Tulevat erikoistutkimukset

Palvelemme asiakkaitamme tarvelähtöisesti toteuttaen organisaatiokohtaisia tutkimuksia vuoden jokainen viikko. Ymmärtääksemme ympäröivää maailmaa ja sen muutoksia paremmin, toteutamme myös toimialakohtaisia erikoistutkimuksia, joissa seuraamme laajemmin tutkittavan toimialan ja sen organisaatioiden maineen kehitystä ja pureudumme ajankohtaisiin ilmiöihin.

Erikoistutkimusten etuna on ymmärrys siitä, miten muut alan toimijat sekä tutkittavan organisaation itselleen valitsemat verrokit ovat onnistuneet positioimaan itsensä mainekentällä. Kokonaisvaltaisen, toimialakohtaisen tarkastelun sekä meta-analyysin avulla laajennamme omaa ja asiakkaidemme ymmärrystä yksittäisistä toimialoista.

Erikoistutkimusten avulla saamme kaikkia hyödyttävä, rikas kokonaiskuva alan nykytilasta ja maineeseen vaikuttavista tekijöistä.

 

Erikoistutkimuskierrosten aikataulut 2022-2023

              

             • 01/2023: Ammattioppilaitosten maineen erikoistutkimus

             Tutkimme ammattioppilaitosten mainetta suurempana kokonaisuutena ensimmäistä kertaa vuonna 2022. Minkä tahansa ammattioppilaitoksen on mahdollista osallistua tutkimuskierrokseen oman mainetilanteensa hahmottamiseksi.

              

             • 02/2023: Julkishallinnon MediaBarometri

             Olemme tutkineet toimittajien mielikuvia ja näkemyksiä julkishallinnon organisaatioista ja niiden mediaviestinnästä jo yli 10 vuoden ajan.

              

             • 02/2023: Suomalaisyliopistojen maineen erikoistutkimus

             Suomalaisyliopistojen mainetta olemme tutkineet omana tutkimuskokonaisuutenaan vuodesta 2019.

              

             • 02/2023: Suomalaisten ammattikorkeakoulujen maineen erikoistutkimus

             Tutkimme ammattikorkeakoulujen mainetta omana tutkimuskokonaisuutenaan neljättä kertaa vuonna 2023.

              

             • 03/2023: Sosiaali- ja terveysalan maineen erikoistutkimus

             Olemme tutkineet Sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden mainetta omana tutkimuskokonaisuutenaan vuodesta 2016. Alalla palvelemme niin yksityisen, julkisen kuin kolmannenkin sektorin toimijoita laajasti. Vuoden 2021 tutkimuksesta ja sen yleistuloksista pääset lukemaan tästä.

              

             Tekniikan ja kaupallisen alan osaajien keskuudessa toteutettava työnantajamainetutkimus luotaa vuosittain työelämään liittyviä arvoja ja työpaikan valintakriteereitä. Samassa tutkimuskokonaisuudessa tarkastelemme niin koulutusalojen opiskelijoiden kuin ammattilaisten näkemyksiä tutkittavista organisaatioista.

              

             • 04/2023: Henkilöstöpalvelualan maineen erikoistutkimus

             Henkilöstöpalvelualan toimijoiden mainetta tutkimme omana tutkimuskokonaisuutenaan jo viidettä vuotta. Täten kykenemme havaitsemaan korona-ajan vaikutuksia alaan sekä muita ajassa tapahtuneita muutoksia.

              

             • 04/2023: Matkailu- ja ravintola-alan maineen erikoistutkimus

             Matkailu- ja ravintola-alan mainetta olemme tutkineet omana tutkimuskokonaisuutenaan vuodesta 2018 lähtien. Tällä tutkimuskierroksella alan toimijoiden on mahdollista syventyä erityisesti vastuullisuuteen ja työnantajuuteen. Vuoden 2022 tutkimuksesta ja sen yleistuloksista pääset lukemaan tästä.

              

             • 05/2023: Rakennusalan maineen erikoistutkimus

             Olemme tutkineet rakennusalan mainetta omana tutkimuskokonaisuutenaan jo viiden vuoden ajan. Ensimmäiset asiakassuhteemme alan toimijoiden kanssa ovat käynnistyneet vuonna 2013. Vuoden 2022 tutkimuksesta ja sen yleistuloksista pääset lukemaan tästä.

              

             • 05/2023: Suunnittelualan maineen erikoistutkimus

             Olemme tutkineet suunnittelualan toimijoiden mainetta jo neljän vuoden ajan. Tutkimusyhteistyömme ulottuu myös toimialaliitto  SKOL ry:n kanssa toimimiseen. Vuoden 2021 tutkimuksesta ja sen yleistuloksista pääset lukemaan tästä.

              

             • 05/2023: Kuluttajakaupan erikoistutkimus

             Tällä tutkimuskierroksella minkä tahansa kuluttajarajapinnassa toimivan toimijan on mahdollista tutkia mainettaan kuluttajien keskuudessa. Omaa tilannekuvaa on mahdollista verrata muihin kuluttajakaupan toimijoihin.

