lähtien.

      

     • 09/2021: Kemianteollisuuden maineen erikoistutkimus

     Kemianteollisuuden toimijoiden mainetta tutkimme ensimmäistä kertaa omana tutkimuskokonaisuutenaan vuonna 2020. Tutkimme alan mainetta yleisesti vuonna 2019.

      

     • 09/2021: Julkishallinnon organisaatioiden maineen erikoistutkimus

     Tutkimme julkishallinnon organisaatioiden mainetta tänä vuonna omana tutkimuskokonaisuutenaan jo neljättä kertaa. Vuoden 2020 tutkimuskierroksesta ja sen yleistuloksista pääset lukemaan tästä ja tulosten julkistustilaisuuden webinaarin näet täältä.

      

     • 10/2021: Kauppakeskusten maineen erikoistutkimus

     Tutkimme Suomen kauppakeskusten mainetta ensimmäistä kertaa vuonna 2020. Lue ensimmäisen tutkimuskierroksen yleistuloksista täältä.

      

     Olemme tutkineet toimittajien mielikuvia ja näkemyksiä suomalaisista yrityksistä ja niiden mediaviestinnästä jo 10 vuoden ajan. Vuoden 2019 tutkimuksen yleisen osan havaintoja pääset lukemaan tästä.

      

     • 11/2021: Kaupunkien Vetovoima&Vaikutus

     Kehitimme kaupungeille oman Vetovoima&Vaikutus -tutkimusmallin, jonka lanseerasimme käyttöön vuonna 2020. Kerava ja Tampereen kaupunki aloittivat yhteistyön ensimmäisinä kanssamme. Lue ensimmäisen tutkimuskierroksen tuloksista täältä.

      

     • 11/2021: Ammattioppilaistosten maineen erikoistutkimus

     Tutkimme ammattioppilaitosten mainetta suurempana kokonaisuutena ensimmäistä kertaa vuonna 2021. Minkä tahansa ammattioppilaitoksen on mahdollista osallistua tutkimuskierrokseen oman mainetilanteensa hahmottamiseksi.

      

     • 11/2021: Elintarvikealan maineen erikoistutkimus

     Elintarvikealan yritysten mainetta tutkimme systemaattisesti jo kolmatta vuotta. Tutkimuskierroksella on mahdollista syventyä erityisesti eri ikäryhmien näkemyksiin yrityksistä. Muun muassa Alko, Fazer, Nestle ja Valio ovat tyytyväisiä asiakkaitamme. Vuoden 202o tutkimuksen tutkimushavaintoja pääset lukemaan tästä.

      

     • 12/2021: Finanssialan erikoistutkimus

     Olemme tutkineet finanssialan ja sillä toimivien organisaatioiden mainetta jo usean vuoden ajan. Itse Finanssiala ry sekä suurimmat toimijat alalla tuntevat meidät hyvin: useilla toimijoilla malli on käytössä johtoryhmien lisäksi myös hallitustasolla.

      

     • 02/2022: Suomalaisyliopistojen maineen erikoistutkimus

     Suomalaisyliopistojen mainetta olemme tutkineet omana tutkimuskokonaisuutenaan vuodesta 2019. Vuoden 2020 tutkimuksesta ja sen yleistuloksista pääset lukemaan tästä.

      

     • 02/2022: Suomalaisten ammattikorkeakoulujen maineen erikoistutkimus

     Ammattikorkeakoulujen mainetta tutkimme omana tutkimuskokonaisuutenaan kolmatta kertaa vuonna 2022. Vuoden 2020 tutkimuksesta ja sen yleistuloksista pääset lukemaan tästä.

      

     • 03/2022: Sosiaali- ja terveysalan maineen erikoistutkimus

     Olemme tutkineet Sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden mainetta omana tutkimuskokonaisuutenaan vuodesta 2016. Alalla palvelemme niin yksityisen, julkisen kuin kolmannenkin sektorin toimijoita laajasti. Vuoden 2021 tutkimuksesta ja sen yleistuloksista pääset lukemaan tästä.

