In English
[:fi]Työnantajakuva 2018[:]
11.7.2018 in

Maineikkaimmat työnantajat 2018: Kone, Vincit ja Supercell

Maineikkaimmat työnantajat vuonna 2018 alkaen ensimmäisestä ovat Kone, Vincit, Supercell, Futurice sekä Pekkaniska. Kone sai parhaat arvosanat johtamisesta, taloudesta sekä tuotteistaan ja palveluistaan. Vincit vuorostaan voitti hallinnon avoimuutta, uudistumiskykyä ja työntekijöiden tasapuolista kohtelua mittaavat osa-alueet.

T-Median toteuttama työnantajakuvatutkimus tehdään vuosittain tekniikan ja kaupallisen alan osaajien keskuudessa. Tutkimus selvittää korkeakoulutettujen osaajien maineikkaimmat työnantajat ja nostaa esille työelämään liittyviä arvoja.

Tutkimus toteutetaan T-Median Luottamus&Maine-mallilla, joka seuraa yhtiöiden hallinnon avoimuutta, taloutta, johtamista, uudistumiskykyä, vuorovaikutusta, tuotteita ja palveluita, työntekijöiden tasapuolista kohtelua sekä vastuullisuutta.

T-Median toimitusjohtaja Harri Leinikka ei ole yllättynyt tuloksesta.

“Tutkimus on jo usean vuoden ajan heijastellut sitä, että ihmiset ovat kiinnostuneita työntekijäkeskeisistä organisaatioista, joissa korostuu vastuullisuus ja avoimuus, mutta myös halu kasvaa ja uudistua.”

“Kone on yhtiönä ilahduttava poikkeus kokoluokassaan”, kommentoi yritysten työnantajakuvan parissa yli 20 vuotta työskennellyt Oikotien Senior Product Manager Päivi Salminen-Kultanen.

“Muut perinteiset pörssiyhtiöt eivät pärjää vertailussa notkeille start up -henkisille yrityksille, jotka kokeilevat ja muodostavat uusia, työntekijää palvelevia käytäntöjä. Vincit ja Supercell taas luovat tietoisesti uudentyyppistä työkulttuuria”, arvioi Salminen-Kultanen kärkikolmikkoa.

Tekniikan alan vastaajien ykköstyöpaikka on Vincit

Kun tarkastellaan tuloksia ainoastaan tekniikan alan vastaajien osalta, Kone ja Vincit vaihtavat paikkaa. Vincitin nykyinen toimitusjohtaja Mikko Kuitunen perusti yrityksen vuonna 2007 rakentaakseen työpaikan, jonne on mukava tulla. Perusajatus on pitänyt.

“Mietimme monia asioita työntekijän näkökulmasta. Päätöksentekoa viedään paljon työntekijätasolle ja asioista keskustellaan”, Kuitunen sanoo.

“Vaikka olemme pörssiyhtiö, emme halua olla kasvoton korporaatio. Tavoitteena on, että asiakkaamme ja työntekijämme ovat joka päivä tyytyväisempiä kuin edellisenä päivänä”, Kuitunen toteaa.

“Maineella ja hyvällä työnantajakuvalla on vahva korrelaatio ihmisten haluun hakea yhtiöön töihin ja suositella sitä työpaikkana, mutta hyvä maine vetää puoleensa myös asiakkaita ja sijoittajia. Kyse ei ole pelkästään osaavasta työvoimasta”, täydentää T-Median toimitusjohtaja Harri Leinikka.

Hyvä palkka kiinnostaa miehiä, naisten keskuudessa ykkösenä on työtehtävien mielenkiintoisuus

Luottamus&Maine-mallin kahdeksan osa-alueen lisäksi tutkimuksessa selvitettiin myös työssä jaksamiseen vaikuttavia tekijöitä ja perinteisiä työpaikan valintakriteereiden merkitystä.

Tutkimukseen vastanneiden työpaikanvalintakriteerit ovat pääosin samat kuin viime vuonna: kärjestä löytyvät mielenkiintoiset työtehtävät, hyvä palkka, työilmapiiri ja mahdollisuus tehdä merkityksellistä työtä.

Vaikka palkkatason merkitys miehille on viime vuosina hieman vähentynyt, nousee se kuitenkin miesten tärkeimmäksi kriteeriksi työpaikkaa valittaessa. Naisten keskuudessa tärkeämpänä näyttäytyy puolestaan työtehtävien mielenkiintoisuus. Palkkataso kiinnostaa siis jo työpaikkaa valitessa enemmän miehiä kuin naisia. Naisilla työpaikan valinnassa miehiä enemmän korostuvat myös työn merkityksellisyys ja mahdollisuus sovittaa yhteen työ- ja perhe-elämä. Työilmapiiri on taas tärkein työssä jaksamiseen vaikuttava tekijä.

Päivi Salminen-Kultanen muistuttaa, että tutkimus antaa eväitä kehitykseen myös muille kuin tutkimuksen kohteena oleville yrityksille.

“Ranking-listat kertovat, mitkä ovat ihmisten unelmatyöpaikkoja. Omia käytäntöjä voi peilata tuloksiin ja pohtia sitä kautta, miten omaa työnantajakuvaa ja työpaikan ilmapiiriä voisi kohentaa. Pelkät uramahdollisuudet tai hyvät tuotteet eivät enää riitä, yhtiön tulee olla myös hyvin johdettu sekä toimia avoimesti ja vastuullisesti.”

Liite:
Työnantajakuva 2018, tutkimustiivistelmä (pdf)

Lisätietoa:
Harri Leinikka
toimitusjohtaja, T-Media Oy
p. +358 40 505 5001, harri.leinikka(a)t-media.fiMikä tutkimus?

Maineikkaimmat työnantajat -tutkimus on T-Median toteuttama vuosittainen, tekniikan ja kaupallisen alan osaajien keskuudessa tehtävä työnantajakuvatutkimus. T-Median kehittämä Luottamus&Maine -malli, jolla tutkimus toteutetaan, pohjautuu kansainväliseen akateemiseen tutkimustietoon.

Tutkimus toteutetaan kahdessa vaiheessa. Esitutkimuksessa tekniikan ja kaupallisten alojen osaajat nimeävät spontaanisti kaksi hyvä- ja huonomaineista työnantajaa. Eniten mainintoja saaneet yhtiöt tutkitaan tarkemmin varsinaisessa tutkimuksessa.

Vuoden 2018 varsianiseen tutkimukseen vastasi yhteensä 2 757 henkilöä, joista 1 673 oli tekniikan ja 1 084 kaupallisen alan osaajaa. Kolme neljäsosaa oli näiden alojen työelämässä olevia korkeakoulututkinnon suorittaneita ja neljännes korkeakouluopiskelijoita.

Tutkimusaineisto kerättiin sähköisellä lomakekyselyllä 22.3.-5.6.2018 yhteistyössä Insinööriliitto IL ry:n, Tekniikan akateemiset TEK ry:n, Suomen ekonomit – Finlands ekonomer ry:n ja Tradenomiliitto TRAL ry:n sekä korkeakoulujen opiskelija- ja alumnijärjestöjen kanssa. Lisäksi T-Median omasta tutkimusrekisteristä sekä yhteistyökumppani Norstat Oy:n rekisteristä poimittiin otos.