Ajankohtaista T-Medialla

Finns’ trust in institutions crashingKansalaisten luottamus instituutioihin romahti

innish people trust their political decision makers and labour market organisations less than before. The Nation’s Values 2016 study indicates that the Government has suffered the greatest loss in trust. In contrast, the police, the education system and the healthcare system enjoy the strongest trust…Suomalaiset luottavat poliittisiin päättäjiin ja työmarkkinajärjestöihin entistä vähemmän. Kansan arvot 2016 -tutkimuksen mukaan suurimman luottamuskolhun on kuluneiden kolmen vuoden aikana kärsinyt hallitus. Suurinta luottamusta kansalaisten keskuudessa nauttivat…