      

     Tekniikan ja kaupallisen alan osaajien keskuudessa toteutettava työnantajakuvatutkimus luotaa vuosittain työelämään liittyviä arvoja ja työpaikan valintakriteereitä. Samassa tutkimuskokonaisuudessa tarkastelemme niin koulutusalojen opiskelijoiden kuin ammattilaisten näkemyksiä tutkittavista organisaatioista. Vuoden 2020 tutkimustuloksiin pääset tästä.

      

     • 04/2022: Henkilöstöpalvelualan maineen erikoistutkimus

     Henkilöstöpalvelualan toimijoiden mainetta tutkimme omana tutkimuskokonaisuutenaan jo kolmen vuoden ajan. 

      

     • 04/2022: Matkailu- ja ravintola-alan maineen erikoistutkimus

     Matkailu- ja ravintola-alan mainetta olemme tutkineet omana tutkimuskokonaisuutenaan vuodesta 2018 lähtien. Tällä tutkimuskierroksella alan toimijoiden on mahdollista syventyä erityisesti vastuullisuuteen ja työnantajuuteen. Vuoden 2021 tutkimuksesta ja sen yleistuloksista pääset lukemaan tästä.

      

     • 05/2022: Rakennus- ja suunnittelualan maineen erikoistutkimus

     Olemme tutkineet Rakennus- ja suunnittelualan mainetta omana tutkimuskokonaisuutenaan jo kolmen vuoden ajan. Pisimmät asiakassuhteemme alan toimijoihin ovat vuodesta 2013 lähtien. Vuoden 2021 tutkimuksesta ja sen yleistuloksista pääset lukemaan tästä.

      

     • 05/2022: Pörssiyritysten erikoistutkimus

     Yhdessä Osakesäästäjien ja Pörssisäätiön kanssa toteutettavan tutkimuksen tavoitteena on selvittää yksityissijoittajien käsityksiä pörssiyrityksistä ja niiden toiminnasta. Lisäksi tutkimus valaisee, mitkä tekijät vaikuttavat yksityissijoittajien luottamukseen sekä halukkuuteen investoida ja suositella yhtiötä.

      

     • 06/2022: Suomen hyvä- ja huonomaineisimpien yritysten tutkimus

     T-Media julkaisee vuosittain Suomen 10 hyvä- ja huonomaineisinta yritystä. Minkä tahansa toimialan toimijan on mahdollista osallistua tutkimuskierrokselle ja verrata itseään Suomen parhaisiin. Vuoden 2020 awards-webinaarin tallenteeseen ja juhlatunnelmiin pääset tästä.

      

     • 06/2022: Logistiikka- ja liikennealan maineen erikoistutkimus

     Olemme irroittaneet tämän tutkimuskierroksen omaksi tutkimuskokonaisuudekseen palveltuamme koko liikenneklusteria laajasti jo useamman vuoden ajan.

      

     • 08/2022: Energia-alan maineen erikoistutkimus

     Tutkittuamme energia-alan yrityksiä jo useamman vuoden ajan, olemme paketoineet sen kiinnostavaksi tutkimuskokonaisuudekseen ensimmäistä kertaa vuonna 2021. 

      

     • 09/2022: Järjestöjen, liittojen ja yhdistysten maineen erikoistutkimus

     Minkä tahansa järjestön, liiton tai yhdistyksen on mahdollista osallistua tutkimuskierrokseen oman mainetilanteensa hahmottamiseksi.

     Lisätietoja erikoistutkimuksista

     Elisa Runsas, Sales Lead

     M.Sc.(Econ.) +358 50 468 8849 elisa.runsas@t-media.fi

     Elisa neuvoo asiakkaitamme datan hyödyntämisessä maineen johtamisessa ja vetää myyntitiimiä. Elisa on syventynyt opinnoissaan data-analytiikan käyttämiseen päätöksenteossa. Ennen T-Medialle tuloa Elisa on toiminut myynnin ja asiakassuhteiden asiantuntijatehtävissä.

     Ota yhteyttä