In English
27.3.2024 in

Käsitykset ammatillisesta koulutuksesta ovat parantuneet – Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK on maineikkain

 

T-Median toteuttama ammatillisten oppilaitosten Luottamus&Maine 2024 -tutkimus paljastaa, että Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK on ammatillisten oppilaitosten maineikkain. Suurimman mainenousun teki SASKY koulutuskuntayhtymä.

Tutkimus toteutettiin nyt ammatillisen koulutuksen parissa kolmatta kertaa ja sen yhteydessä tutkittiin ammatillisen koulutuksen mainetta yleisesti sekä 30 koulutusta tarjoavan oppilaitoksen maineet suomalaisten keskuudessa.

 

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK on maineikkain –  erityisammattioppilaitokset ovat vahvasti hyvässä maineessa

T-Median tutkimus ei paljastanut ainuttakaan yksiselitteisen huonomaineista oppilaitosta. Tutkituista organisaatioista yli puolet olivat maineen keskiarvoltaan hyviä, loput kohtalaista mainetta nauttivia oppilaitoksia.

Tutkittujen ammatillisten oppilaitosten maineikkaimmaksi tämän vuoden tuloksissa nousi Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK. Myös erityisammattioppilaitokset ovat vahvasti hyvässä maineessa.

Suurimman mainenousun teki SASKY koulutuskuntayhtymä. SASKY teki myös verrattain suurimman mielikuvanousun talous-, innovaatio-, vuorovaikutus- ja työnantajamielikuvissa.

“Tutkituista organisaatioista lähes puolet olivat onnistuneet nostamaan omaa mainettaan. Tämä on poikkeuksellista. Valtaosa kaikista toteuttamistamme tutkimuksista toimialoista riippumatta osoittaa, että suuren yleisön odotukset ja vaateet organisaatioiden toimintaa kohtaan ovat kiristyneet. Täten myös muutokset maineluvuissa ovat olleet pikemminkin negatiivisia”, toteaa T-Median asiantuntija Susanna Saarenpää.

 

Ammatillisten oppilaitosten ero korkeakoulusektoriin on kaventumassa

Tutkimuksen yhteydessä kansalaisia pyydettiin arvioimaan Suomessa toimivia ammatillisia oppilaitoksia yleisesti. Vaikka suomalaisten organisaatioiden maineet ovat olleet laskusuunnassa, tutkimus osoitti, että ammatillisen opetussektorin osalta käsitykset ovat paranemassa. Tuotteisiin ja palveluihin liitetyt mielikuvat nousivat ammatillisen koulutuksen osalta jo hyvälle tasolle.

“Tämä on koko alan kannalta erittäin ilahduttava uutinen. Ammatillinen koulutus on edelleen maineen osalta jäljessä korkeakoulusektoria, mutta ero alkaa kaventua”, T-Median asiantuntija Andrei Sergejeff sanoo.

“Ammatillisen koulutuksen vetovoiman ja tunnettuuden vahvistamiseksi on tehty koko järjestäjäkentän voimin pitkään töitä. On hienoa nähdä, että työ näkyy”, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n puheenjohtaja Laura Rissanen sanoo.

 

Näin tutkimme

Tulokset pohjautuvat T-Median tammi-helmikuussa 2024 toteuttamaan ammatillisten oppilaitosten Luottamus&Maine-tutkimukseen. Tutkimuksessa selvitettiin suuren yleisön mielikuvia 30 ammattioppilaitoksesta sekä toimialasektorista. Tutkitut oppilaitokset edustivat niin koulutusprofiilinsa kuin omistuspohjansa osalta hyvin erityyppisiä organisaatioita. Tutkimuksessa mukana oli niin monialaisia koulutuskuntayhtymiä, erikoistuneita aikuiskoulutuskeskuksia, elinkeinoelämän oppilaitoksia kuin erityisoppilaitoksia.

Tutkimukseen osallistui yhteensä 6 106 suomalaista. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 15–65-vuotiaat suomalaiset, Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

T-Median Luottamus&Maine-tutkimusmallissa oppilaitoksen saama mainepistemäärä muodostuu kahdeksan eri osa-alueen keskiarvona: kuinka hyvin johdettuina, taloudellisesti vakaina, innovatiivisena kutakin tutkittua ammatillista oppilaitosta pidettiin, sekä millaisena sen tuotteiden ja palveluiden hinta-laatusuhde koettiin, kuinka hyvin oppilaitos on vuorovaikutuksessa ja miten hyvinä työnantajina, oikein toimivina ja vastuullisina oppilaitokset koettiin.

 

Lue viime vuoden tutkimuksesta täältä

 

Lisätietoja:

Susanna Saarenpää, Asiantuntija, T-Media
+358 40 706 6019, susanna.saarenpaa@t-media.fi

 


Kuva: Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK