In English
24.3.2021 in

Mainetohtori Hanna-Mari Aula: maineen johtaminen on kokonaisvaltaista työtä

T-Median Akatemian erikoisjaksossa vanhempi asiantuntijamme, maineesta väitellyt tohtori Hanna-Mari Aula kertoo, mikä on tärkeintä muistaa maineen johtamisessa juuri nyt.

Organisaation maine on kokonaisvaltainen asia. Maineesta ja sen rakentumisen prosesseista on oltava organisaatiossa hyvä yhteisymmärrys, jotta mainetta voidaan johtaa tuloksekkaasti.

Hanna-Mari Aulan mukaan kokonaisvaltaisuuteen valmistautuminen lähtee siitä, että ymmärretään, millainen maine organisaatiolla on juuri nyt. Maineen tutkiminen antaa organisaatiolle välineet arvioida omaa toimintaansa ja nähdä, miten oma tekeminen välittyy sidosryhmille, sekä löytää ratkaisuja siihen, miten mennä eteenpäin.

 

 

”Ensimmäinen askel on asioiden tunnistaminen. On täysin mahdotonta tietää, millaisena organisaatio näyttäytyy ulospäin, jos sitä ei selvitetä sidosryhmiltä. Data-analytiikalla ja oikeanlaisilla analyysitavoilla tilannekuvaa pystytään purkamaan syvällisemmin auki ja tunnistamaan mainetyön keskeisimmät kärjet eli ne asiat, joihin organisaation tulisi kiinnittää erityistä ja ensisijaista huomiota”, Aula sanoo.

 

Yhteisvastuun merkitys korostuu koronapandemiassa

Mennyt vuosi on muuttanut ihmisten arvojärjestystä ja vaikuttanut maineen painopisteisiin. Aula uskoo, että vastuullisuuden ja vastuunoton merkitys moninaisissa muodoissaan korostuu nyt ja jatkossa.

“Vaikka koronapiina on erottanut meidät fyysisesti toisistamme, se on myös tehnyt meistä tietyllä tavalla yhteisöllisempiä. Jaamme kokemuksen jostakin aivan erityisestä ja emotionaalisestikin ainutlaatuisesta. Ja päästäänhän tästä piinastakin vain yhteisellä ponnistuksella, maailmanlaajuisesti.”

Vastuu toisistamme konkretisoituu nyt uudenlaisella tavalla, mikä näkyy myös yritysten ja muiden organisaatioiden toiminnassa.

Meillä ihmisillä on monenlaisia rooleja suhteessa organisaatioihin. Olemme tuotteiden ja palveluiden ostajia ja kuluttajia, yrityksiin investoivia yksityissijoittajia, yhteistyöverkostojen toimijoita ja päättäjiä. Ennen kaikkea olemme työntekijöitä ja organisaatiomme keskeisiä maineen rakentajia.

“Vastuu toisistamme on mitä suurimmassa määrin vastuullista päätöksentekoa ja toimintaa organisaatioissa. Koronapandemian jälkeen vastuuttomuuden sietokykymme saattaa hyvinkin olla jo äärirajoilla”, Aula pohtii.

 

Maine on koko organisaation asia

Maine tulee Aulan mukaan tiedostaa organisaatiossa laaja-alaisesti ja siten, että siitä on yhteinen ymmärrys. Maine muodostuu arjessa, yksittäisissä kohtaamisissa niin organisaation sisällä kuin ulkopuolellakin. Maine ei ole ainoastaan johdon asia, vaikka he sitä johtavatkin.

”Organisaatiot tulevat kohdatuiksi hyvin erilaisissa paikoissa: median palstoilla, asiakaspalvelutilanteissa, kaverin kanssa keskustellessa, satunnaisissa hetkissä, some-päivityksissä. Kohtaamisten rajapintoja on organisaation eri tasoilla, mutta kaikki ovat merkityksellisiä”, Aula sanoo.

”Mainetyö helpottuu suunnattomasti, jos kaikki työntekijät ymmärtävät, mikä heidän roolinsa tässä kokonaisuudessa on ja miten he omalla työllään ja toiminnallaan vaikuttavat organisaationsa maineeseen ja menestykseen.”

 


Hanna-Mari Aulan maineenjohtamisen tarkistuslista

1. Tunnista, missä sinun organisaatiosi maine on tällä hetkellä. Matkaa voi jatkaa vain sieltä, missä tällä hetkellä olet. Ympäristömme ja arvomaailmamme muuttuvat pandemian seurauksena, ja olemme hyvin perustavanlaatuisten kysymysten äärellä. Organisaatioita arvioidaan ja tulkitaan nyt uudella tavalla, uusin silmin.

2. Analysoi mainetilanne tarkemmin. Data-analytiikan avulla pystytään etsimään maineesta ne tekijät, jotka ovat juuri omalle organisaatiollesi tärkeitä. Jokaisen organisaation mainetilanne on ainutlaatuinen, ja siksi sitä tulee johtaa yksilöllisesti.

3. Sitouta koko organisaatio mainetyöhön. Mainetyö ei ole vain johdon asia. Vaikka se lähteekin hallituksesta ja toimivasta johdosta, mainetyöhön osallistuu koko henkilöstö. Mainetta kannattaa pitää esillä organisaatiossa ja muistaa myös jakaa kiitosta henkilöstölle. Me kaikki olemme persoja kiitokselle, ja kiitos maineen kehittymisestä kuuluu koko organisaatiolle.

 

Katso muita Akatemia-jaksoja Tilaa Akatemian uutiskirje

 


 

Teksti: Hanna-Mari Aula, Tuuli Pohjola
Video: Vesa Koivunen