In English
16.11.2022 in

Supercell palasi Suomen maineikkaimmaksi yritykseksi

 

T-Median toteuttama Luottamus&Maine-tutkimus kartoitti Suomessa toimivien yritysten mainetta jo kymmenettä kertaa. Tutkimus paljastaa, että hyvämaineisimmat yritykset vuonna 2022 ovat Supercell, Ponsse ja KONE ja vuoden nousija Tietoevry. Heikkomaineisten listalle tippuivat uusina Teboil, Kärkkäinen, Hesburger ja Fortum.

T-Media selvitti Suomessa toimivien yritysten mainetta touko-heinäkuussa jo kymmenettä vuotta. Tämän vuoden Luottamus&Maine-tutkimukseen vastasi yhteensä 11 663 suomalaista. Kolmen kärkeen sijoittuneista yrityksistä Supercell ja Ponsse ylsivät erinomaisiin mainearvosanoihin 4.11 ja 4.06. KONE oli hyvämaineisimpien kolmas hyvällä arvosanalla 3.93.

 


Luottamus&Maine 2022 -tutkimus, jossa selvitettiin 30 Suomessa toimivan yrityksen maine suuren yleisön keskuudessa. Touko-heinäkuussa toteutettuun tutkimukseen osallistui 11 663 suomalaista. Jokaiselle yritykselle lasketaan oma mainearvosana kahdeksan kriittisen maineen osa-alueen kautta asteikolla yhdestä viiteen virhemarginaalin ollessa tyypillisesti 0.04 yksikköä.

 

Peliyhtiö Supercell palasi tänä vuonna Suomen maineikkaimmaksi yritykseksi kahdeksan vuoden tauon jälkeen. Suomalaiset arvioivat Supercellin maineikkaimmaksi yritykseksi ensimmäisen kerran vuonna 2014.

“Menestys osoittaa, että Supercell ei jäänyt vain yhden hetken ilmiöksi. Ihmisten pitkäaikainen arvostus peliyhtiötä kohtaan on suomalaisen suuren yleisön kumarrus koko peliklusterille ja sen asemalle yhteiskunnassa omana toimialanaan”, T-Median kehitysjohtaja Riku Ruokolahti sanoo.

Supercell on Luottamus&Maine-tutkimuksen kymmenvuotisessa historiassa ainoa Suomen maineikkaimman yrityksen aseman saavuttanut yritys, joka ei ole perheyritys.

“Tutkimuksen historian aikana olemme havainneet, että yritysten omistusrakenteella on yhteys erittäin maineikkaisiin yrityksiin. Tyypillisesti joka vuosi viiden maineikkaimman yrityksen joukossa on kolmesta neljään yritystä, joilla on perheyritystausta”, Ruokolahti jatkaa.

 

Venäjän hyökkäyssodan vaikutus näkyy mainelistauksissa

 

Venäjän hyökkäyssota on vaikuttanut merkittävästi Venäjällä toimineiden suomalaisyritysten maineeseen. Huonomaineisten yritysten listalle tippuivat uusina yrityksinä tänä vuonna Hesburger, Fortum ja Teboil. Hyvämaineisten yritysten puolella isoin lasku kirjattiin Fazerille, jolla oli toimintaa myös Venäjällä.

“Kritiikki Venäjällä toimineita yrityksiä kohtaan on kovaa eikä edes nopea poistuminen Venäjältä ole auttanut. Samalla yleinen kriittisyys yrityksiä kohtaan on myös kasvanut. Supercell on Fiskars Groupin kanssa ainoa kymmenen hyvämaineisimman yrityksen listalla oleva yritys, joka pystyi parantamaan mainettaan edellisvuodesta. Kaikilla muilla hyvämaineisilla maineen arvosana laski”, Leinikka sanoo.

Tämän vuoden tutkimuksessa nousut olivat harvinaisia. Suurin mainenousu kirjattiin Tietoevrylle, jonka maine nousi 0.31 yksikköä arvosanaan 3.38.