              

             • 05/2023: Pörssiyritysten erikoistutkimus

             Yhdessä Osakesäästäjien ja Pörssisäätiön kanssa toteutettava tutkimus luotaa yksityissijoittajien käsityksiä pörssiyrityksistä ja niiden toiminnasta. Lisäksi tutkimus valaisee, mitkä tekijät vaikuttavat yksityissijoittajien luottamukseen sekä halukkuuteen investoida ja suositella yhtiötä. Vuoden 2022 tuloksiin pääset tästä.

              

             • 06/2022: Suomen hyvä- ja huonomaineisimpien yritysten tutkimus

             T-Media julkaisee vuosittain Suomen 10 hyvä- ja huonomaineisinta yritystä. Minkä tahansa toimialan toimijan on mahdollista osallistua tutkimuskierrokselle ja verrata itseään Suomen parhaisiin. Vuoden 2021 awards-webinaarin tallenteeseen ja juhlatunnelmiin pääset tästä.

              

             • 08/2023: Energia-alan maineen erikoistutkimus

             Tutkittuamme energia-alan yrityksiä jo useamman vuoden ajan, paketoimme sen kiinnostavaksi tutkimuskokonaisuudekseen ensimmäistä kertaa vuonna 2021. 

              

             • 09/2023: Järjestöjen, liittojen ja yhdistysten maineen erikoistutkimus

             Minkä tahansa järjestön, liiton tai yhdistyksen (kuten urheilu-, kulttuuri-, hyväntekeväisyysyhdistyksen jne.) on mahdollista osallistua tutkimuskierrokseen oman mainetilanteensa hahmottamiseksi.

              

             • 09/2023: Keskusjärjestöjen maineen erikoistutkimus

             Olemme tutkineet työmarkkinakeskusjärjestöjen mainetta omana tutkimuskokonaisuutenaan vuodesta 2019 lähtien.

              

              • 09/2023: Kemianteollisuuden maineen erikoistutkimus

              Kemianteollisuuden toimijoiden mainetta olemme tutkineet omana tutkimuskokonaisuutenaan vuodesta 2020 lähtien. Maineen merkitys ihmisten käyttäytymiseen on kemian alalla poikkeuksellisen suuri, mikä vuoksi myös itse toimialaliitto Kemianteollisuus ry keskittyy mainetyöhön systemaattisesti. Lue vuoden 2021 tutkimuksen tuloksista täältä.

               

              • 09/2023: Julkishallinnon organisaatioiden maineen erikoistutkimus

              Tutkimme julkishallinnon organisaatioiden mainetta tänä vuonna omana tutkimuskokonaisuutenaan jo viidettä kertaa. Vuoden 2021 tutkimuskierroksesta ja sen yleistuloksista pääset lukemaan tästä ja tulosten julkistustilaisuuden webinaarin näet täältä.

               

              Olemme tutkineet toimittajien mielikuvia ja näkemyksiä suomalaisista yrityksistä ja niiden mediaviestinnästä jo yli 10 vuoden ajan.

               

              • 11/2023: Kaupunkien Vetovoima&Vaikutus

              Olemme kehittäneet kaupungeille oman Vetovoima&Vaikutus -tutkimusmallin, jonka lanseerasimme käyttöön vuonna 2020. Kerava ja Tampereen kaupunki aloittivat yhteistyön ensimmäisinä kanssamme. Lue vuoden 2022 tutkimuskierroksen tuloksista täältä.

               

               • 11/2023: Elintarvikealan maineen erikoistutkimus

               Elintarvikealan yritysten mainetta tutkimme systemaattisesti jo neljättä vuotta. Tutkimuskierroksella on mahdollista syventyä erityisesti eri ikäryhmien näkemyksiin yrityksistä. Muun muassa Alko, Fazer, Nestle ja Valio ovat tyytyväisiä asiakkaitamme

                

               • 12/2023: Finanssialan erikoistutkimus

               Olemme tutkineet finanssialan ja sillä toimivien organisaatioiden mainetta jo usean vuoden ajan. Itse Finanssiala ry sekä suurimmat toimijat alalla tuntevat meidät hyvin: useilla toimijoilla malli on käytössä johtoryhmien lisäksi myös hallitustasolla. 

               Lisätietoja erikoistutkimuksista

               Elisa Runsas, Sales Lead

               M.Sc.(Econ.) +358 50 468 8849 elisa.runsas@t-media.fi

               Elisa neuvoo asiakkaitamme datan hyödyntämisessä maineen johtamisessa ja vetää myyntitiimiä. Elisa on syventynyt opinnoissaan data-analytiikan käyttämiseen päätöksenteossa. Ennen T-Medialle tuloa Elisa on toiminut myynnin ja asiakassuhteiden asiantuntijatehtävissä.

               Ota yhteyttä