In English
05.12.2022 in

Kansalaiset arvostavat turvallisuutta: Rajavartiolaitos ja Pelastuslaitos ovat julkishallinnon maineikkaimmat organisaatiot

 

T-Median toteuttama julkishallinnon Luottamus&Maine -tutkimus paljastaa, että vuoden 2022 hyvämaineisimmat organisaatiot ovat Rajavartiolaitos ja Pelastuslaitos. Turvallisuutta takaavien puolustusministeriön ja Puolustusvoimien maine nousi ennätyksellisesti.

T-Media tutki julkishallinnon organisaatioiden mainetta lokakuussa 2022 ja tutkimukseen vastasi yhteensä 9 583 suomalaista. Jaetulle kärkisijalle sijoittuneiden Rajavartiolaitoksen ja Pelastuslaitoksen maineluku oli 3.95 molempien onnistuessa nostamaan mainettaan. Kolmanneksi sijoittui Hätäkeskuslaitos arvosanalla 3.85. Luottamus&Maine-tutkimusmallissa jokaiselle organisaatiolle lasketaan maineluku asteikolla 1–5 kahdeksan eri osa-alueen kautta.

 


Taulukko: Julkishallinnon Luottamus&Maine 2022 -tutkimuksen kymmenen maineikkainta organisaatiota.


 

“Turvallisuusviranomaisten maine on väkevällä tasolla. On upeaa nähdä Rajavartiolaitos, Pelastuslaitos ja Hätäkeskuslaitos mainekärjessä, sillä heidän toimintansa liittyy vahvasti kansalaisten kokeman turvallisuudentunteen vahvistamiseen. Tämä on avainasia epävarmoina aikoina”, T-Median kehitysjohtaja Riku Ruokolahti sanoo.

 

Puolustusministeriö, Puolustusvoimat ja VTV ovat julkishallinnon suurimmat mainenousijat

 

Tutkituista julkishallinnon organisaatioista eniten mainettaan vuoden aikana pystyivät nostamaan puolustusministeriö, Puolustusvoimat ja VTV. Kaikilla kolmella nousua oli 0.28 yksikköä.

”Viimeisen vuoden aikana on puolustushallinto näyttänyt olevansa tehtäviensä tasalla. Puolustusvoimat nousi kymmenen hyvämaineisimman organisaation joukkoon ja puolustusministeriö kiipesi listalla peräti toistakymmentä pykälää. Molemmat nostivat mainettaan kohtalaiselta hyvälle tasolle, mikä kertoo osaamisen ja asiantuntijaviestinnän korkeasta tasosta”, Ruokolahti kertoo.

Edellisvuoden heikkomaineisin organisaatio, Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV, onnistui nostamaan mainearvosanaansa erittäin heikolta tasolta 1.90 heikolle tasolle 2.18. Erityisen paljon nousi VTV:n maineen johtamisen osa-alueen arvosana, jossa nousua oli 0.47 yksikköä.

Kaikkein parhaiten johdetuksi organisaatioksi arvioitiin Rajavartiolaitos erinomaisella arvosanalla 4.03.

“Vaikuttavuusanalyysimme näyttävät, että johtamisen merkitys on huomattavassa nousussa. Rajavartiolaitos pärjää Puolustusvoimien kanssa parhaiten johtamisen osa-alueella. Nämä kaksi organisaatiota ovat ainoat julkishallinnon toimijat, jotka saavuttivat johtamisen osa-alueella erinomaisen arvosanan”, Ruokolahti jatkaa.

 

Luottamus julkishallintoon on edelleen hyvällä tasolla, eduskunnan kehityssuunta huolestuttava

 

Eduskunnan maine laski vuodessa kaikkein eniten jääden heikolle tasolle. Laskua tuli 0.35 yksikköä, samalla luottamus eduskuntaa kohti laski.

Kokonaisuudessaan julkishallinnon organisaatioiden suomalaisilta saama luottamus on edelleen rimaa hipoen hyvällä tasolla, vaikka arvosana laski jo toista vuotta peräkkäin. Luottamuksen arvosana on tällä hetkellä 3.51, kun sitä tarkastellaan 25 tunnetuimman julkishallinnon organisaation kautta.

“On huolestuttavaa, että julkishallinnon kansalaisilta ansaitsema luottamus on laskussa. Luottamus julkishallinnon organisaatioihin on kansallinen voimavara ja kansallisaarteemme, joka vaikuttaa vahvasti yhteiskuntamme toimintakykyyn. Luottamuksen kääntäminen takaisin nousuun on oleellista. Länsimaisessa demokratiassa emme voi pakottaa ketään luottamaan vaan luottamus tulee ansaita. Tässä jokaisella julkishallinnon toimijalla on tärkeä rooli, mutta tulevalla eduskunnalla erityisen tärkeä”, toteaa tutkimusyhtiö T-Median toimitusjohtaja Harri Leinikka.

 

Näin tutkimme

 

T-Median toteuttaman julkishallinnon Luottamus&Maine 2022 -tutkimuskierroksen tavoitteena oli selvittää Suomessa toimivien julkishallinnon organisaatioiden mainetta kansalaisten keskuudessa. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella 4.10.-31.10.2022.

Tutkimusta on toteutettu vuosittain vuodesta 2018 lähtien. Tämän vuoden tutkimukseen osallistui 9 583 suomalaista. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 15–65-vuotiaat suomalaiset valtakunnallisesti (pois lukien Ahvenanmaa). Otos on painotettu väestöä edustavaksi sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.

Organisaatioita arvioitiin T-Median Luottamus&Maine-tutkimusmallilla, jossa organisaation saama mainepistemäärä muodostuu kahdeksan eri osa-alueen keskiarvona. Osa-alueet ovat yrityksen hallinto, talous, johtaminen, innovatiivisuus, vuorovaikutus, tuotteet & palvelut, työpaikka ja vastuullisuus. Näillä osa-alueilla on merkittävä vaikutus sidosryhmätuen ja luottamuksen muodostumiselle.Tutkimuksessa käytettiin viisiportaista arviointiasteikkoa (1–5).

Tutkimuksesta käy ilmi, että julkishallinnon organisaatioiden maineen parhaimpina osa-alueina pidetään keskimäärin vastuullisuutta ja taloutta. Heikoimpana osa-alueena nähdään innovaatiot, joka kuvaa organisatioiden ketteryyttä ja uudistumiskykyä.

 


Kuva: Julkishallinnon maineen rakenteen vahvuudet ja heikkoudet. Luvut perustuvat T-Median luomaan 25 organisaation koriin. Korissa on edustettuna 25 tunnetuinta tutkimuksessa mitattua julkishallinnon organisaatiota.

 

Lisätietoja:

Harri Leinikka, toimitusjohtaja
harri.leinikka@t-media.fi, 040 505 5001

Riku Ruokolahti, kehitysjohtaja
riku.ruokolahti@t-media.fi, 0400 512 200