In English
06.6.2024 in

Linnanmäellä työntekijät määrittelevät toiminnan menestyksen: sisäinen ja ulkoinen maineanalyysi kulkevat käsikädessä

 

Linnanmäen toimitusjohtaja Pia Adlivankin oli T-Median maineen johtamisen asiantuntijan Elisa Runsaan haastateltavana Luottamus&Maine Awards -tilaisuudessa. Oman henkilöstön ja suomalaisten näkemykset huvipuistosta ovat palvelualan toimijalle ensiarvoisen tärkeitä. Linnanmäellä käytetään T-Median holistista maineanalyysiä, jolla tutkitaan huvipuiston sisäinen ja ulkoinen maine.

Vuonna 1950 perustettu Linnanmäen Huvipuisto on monen lapsen, ja aikuisenkin, tärkeä huvittelukohde. Suomen vanhimmalla huvipuistolla on myös toinen merkittävä rooli: Linnanmäki on monen nuoren ensimmäinen työnantaja ja kesätyöpaikkakokemus.

  

Linnanmäelle työskentelee vuosittain yli 650 kesätyöntekijää, joiden positiiviset työpaikkakokemukset heijastuvat suoraan huvipuiston vierailijoiden elämykseen. Linnanmäellä työntekijöiden, eli hupimestareiden, työntekijäkokemus on huvipuistolle ensisijaisen tärkeä.

”Olemme iloisia siitä, että olemme yksi Suomen suosituimmista matkailukohteista. Tämä ei olisi mitenkään mahdollista, ellei jokainen asiakaskohtaaminen ihanien hupimestarimme kanssa olisi miellyttävä. Näin ollen on tärkeää, minkälaisen työntekijäkokemuksen tarjoamme henkilöstöllemme”, Linnanmäen toimitusjohtaja Pia Adlivankin sanoo.

Linnanmäen maine suomalaisten keskuudessa on hyvällä tasolla, 3,65, asteikolla 1–5. ”Meille on tärkeä varmistaa, että Linnanmäen maine on korkealla tasolla, koska toivomme, että huvittelijamme haluavat käydä meillä sukupolvelta toiselle. Siksi haluamme säännöllisesti kartoittaa asiakkaiden näkemyksiä toiminnastamme”, Adlivankin sanoo.

Linnanmäellä käytetään sisäisen ja ulkoisen maineen mittaamiseen T-Median Luottamus&Maine-mallia. Merkittävää Linnanmäen mainetuloksissa on se, että Linnanmäen maine on hupimestareiden keskuudessa vielä ulkoista mainetta paremmalla tasolla (3,95).

”Koemme, että menestyksemme pohjautuu hupimestareiden työhuvinvointiin, jotta he innokkaasti ovat motivoituneita ylittämään asiakkaidemme odotukset jokaisella kohtaamisella. Siksi meille on tärkeää säännöllisesti seurata myös sisäistä mainettamme”, kertoo Adlivankin.

T-Median holistisessa analyysissä tarkastellaan organisaation sisäisen ja ulkoisen maineen eroja. Analyysi lisää ymmärrystä eri sidosryhmien välisistä käsityseroista, tilanteen suomista mahdollisuuksista ja niihin liittyvistä riskitekijöistä. Lue lisää sidosryhmätutkimuksistamme täältä.