In English
Annika Sorjonen (2024) Helsinki, Finland
19.6.2024 in

Korkeasaari on matkailu- ja ravintola-alan maineikkain

 

T-Median matkailu- ja ravintola-alan Luottamus&Maine 2024 -tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten näkemyksiä ja mielikuvia alan organisaatioista sekä yleisesti koko toimialasta. Korkeasaaren eläintarha on tutkittujen maineikkain organisaatio – toiseksi ja kolmanneksi maineikkaimmaksi arvioitiin Tiedekeskus Heureka ja Sokos Hotels.

Matkailu- ja ravintola-alan organisaatioiden mainetta tutkittiin huhti-toukokuussa 2024, ja tutkimukseen vastasi yhteensä 2 453 suomalaista.

Mainemielikuvien vaikutus ihmisten käytökseen matkailu- ja ravintola-alan yrityksiä kohtaan on huomattava. Yleisesti toimialan maine on pysytellyt kohtalaisella tasolla.

 


Matkailu- ja ravintola-alan Luottamus&Maine -tutkimus. Tutkimuksessa alan maine suomalaisten keskuudessa vuonna 2024. Kuvaajan keskiluku on keskiarvo maineen kahdeksan osa-alueen saamista arvioista. Luottamus&Maine-tutkimusmallissa mainetta arvioidaan asteikolla 1–5.


 

“Koronapandemia toi aikanaan toimialan maineeseen positiivisen piikin, sillä organisaatiot onnistuivat vastaamaan ihmisten odotuksiin poikkeusoloissa. Sittemmin mielikuvat sekä tuki alaa kohtaan ovat laskeneet tasaisesti, mutta nyt lasku näyttäisi taittuneen ja on jopa aavistuksen jälleen parantunut. Etenkin ihmisten mielikuvat siitä, kykenevätkö organisaatiot tarjoamaan hintansa arvoisia tuotteita ja palveluita on viimeisen vuoden aikana hypännyt askeleen parempaan suuntaan”, T-Median asiantuntija Kaisa Laurila sanoo.

Matkailu- ja ravintola-alan vahvuuksina näyttäytyvät alan tuotteet ja palvelut, vastuullisuus sekä innovaatiot. Heikoimmat arviot toimiala saa yhä taloudesta ja työnantajakuvasta.

“Työnantajakuvan ja sosiaalisen vastuun edelleen kehittäminen ja siitä viestiminen olisi alan organisaatioille hyvin kannattavaa, sillä tutkimuksistamme näemme, että mielikuva ohjaa tällä hetkellä hyvin vahvasti ihmisten käytöstä ja luottamusta organisaatioita kohtaan”, Laurila sanoo.

 

Matkailu- ja ravintola-alan hyvämaineisin organisaatio on Korkeasaaren Eläintarha

 

Matkailu- ja ravintola-alan Luottamus&Maine-tutkimuksessa selvitettiin yhteensä 21 organisaation mainetta suomalaisten keskuudessa. Kolmen kärkeen sijoittuneista organisaatioista Korkeasaaren maineluku oli 3,91, Heurekan 3,89 ja Sokos Hotelsin 3,77.

Luottamus&Maine-tutkimusmallissa jokaiselle organisaatiolle lasketaan maineluku asteikolla 1–5.

”Tutkimuksesta voimme tulkita, että ihmisillä on kovat odotukset meidän suhteemme. On mahtavaa saada tutkittua tietoa siitä, että pystymme vastaamaan odotuksiin. Mainetta rakennetaan jokaisessa kohtaamisessa ja viestissä, tapahtuipa se kasvokkain, puhelimitse, sosiaalisessa mediassa tai median välityksellä, tai vaikkapa eläintarhassa työtämme seuraamalla”, Korkeasaaren toimitusjohtaja Sanna Hellström sanoo.

 

 

Näin tutkimme

 

Tulokset pohjautuvat huhti-toukokuussa 2024 toteutettuun matkailu- ja ravintola-alan Luottamus&Maine-tutkimukseen, jossa selvitettiin Suomessa toimivien alan organisaatioiden mainetta suomalaisten keskuudessa.

Organisaatioita arvioitiin T-Median Luottamus&Maine-tutkimusmallilla, jossa organisaation saama mainepistemäärä muodostuu kahdeksan eri osa-alueen keskiarvona. Osa-alueet ovat yrityksen hallinto, talous, johtaminen, innovatiivisuus, vuorovaikutus, tuotteet & palvelut, työpaikka ja vastuullisuus. Tutkimuksessa käytettiin viisiportaista arviointiasteikkoa (1–5).

Tutkimukseen osallistui 2 453 suomalaista.

Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 15–65-vuotiaat suomalaiset valtakunnallisesti (pois lukien Ahvenanmaa). Otos on painotettu väestöä edustavaksi sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.

 

Lisätietoja:

Kaisa Laurila, Asiantuntija, T-Media Oy
+358 50 518 0798
kaisa.laurila@t-media.fi

 


Kuvituskuva: Annika Sorjonen (2024), Korkeasaaren eläintarha