In English
20.6.2017 in

Työntekijäkeskeiset yritykset kiinnostavat korkeakouluopiskelijoita

This post is currently available in Finnish. Please see the original post here

Uutta johtamiskulttuuria edustavat innovatiiviset ohjelmisto- ja peliyhtiöt kiilaavat kärkisijoille hyvämaineisimpien työnantajien listalla. Ykkössijan otti nyt ohjelmistoyhtiö ja pörssitulokas Vincit. Kolmen kärkeen ylsivät myös Supercell ja Kone. Heikoin työnantajamaine oli Terrafamella, Postilla ja Tiedolla.

T-Median työnantajamainetutkimuksessa selvitettiin laajasti tekniikan ja kaupallisten alojen korkeakouluopiskelijoiden ja työelämässä olevien korkeasti koulutettujen käsityksiä työnantajista. Vastaajat arvioivat Luottamus&Maine-mallin avulla työnantajien hallinnon avoimuutta, taloutta, johtamista, uusiutumista, vuorovaikutusta, vastuullisuutta, tuotteita ja palveluita sekä kattavasti työntekijöiden kohtelua.

“Uutta työntekijäkeskeistä johtamiskulttuuria edustavien ohjelmistoyritysten nousu maineikkaimpien työnantajien listalla kertoo korkeasti koulutettujen muuttuneista työelämäodotuksista. Perinteisistä suurista työnantajista Kone yltää vielä kolmen parhaan joukkoon, mutta muutos voimasuhteissa on selkeästi havaittavissa”, T-Median liiketoimintajohtaja Päivi Salminen-Kultanen toteaa.

59 prosenttia tekniikan ja kaupallisten alojen osaajista on kiinnostunut työskentelemään startup-yrityksissä. Korkeasti koulutetut kokevat, että startupeissa pääsee vaikuttamaan, kehittämään ja luomaan uusia asioita autonomiaa korostavassa johtamiskulttuurissa.

“Korkeasti koulutetut osaajat haluavat osallistua, tehdä merkityksellistä työtä ja nähdä kättensä jäljet. Raskaat hierarkiat ja pomottelu eivät istu moderniin työkulttuuriin. Säilyttääkseen vetovoimansa suurten yritysten kannattaa ottaa oppia startupien organisaatiokulttuureista”, Salminen-Kultanen jatkaa.

Muutos näkyy merkittävällä tavalla myös perinteisten työpaikan valintakriteerien merkityksen laskuna. Avoimuus, läpinäkyvyys ja yhtiön vastuullisuus nousevat monien yhtiöiden kohdalla huomattavasti tärkeämmiksi valintaperusteiksi kuin perinteisesti korkeaa arvostusta nauttineet kiinnostavat työtehtävät, palkkaus, ilmapiiri tai työsuhteen turvallisuus.

“Hyvä työnantajuus on monen tekijän summa. On tärkeää, että töissä viihdytään ja työ koetaan merkitykselliseksi, mutta myös yrityksen arvot pitää olla kunnossa”, Salminen-Kultanen summaa.

 

Lisätietoja:
Päivi Salminen-Kultanen
Liiketoimintajohtaja, T-Media Oy
Puh. 040 727 9717
paivi.salminen-kultanen@t-media.fi

 


 

Työnantajakuva 2017 -tutkimus toteutettiin kahdessa vaiheessa. Esitutkimuksessa tekniikan ja kaupallisten alojen osaajat nimesivät spontaanisti kaksi hyvä- ja huonomaineista työnantajaa. Eniten mainintoja saaneet yhtiöt tutkittiin tarkemmin varsinaisessa tutkimuksessa, jossa 1 890 tekniikan ja kaupallisten alojen osaajaa arvioi yrityksiä Luottamus&Maine-mallin avulla. Vastaajista 70 prosenttia oli kaupallisten ja teknillisten alojen korkeakoulututkinnon suorittaneita ja loput näiden alojen opiskelijoita. Vastaajat antoivat yhteensä 3871 yritysarviota.

Tutkimusaineisto kerättiin sähköisellä lomakekyselyllä 6.4.-22.5.2017 yhteistyössä Suomen Ekonomit – Finlands ekonomer ry:n, Tradenomiliitto TRAL ry:n, Insinööriliiton IL ry:n, Tekniikan akateemiset TEK ry:n kanssa sekä alojen korkeakoulujen opiskelija- ja alumnijärjestöjen kanssa. Näitä täydensi otos T-Median omasta tutkimusrekisteristä.