In English
12.12.2023 in

Hätäkeskuslaitos ja Rajavartiolaitos ovat julkishallinnon maineikkaimmat organisaatiot

 

Hätäkeskuslaitos ja Rajavartiolaitos jakavat ykkössijan hyvämaineisimpina julkishallinnon organisaatioina T-Median toteuttamassa julkishallinnon Luottamus&Maine 2023 -tutkimuksessa. Kolmannella sijalla on tasavallan presidentin kanslia.

Julkishallinnon organisaatioiden mainetta tutkittiin loka–marraskuussa 2023, ja tutkimukseen vastasi yhteensä 9 932 suomalaista. Kolmen kärkeen sijoittuneista organisaatioista Hätäkeskuslaitoksen ja Rajavartiolaitoksen maineluku oli 3,91 ja Tasavallan presidentin kanslian 3,86.

Luottamus&Maine-tarkastelussa jokaiselle organisaatiolle lasketaan maineluku asteikolla 1–5.

 


 

Julkishallinnon maineikkaimmat organisaatiot

Julkishallinnon Luottamus&Maine 2023 -tutkimuksen maineikkaimmat organisaatiot, sijaluvut 1–10. Ensimmäinen sija on jaettu Hätäkeskuslaitoksen ja Rajavartiolaitoksen kesken ja kymmenes sija VTT:n ja Tukesin kesken. *Pelastustoimea arvioitaessa on pyydetty arvioimaan oman alueen pelastuslaitosta.

 


 

“Turvallisuusviranomaisten maine jatkaa korkealla tasolla edellisvuotiseen malliin. Rajavartiolaitoksen ja Hätäkeskuslaitoksen toiminta liittyy vahvasti kansalaisten kokeman turvallisuudentunteen vahvistamiseen, mikä on avainasia epävarmoina aikoina”, T-Median kehitysjohtaja Riku Ruokolahti sanoo.

“Myös presidentti-instituution rooli on korostunut tässä ajassa, kun euroopassa soditaan ja maamme on juuri liittynyt Natoon. Presidenttiys on ollut esillä myös Martti Ahtisaaren poismenon myötä ja presidentti Niinistön isännöidessä Linnan juhlia viimeistä kertaa.”

 

Julkishallinnon organisaatioiden perustehtävät, vastuullisuus ja johtaminen ovat avainasemassa luottamuksen nostamisessa

 

Julkishallinnon 25 tunnetuimman organisaation keskiarvoinen maine ja luottamus jäävät  kohtalaiselle tasolle.

 

“Kansalaisten kokema luottamus valtionhallinnon organisaatioita kohtaan on demokraattisen hyvinvointiyhteiskunnan paras tae. Jos luottamus valtionhallintoa kohtaan laskee se on huolestuttava signaali”, T-Median vanhempi neuvonantaja ja eettisen johtamisen asiantuntija Nina Laakso sanoo.

 

Julkishallinnon organisaatioiden maineen heikoimpina osa-alueina suomalaiset pitävät uudistumiskykyä ja vuorovaikutusta. Parhaimmaksi maineen osa-alueeksi kansalaiset arvioivat talouden, joskin osa-alueessa oli samanaikaisesti suurin pudotus edellisvuoden tuloksiin.

 

Tutkimuksen vaikuttavuusanalyysit osoittavat, että valtionhallinnon organisaatioiden perustehtävät sekä niiden vastuullisuus ja johtaminen vaikuttavat kaikkein voimakkaimmin kansalaisten luottamukseen ja julkishallintoa kohtaan osoittamaan tukeen kriisissä.

 Julkishallinnon maineen rakenne. Luvut perustuvat T-Median luomaan 25 organisaation koriin. Korissa on edustettuna 25 tunnetuinta tutkimuksessa mitattua julkishallinnon organisaatiota.


 

“Valtionhallinnon on oleellista toimia hyvän johtajuuden ja vuorovaikutuksen esimerkkinä koko yhteiskunnalle. Hyvän johtajuuden myötä syntyvä ennustettavuus luo sitä turvallisuuden tunnetta, jota näkemys vahvasta valtiosta edellyttää”, Laakso sanoo.

“Luottamuksen rakentamiseen tarvitaan hyvän johtajuuden ohella arjen työtä: yhteisten kehittämiskohteiden tunnistamista, aidosti vuorovaikutteista ja kuuntelevaa sidosryhmätoimintaa sekä tarmokasta toimeenpanoa.”

 

Kirkko ja sisäministeriö ovat suurimmat mainenousijat

 

Luottamus&Maine-kokonaisuuden tavoitteena on kuvastaa valtionhallinnon organisaatioiden maineen ja luottamuksen kehitystä myös organisaatiotasolla. Parhaita onnistujia olivat tänä vuonna Suomen evankelis-luterilainen kirkko sekä sisäministeriö, jotka molemmat onnistuivat vahvistamaan mainettaan kansan parissa huomattavat 0,30 yksikköä.

Suurin yksittäinen lasku maineessa kirjattiin sosiaali- ja terveysministeriölle (STM). Ministeriön maine laski yhteensä 0,15 yksikköä ja jäi heikolle tasolle (2,74). Luottamus&Maine-tutkimusmallissa kohtuullisen maineen taso alkaa arvosanasta 3,00.

“Yleisen kehityksen valossa julkishallinnon organisaatioiden maineissa ei ole nähty suurta parannusta. Siksi yksittäiset organisaatiot, jotka ovat onnistuneet kehittämään mainettaan positiivisesti, ovat onnistuneet poikkeuksellisen hyvin. Maineen kehittymisen taustalla täytyy olla todellisia tekoja, jotka ovat myös välittyneet kansalle”, Nina Laakso sanoo.

 

Näin tutkimme

Julkishallinnon Luottamus&Maine 2023 -kokonaisuuden tavoitteena oli selvittää keskeisten julkishallinnon organisaatioiden luottamusta ja mainetta kansalaisten keskuudessa. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella 3.10.–1.11.2023.

Kokonaisuutta on toteutettu T-Median toimesta vuosittain vuodesta 2018 lähtien. Tänä vuonna tutkimukseen osallistui 9 932 suomalaista. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 15–65-vuotiaat suomalaiset valtakunnallisesti (pois lukien Ahvenanmaa). Otos on painotettu väestöä edustavaksi sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.

Organisaatioita arvioitiin T-Median Luottamus&Maine-tutkimusmallilla, jossa organisaation saama mainepistemäärä muodostuu kahdeksan eri osa-alueen keskiarvona. Osa-alueet ovat yrityksen hallinto, talous, johtaminen, innovatiivisuus, vuorovaikutus, tuotteet & palvelut, työpaikka ja vastuullisuus. Tutkimuksessa käytettiin viisiportaista arviointiasteikkoa (1–5).

 

Lisätietoja:

Riku Ruokolahti, kehitysjohtaja
+358 400 512 200, riku.ruokolahti@t-media.fi

Nina Laakso, vanhempi neuvonantaja
+358 400 808 940, nina.laakso@t-media.fi