In English
14.8.2023 in

Pohjola Rakennus on rakennusalan maineikkain yritys

Pohjola Rakennus on rakennusalan suurimmista yrityksistä ainut hyvälle maineen tasolle arvioitu toimija. Keskimäärin rakennusalan yritysten maine on kohtalaisella tasolla.

T-Median vuosittaisessa Rakennusalan Luottamus&Maine-tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten mielikuvia ja näkemyksiä alan suurimmista toimijoista. Suomen suurimmista rakennusliikkeistä ja erikoisurakoitsijoista parhaat mainearvosanat saavat Pohjola Rakennus, Lujatalo ja Skanska. Pohjola Rakennus on tutkimuksen ainut hyvälle arvosanalle yltänyt toimija.

 

Rakennusalan suurimpien yhtiöiden 5 maineikkainta

 

Rakennusalan Luottamus&Maine-tutkimus 2023. Organisaation sijoitus listalla pohjautuu tutkimuksessa saatuihin mainepistemääriin. Tasatuloksella olevat organisaatiot ovat listalla aakkosjärjestyksessä: NCC ja Peab ovat jaetulla viidennellä sijalla.

 

“Pohjola Rakennuksen mainetulos on merkittävä. Vielä viime vuonna yksikään suurimmista rakennusalan toimijoista ei saavuttanut hyvän maineen rajaa, joka Luottamus&Maine-mittauksessa alkaa arvosanasta 3.5. Yhtiön tulos on huomattava myös siinä mielessä, että yleisesti alalla on tällä hetkellä haastavaa, mikä heijastuu alan yhtiöiden maineeseen”, T-Median toimitusjohtaja Harri Leinikka sanoo.

 

Rakennusalan suurimpien yritysten maine on kohtalaisella tasolla

T-Media on seurannut rakennusalan yritysten mainetta vuodesta 2018 lähtien: rakennusalan yritysten keskimääräinen maine on kohtalaisella tasolla. Tämän vuoden tutkimuksessa yritykset saivat keskimäärin parhaan arvosanan taloudesta (3.43) ja työnantajuudesta (3.37).

 

 

“Työnantajuus on rakennusalan suhteellinen vahvuus. Hyvä työnantajuus on yksi keskeisimmistä ihmisten luottamusta kasvattavista tekijöistä”, Leinikka sanoo.

Alan keskimääräisen maineen heikkouksiksi paljastuivat vuorovaikutus (3.16) ja vastuullisuus (3.22). T-Median Luottamus&Maine-tutkimusten laajassa indeksissä keskimääräinen arvosana vuorovaikutuksesta on 3.28 ja vastuullisuusarvosana 3.33. Näillä ja muilla maineen osa-alueilla, työnantajuus poislukien, rakennusala jää jälkeen Suomessa toimivien yritysten yleisestä tasosta.

 

Näin tutkimme

Rakennusalan Luottamus&Maine 2023 -erikoistutkimuksen tavoitteena oli selvittää Suomessa toimivien alan yritysten mainetta kansalaisten keskuudessa. Tutkimuksessa käytettiin Luottamus&Maine-mallia, joka seuraa tutkittavien yritysten mainetta kahdeksassa eri osa-alueessa: hallinto, talous, johtaminen, uudistuminen, vuorovaikutus, tuotteet&palvelut, työnantajuus ja vastuullisuus.

Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella 27.4.–23.5.2023. Tutkimukseen osallistui kaiken kaikkiaan 3 569  suomalaista. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 15–65-vuotiaat suomalaiset valtakunnallisesti (poissulkien Ahvenanmaa). Otos on painotettu väestöä edustavaksi sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.

 

Lisätietoja:

Harri Leinikka, toimitusjohtaja, T-Media
p. 040 505 5001, harri.leinikka@t-media.fi