Carunan maine nousi 0.29 yksikköä ja aikaisemmin niin ikään huonomaineisten listalla ollut Stockmann nosti mainettaan johtamisessa ja taloudessa enemmän kuin muut yritykset.

 

Kriisiajat vaativat hyvää johtajuutta ja työnantajuutta

 

Vuoden aikana suurin pudotus yksittäisten maineen osa-alueiden keskiarvoissa on tapahtunut taloudellista kannattavuutta ja vakautta mittaavassa osa-alueessa.  Luottamus&Maine-tutkimuksen vaikuttavuusanalyysit kuitenkin osoittavat, että kansalaisten luottamuksen ja sidosryhmätuen rakentumiseen vaikuttavat nyt aikaisempaa vahvemmin hyvä johtajuus ja mielikuvat yrityksistä työnantajina.

“Suurin parannus yritysten mielikuvissa kymmenen vuoden ajanjaksolla on tapahtunut työpaikan osa-alueessa. Kehityssuunta on hyvä, mutta tutkimuksen historian aikana suomalaiset eivät ole vielä kertaakaan arvioineet työnantajuutta tai johtamista mittaavia osa-alueita hyvälle tasolle. Nousulle olisi nyt selvästi tarvetta, erityisesti kriisiaikoina suomalaiset odottavat hyvää johtajuutta ja selkeää suuntaa”, T-Median toimitusjohtaja Harri Leinikka kertoo.

 


 

KUVA: Luottamus&Maine 2022 -tutkimus: organisaatiokorin maineen osa-alueiden arvosanojen kehitys vuodesta 2013. T-Median organisaatiokori koostuu 60 eri organisaatiosta. Organisaatiokorissa on edustettuna sekä hyvä- että huonomaineisia organisaatioita laajasti eri toimialoilta. Kuvaajien luvut ovat keskiarvoja tutkituista organisaatioista ja niiden saamista arvioista.

 

Näin tutkimme

Luottamus&Maine 2022 -tutkimuskierroksen tavoitteena oli selvittää Suomessa toimivien yritysten mainetta suomalaisten keskuudessa. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella 31.5.–1.7.2022.

Organisaatioita arvioitiin T-Median Luottamus&Maine-tutkimusmallilla, jossa organisaation saama mainepistemäärä muodostuu kahdeksan eri osa-alueen keskiarvona. Osa-alueet ovat yrityksen hallinto, talous, johtaminen, innovatiivisuus, vuorovaikutus, tuotteet & palvelut, työpaikka ja vastuullisuus. Tutkimuksessa käytettiin viisiportaista arviointiasteikkoa (1–5).

 

Tutkimukseen osallistui 11 663 suomalaista. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 15–65-vuotiaat suomalaiset valtakunnallisesti (pois lukien Ahvenanmaa). Otos on painotettu väestöä edustavaksi sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.

Julkistetut hyvä- ja heikkomaineisimmat yritykset valikoituivat tutkittavien yritysten joukkoon keväällä 2022 toteutetun esitutkimuksen perusteella. Esitutkimuksessa yli tuhat suomalaista nimesi spontaanisti kaksi mielestään erityisen hyvämaineista yritystä ja kaksi erityisen heikkomaineista yritystä. T-Media ei ohjaa valittavien yritysten valintaa. Kolmekymmentä eniten mainintoja saanutta yritystä tutkittiin tarkemmin Luottamus&Maine-mallilla. Nyt julkistettavalle listalle päätyi kymmenen korkeinta sekä kymmenen heikointa arvosanaa saanutta yritystä.

 

Lisätietoja:

Harri Leinikka, toimitusjohtaja
harri.leinikka@t-media.fi, 040 505 5001

Riku Ruokolahti, kehitysjohtaja
riku.ruokolahti@t-media.fi, 0400 512 200

 


Teksti: Tuuli Pohjola
Kuva: Vesa Koivunen