In English
Tuuli Kousa
06.2.2020 in

OP:n viestintäjohtaja Tuuli Kousa: ”Maine voi tuhoutua hetkessä, jos teot ja puheet eivät kohtaa”

”Maine on tänä päivänä yrityksen menestyksen selkäranka. Vahva maine lisää vetovoimaisuutta, ostohalukkuutta ja suosittelua”, kiteyttää OP:n viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Tuuli Kousa.

Kousa jatkaa, että maineen ja sidosryhmätuen välillä on voimakas korrelaatio. Vahva maine ja vahva sidosryhmätuki kulkevat käsi kädessä.

Tämän vuoksi Kousa pitää oleellisena sitä, että yritys kartoittaa sidosryhmiensä odotukset ja näkemykset.

”On tärkeää hahmottaa oman yrityksen rooli ympäröivässä yhteiskunnassa ja miettiä, mitä kautta toiminta on relevanttia sidosryhmille. Yhtä lailla tärkeää on tehdä töitä sen eteen, että yritys, sen arvot ja toiminta tunnetaan.”

 


Tuuli Kousa, Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, OP
Viestinnän  ammattilainen ja juristi. Toiminut Helsingin kaupunginvaltuuston puheenjohtajana ja omistajaohjausministerin erityisavustajana sekä työskennellyt asiantuntija- ja johtotehtävissä SanomaWSOY:ssä, Neste Oilissa, Gummeruksessa ja Milttonissa.


 

Kousa painottaa, että maineen rakentaminen on pitkäjänteistä työtä.

Mainetta on myöhäistä ryhtyä luomaan, kun käsillä on kriisi. Toisaalta hyvä maine ja vankka sidosryhmätuki suojaavat yritystä mahdollisen kriisin kuohuissa.

”Olen nähnyt käytännössä, että sidosryhmien vahva luottamus helpottaa toimintaa kriisitilanteessa. Parhaassa tapauksessa sidosryhmät ryhtyvät viestimään yrityksen puolesta.”

Kriisitilanteessa punnitaan myös se, millaiselle pohjalle yrityksen maine on rakentunut. Kousa tiivistää, että maineen voi tuhota hetkessä, jos yrityksen teot ja puheet ovat epäsuhtaisia.

”Maineen rakentaminen on vahvasti viestinnän ja tekemisen yhteispeliä. On ihan äärimmäisen tärkeää, että yritys toimii arvojensa mukaisesti, niin, että teot ja puheet todella kohtaavat.”

Kousa muistuttaa, että sidosryhmien luottamus täytyy ansaita joka päivä uudelleen. Tähän mainetyöhön tarvitaan sitoutunutta henkilöstöä.

”Finanssialalla luottamuspääoma on arvokkainta pääomaa. Sitä on helppo lähteä nakertamaan, jos henkilöstö ei ole sitoutunut yhteisiin arvoihin ja periaatteisiin”, Kousa sanoo.

”Maineenhallinta on parhaimmillaan aktiivista ja jatkuvaa dialogia, jossa pyritään ymmärtämään niin henkilöstön kuin ulkoisten sidosryhmienkin odotuksia ja vastaamaan niihin.”

 

Katso muita Akatemia-jaksojaTutustu Luottamus&Maine-malliin

 


Teksti: Anu Räsänen

Videoiden tuotanto: Vesa Koivunen, Harri Leinikka, Tuuli Pohjola ja Riku Ruokolahti