In English
21.12.2023 in

Kirkko ja sisäministeriö ovat julkishallinnon suurimmat mainenousijat

 

Suomen evankelis-luterilainen kirkko ja sisäministeriö vahvistivat maineitaan eniten T-Median toteuttamassa julkishallinnon Luottamus&Maine 2023 -tutkimuksessa. Hätäkeskuslaitos ja Rajavartiolaitos jakavat ykkössijan hyvämaineisimpina organisaatioina.

Julkishallinnon organisaatioiden mainetta tutkittiin loka–marraskuussa 2023, ja tutkimukseen vastasi yhteensä 9 932 suomalaista. Suomen evankelis-luterilainen kirkko sekä sisäministeriö onnistuivat vahvistamaan mainettaan kansan parissa huomattavat 0,30 yksikköä.

 


Julkishallinnon Luottamus&Maine 2023 -tutkimus: Suurimmat nousijat 2022-2023 maineen osa-alueittain. Tutkimuksessa mukana 79 organisaatiota, joita arvioitiin T-Median Luottamus&Maine -tutkimusmallilla. Organisaation saama mainepistemäärä muodostuu kahdeksan eri osa-alueen keskiarvona: hallinto, talous, johtaminen, innovatiivisuus, vuorovaikutus, tuotteet & palvelut, työpaikka ja vastuullisuus.

 

Kirkon mainearvosana (3,39) on nyt kohtalaisella tasolla. Myös sisäministeriö arvioidaan maineessaan kohtalaiselle tasolle (3,20), kun vielä edellisvuonna ministeriön arvosana (2,90) oli heikolla tasolla.

Luottamus&Maine-tarkastelussa jokaiselle organisaatiolle lasketaan maineluku asteikolla 1–5. Kohtalaisen maineen taso alkaa arvosanasta 3,00.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa Tapio Luoma arvioi, että pitkäjänteinen työ kirkon strategisen viestin vahvistamiseksi julkisuudessa on vaikuttanut positiivisesti tutkimustulokseen:

“Olemme pitäneet voimakkaasti esillä ihmisarvoon sekä osattomuuteen liittyviä kysymyksiä ja halunneet osoittaa, että kirkolla on kykyä asettua ihmisten rinnalle myös silloin, kun elämässä tulee vastaan vaikeita aikoja.”

  

“Maailmanpoliittisesti jännitteinen aikamme kääntää ihmisiä turvaa tarjoavien organisaatioiden puoleen. Molemmat mainettaan voimakkaasti parantaneet organisaatiot, sisäministeriö ja kirkko, ylläpitävät turvallisuuden tuntua yhteiskunnassamme – kumpikin omalla tavallaan”, T-Median kehitysjohtaja Riku Ruokolahti sanoo.

“Uusi sisäministeri Mari Rantanen on onnistunut viestinnässään ja se vaikuttaa sisäministeriön tulokseen. Kirkko taas on ottanut menestyksekkäästi kasvollisempaa otetta viestintään. Organisaationa Kirkko pystyy vastaamaan henkisen turvallisuuden kaipuuseen”, Ruokolahti jatkaa.

 

Näin tutkimme

Julkishallinnon Luottamus&Maine 2023 -tutkimuksen tavoitteena oli selvittää keskeisten julkishallinnon organisaatioiden luottamusta ja mainetta kansalaisten keskuudessa. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella 3.10.–1.11.2023.

Kokonaisuutta on toteutettu T-Median toimesta vuosittain vuodesta 2018 lähtien. Tänä vuonna tutkimukseen osallistui 9 932 suomalaista. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 15–65-vuotiaat suomalaiset valtakunnallisesti (pois lukien Ahvenanmaa). Otos on painotettu väestöä edustavaksi sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.

Organisaatioita arvioitiin T-Median Luottamus&Maine-tutkimusmallilla, jossa organisaation saama mainepistemäärä muodostuu kahdeksan eri osa-alueen keskiarvona. Osa-alueet ovat yrityksen hallinto, talous, johtaminen, innovatiivisuus, vuorovaikutus, tuotteet & palvelut, työpaikka ja vastuullisuus. Tutkimuksessa käytettiin viisiportaista arviointiasteikkoa (1–5).

 


Julkishallinnon Luottamus&Maine 2023 -tutkimuksen maineikkaimmat organisaatiot, sijaluvut 1–10. Ensimmäinen sija on jaettu Hätäkeskuslaitoksen ja Rajavartiolaitoksen kesken ja kymmenes sija VTT:n ja Tukesin kesken. *Pelastustoimea arvioitaessa on pyydetty arvioimaan oman alueen pelastuslaitosta.


 

Lisätietoja:

Riku Ruokolahti, kehitysjohtaja
riku.ruokolahti@t-media.fi, 0400 512 200