In English
[:fi]Tulliniemi[:]
22.5.2018 in

Vastuullisuuden liiketoimintahyödyt investointeja suuremmat

Vastuullisuus ei johda pelkästään osto- ja suositteluhalukkuuteen, vaan on avaintekijä myös hyvien työntekijöiden ja rahoittajien houkuttelemiseksi, muistuttaa T-Median kehitysjohtaja Riku Ruokolahti.

Vastuullisuus on yhä tärkeämpi tekijä suomalaisille yrityksille, kertoo T-Median FIBSille toteuttama, viime viikolla julkistettu Yritysvastuu 2018 -tutkimus. Yli 80 prosenttia tutkimukseen vastanneista yrityksistä sanoo, että vastuullisuudesta saadut liiketoimintahyödyt ovat suurempia kuin siihen käytetyt resurssit.

Erityisen tärkeänä yritysvastuu koetaan suuremmissa yrityksissä. Liikevaihdoltaan yli 200 miljoonan euron yrityksistä 78 prosenttia nimesi yritysvastuun kannaltaan erittäin olennaiseksi tekijäksi, kun vastaava luku pienemmissä yrityksissä oli 57 prosenttia.

T-Median kehitysjohtaja ja FIBSin julkaiseman vastuullisuusindeksin kehittämisestä vastannut Riku Ruokolahti ei hämmästele tuoreen tutkimuksen tuloksia:

“Myös T-Median Luottamus&Maine-tutkimusmallin ja lähes 21 000 yksittäisen vastuullisuusarvion avulla olemme pystyneet todentamaan vastuullisuuden merkityksen yritysten saamaan sidosryhmätukeen. Vastuullisuusarvosanojen keskiarvo on ollut nousussa viimeisen kahden vuoden ajan.”


MAINEEN PARANTAMINEN TÄRKEÄNÄ TAVOITTEENA

Kaksi kolmesta kyselyyn vastanneesta organisaatiosta nimesi maineen ja brändin kehittämisen vastuullisuuden kautta tavoiteltavana liiketoimintahyötynä. 39 prosenttia yrityksistä kertoi tavoittelevansa yritysvastuulla tulevaisuuden toimintaedellytysten varmistamista.

”Yritysvastuu nähdään vahvasti maineen rakentamisen ja brändin vahvistamisen moottorina”, toteaa T-Median tutkimusjohtaja Sari Maunula.

”Yhä useammat yritykset ovat reagoineet kuluttajakentästä nousevaan vastuullisuuden vaateeseen ja pyrkivät varmistamaan, että organisaation toiminta täyttää laillisten reunaehtojen lisäksi myös eettiset kriteerit,” täydentää FIBSin johtava asiantuntija Siru Sihvonen.


OVI EI AUKEA

Vastuullisuuden hyötyjen realisoituessa aihe on alkanut kiinnostaa entistä enemmän myös yritysten ylintä johtoa. Lähes 80 prosenttia tutkimukseen vastanneista yrityksistä ilmoittaa käsittelevänsä yritysvastuukysymyksiä johtoryhmässä.

Kuitenkin vain noin joka toinen vastuullisuudesta vastaava johtaja tai päällikkö kertoi olevansa osa johtoryhmää, vaikka alan ammattilaisten näkemyksille annetaan yrityksissä suuri painoarvo.

”Hyvästä kehityssuunnasta huolimatta vastuullisuus näyttää edelleen olevan yrityksissä ensisijaisesti tukitoiminto”, toteaa Siru Sihvonen.

”Oma kysymyksensä on, minne yritysvastuu organisaatioissa lopulta kotiutuu. Näemmekö tulevaisuudessa entistä vaikutusvaltaisempia vastuullisuusjohtajia, vai tuleeko vastuullisuus integroitumaan koko liiketoimintaan ja osaksi jokaisen johtajan työtä ja ajattelutapaa? Tämä on yksi tulevien vuosien kiinnostavia kehityskulkuja”, Sihvonen pohtii.

Lisätietoa tutkimuksesta FIBSin verkkosivuilta.


TUTKIMUS

FIBSin T-Medialta tilaama Yritysvastuu 2018 -tutkimus on alan laajin kyselytutkimus Suomessa. Tutkimus tarjoaa kattavan kokonaiskuvan suurten ja keskisuurten suomalaisyritysten yhteiskuntavastuutoiminnan käytännöistä, haasteista ja tulevaisuuden näkymistä. Tutkimusta on tehty vuodesta 2013 alkaen.

Vuoden 2018 tutkimukseen osallistui 185 toimitusjohtajaa ja yritysvastuusta vastaavaa johtajaa ja asiantuntijaa Suomen tuhannesta suurimmasta yrityksestä (Suomen Asiakastieto Oy:n tietokanta ja FIBSin jäsenyritykset). Haastattelut tehtiin 16.1.2018-20.4.2018 välisenä aikana.

Tutkimuksen toteutusta koskevat kysymykset:
Sari Maunula, tutkimusjohtaja
T-Media
p. 050 409 1543
sari.maunula(a)t-media.fi