Työnantajakuva

T-Median Työnantajakuvatutkimus tarjoaa työkalun organisaation työnantajakuvan selvittämiseen. Syvennymme  Tutkimuksessa hyödynnämme Luottamus&Maine-tutkimusmalliamme, jonka lisäksi syvennymme työnantajakuvaan sitä mittaavilla väittämillä ja kysymyksillä. Tutkimus keskittyy tarkastelemaan kaupallisen ja/tai tekniikan alan korkeakoulutettujen sekä vielä tutkintoaan suorittavien näkemyksiä tutkittavasta organisaatiosta.

Tutkimuksen avulla organisaation on mahdollista hahmottaa millaisena heidät nähdään työnantajana ja miten se voisi työnantajana kehittyä.

 

Työnantajakuvatutkimuksen hyödyt

 

  • työnantajakuvatutkimus avaa näkymän tutkittavan organisaation maineeseen potentiaalisten työntekijöiden keskuudessa
  • kartoittamalla niin korkeakoulutettujen kuin vielä tutkintoaan suorittavienkin näkemyksiä tarjoamme kuvan työvoiman saatavuudesta nyt ja tulevaisuudessa
  • data-analyysin avulla löydämme organisaation keskeisimmät vahvuudet ja kriittisimmät kehityskohteet vetovoiman kasvattamiseksi
  • laaja tutkimuspankkimme ja monipuolinen työnantajakuvaosaamisemme auttavat tilannekuvan ja kilpailutilanteen hahmottamisessa
  • havainnollisen esitystavan ansiosta tutkimustulokset on helppo ymmärtää, presentoida johtoryhmälle ja jalkauttaa organisaation käyttöön kokonaisvaltaisesti.

 

 

 

 

Katso tulevat erikoistutkimukset

Ota yhteyttä

Susanna Saarenpää, Myyntipäällikkö

BBA +358 40 706 6019 susanna.saarenpaa@t-media.fi

Suski toimii asiakkaidemme apuna tutkimushankkeiden käynnistämisessä ja koordinoimisessa sekä tulosten hyödyntämisessä, keskittyen työnantajakuvan kehittämiseen. Lisäksi Suskilla on vahva tausta henkilöstön ja asiakaskokemuksen kehittämisessä ja valmentamisessa.

Ota yhteyttä