In English
01.2.2023 in

IKEA palasi Ruotsin maineikkaimmaksi yritykseksi, Shein on huonomaineisin

 

T-Median toteuttama Ruotsin yritysten Luottamus&Maine 2022 -tutkimus paljastaa, että naapurimaan hyvämaineisimmat yhtiöt ovat IKEA, Spotify ja Google. Tutkimuksessa selvitettiin yhteensä 30 yhtiön maine ruotsalaisten keskuudessa.

Yhtiöiden mainetta tutkittiin loka-marraskuussa 2022, ja tutkimukseen vastasi yhteensä 3 755 ruotsalaista. Kolmen kärkeen sijoittuneista yhtiöistä IKEAn maineluku ylsi erinomaiseen arvosanaan 4.08, Spotifyn arvosana oli hyvällä tasolla 3.97, kuten myös Googlen 3.90. Luottamus&Maine-tutkimusmallissa jokaiselle yhtiölle lasketaan maineluku asteikolla 1–5.

 


Taulukko: Ruotsin Luottamus&Maine 2022 -tutkimus. Tutkimuksessa selvitettiin 30 yhtiön maine ruotsalaisten keskuudessa.

 


 

IKEA on palannut Ruotsin maineikkaimman yrityksen valtaistuimelle: viime vuonna maineikkaimman paikalla oli Ruotsin pörssin suurin pörssi- ja pankkiiriliike Avanza, mutta tänä vuonna yritys ei saanut esitutkimuksessa tarpeeksi mainintoja päästäkseen mukaan varsinaiseen Luottamus&Maine-tutkimukseen. Tämä lienee seurausvaikutus investointien vähentymisestä, kun Ruotsin osakemarkkinat romahtivat.

“Vaikka IKEA on Ruotsin maineikkain niin sen mainearvosana oli laskenut hieman edellisvuotisesta. Yleisesti kymmenen maineikkaimman yrityksen listalla nähtiin laskua arvosanoissa. Sama ilmiö nähtiin Suomessa. Hyvämaineisillakin yrityksillä oli suurta laskua, mikä osoittaa, että tällä hetkellä maineen kehittäminen on maineikkaimmillakin vaikeaa. Odotukset yrityksiä kohtaan ovat nousseet”, T-Median toimitusjohtaja Harri Leinikka kertoo.

Scania on edennyt ja päätyy jaetulle neljännelle sijalle ruotsalaisen alkoholimonopolin, Systembolagetin kanssa. Uusi kymmenen maineikkaimman joukkoon tullut yritys on ABB, joka sijoittuu yhdeksänneksi.

“On mielenkiintoista, että sekä ABB:n että Scanian maine kasvaa suuren yleisön keskuudessa huolimatta siitä, että ne ovat B2B-yrityksiä. Näemme, että ruotsalaiset pitävät tänä vuonna tärkeimpänä sitä, miten yritykset kohtelevat työntekijöitään. Tämä saattaa vaikuttaa myös siihen, että ruotsalaiset mainitsevat spontaanisti nämä kaksi suurta ja vakaata työnantajaa tänä epävarmuuden leimaamana aikana”, Ruotsalaisen viestintätoimisto Comman perustaja Ingrid Landahl sanoo.

 

Kiinalainen pikamuotijätti sai ennätysheikon mainearvosanan

Ruotsin kymmenen heikkomaineisimman yrityksen joukossa on neljä uutta tulokasta: Swedbank, Vattenfall, ruotsalainen rautatieyhtiö SJ sekä kiinalainen pikamuotiyritys Shein.

“Se, että Swedbank putoaa jälleen kymmenen heikkomaineisimman joukkoon, voi johtua Swedbankin entisen toimitusjohtajan Birgitte Bonnesenin rahanpesuepäilystä. SJ:n maineeseen vaikuttaa edellisvuotta leimannut junakaaos ja Vattenfallin tapauksessa kyse on luultavasti energiakriisistä ja korkeasta sähkön hinnasta”, Landahl toteaa.

“Shein sai heikoimman tuloksen keskiarvolla 2.24, mikä on kaikkien aikojen alhaisin arvosana Ruotsin mittauksessamme neljän vuoden aikana. Tämä tarkoittaa, että heillä tulee olemaan vaikeat ajat Ruotsin markkinoilla. Toki huonollakin maineella voi palvella pientä segmenttiä menestyksellä, mutta suurten joukkojen volyymiin on mahdotonta päästä tai tehdä uusia liiketoiminta-avauksia. Yrityksen kehittämisestä ilman sidosryhmien tukea tulee yksinkertaisesti vaikeampaa ja kalliimpaa”, T-Median kehitysjohtaja Riku Ruokolahti kertoo.

 

Näin tutkimme

Ruotsin Luottamus&Maine 2022 -tutkimuskierroksen tavoitteena oli selvittää Ruotsissa toimivien yritysten mainetta ruotsalaisten keskuudessa. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella loka-marraskuussa 2022.

Organisaatioita arvioitiin T-Median Luottamus&Maine-tutkimusmallilla, jossa organisaation saama mainepistemäärä muodostuu kahdeksan eri osa-alueen keskiarvona. Osa-alueet ovat yrityksen hallinto, talous, johtaminen, innovatiivisuus, vuorovaikutus, tuotteet & palvelut, työpaikka ja vastuullisuus. Tutkimuksessa käytettiin viisiportaista arviointiasteikkoa (1–5).

Tutkimukseen osallistui 3 755 ruotsalaista. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 15–65-vuotiaat ruotsalaiset valtakunnallisesti. Otos on painotettu väestöä edustavaksi sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.

Julkistetut hyvä- ja heikkomaineisimmat yritykset valikoituivat tutkittavien yritysten joukkoon elokuussa 2022 toteutetun esitutkimuksen perusteella. Esitutkimuksessa 1 004 ruotsalaista nimesi spontaanisti kaksi mielestään erityisen hyvämaineista yritystä ja kaksi erityisen heikkomaineista yritystä. T-Media ei ohjaa valittavien yritysten valintaa. Kolmekymmentä eniten mainintoja saanutta yritystä tutkittiin tarkemmin Luottamus&Maine-mallilla. Nyt julkistettavalle listalle päätyi kymmenen korkeinta sekä kymmenen heikointa arvosanaa saanutta yritystä.

 

Lisätietoja

Harri Leinikka, toimitusjohtaja
harri.leinikka@t-media.fi, 040 505 5001