T-Median erikoistutkimukset

Palvelemme asiakkaitamme tarvelähtöisesti toteuttaen organisaatiokohtaisia tutkimuksia vuoden jokainen viikko. Ymmärtääksemme ympäröivää maailmaa ja sen muutoksia paremmin, toteutamme myös toimialakohtaisia erikoistutkimuksia, joissa seuraamme laajemmin tutkittavan toimialan ja sen organisaatioiden maineen kehitystä ja pureudumme ajankohtaisiin ilmiöihin.

Erikoistutkimusten etuna on ymmärrys siitä, miten muut alan toimijat sekä tutkittavan organisaation itselleen valitsemat verrokit ovat onnistuneet positioimaan itsensä mainekentällä. Kokonaisvaltaisen, toimialakohtaisen tarkastelun sekä meta-analyysin avulla laajennamme omaa ja asiakkaidemme ymmärrystä yksittäisistä toimialoista.

Erikoistutkimusten avulla saamme kaikkia hyödyttävän, rikkaan kokonaiskuvan alan nykytilasta ja maineeseen vaikuttavista tekijöistä.

                   Erikoistutkimuskierrokset 2024-25

                    

                   TAMMIKUU

                   Ammattioppilaitosten maineen erikoistutkimus
                   Olemme tutkineet ammattioppilaitosten mainetta suurempana kokonaisuutena vuodesta 2022. Minkä tahansa ammattioppilaitoksen on mahdollista osallistua tutkimuskierrokseen oman mainetilanteensa hahmottamiseksi. Vuoden 2023 tutkimuskierroksen tuloksista voit lukea täältä.

                    

                   HELMIKUU

                   Julkishallinnon MediaBarometri
                   Olemme tutkineet toimittajien mielikuvia ja näkemyksiä julkishallinnon organisaatioista ja niiden mediaviestinnästä jo yli 10 vuoden ajan. Hanke toteutuu parittomina vuosina, eli seuraavan kerran vuonna 2025.

                   Suomalaisyliopistojen maineen erikoistutkimus
                   Olemme tutkineet suomalaisyliopistojen mainetta omana tutkimuskokonaisuutenaan vuodesta 2019.

                   Suomalaisten ammattikorkeakoulujen maineen erikoistutkimus
                   Tutkimme ammattikorkeakoulujen mainetta omana tutkimuskokonaisuutenaan viidettä kertaa vuonna 2024.

                    

                   MAALISKUU

                   Sosiaali- ja terveysalan maineen erikoistutkimus
                   Olemme tutkineet Sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden mainetta omana tutkimuskokonaisuutenaan vuodesta 2016. Palvelemme niin yksityisen, julkisen kuin kolmannenkin sektorin toimijoita laajasti. Vuoden 2023 tutkimuksesta ja sen yleistuloksista pääset lukemaan tästä.

                   Työnantajamaineen erikoistutkimus
                   Tekniikan ja kaupallisen alan osaajien keskuudessa toteutettava työnantajamainetutkimus luotaa vuosittain työelämään liittyviä arvoja ja työpaikan valintakriteereitä. Samassa tutkimuskokonaisuudessa tarkastelemme niin koulutusalojen opiskelijoiden kuin ammattilaisten näkemyksiä tutkittavista organisaatioista.

                    

                   HUHTIKUU

                   Henkilöstöpalvelualan maineen erikoistutkimus
                   Henkilöstöpalvelualan toimijoiden mainetta tutkimme omana tutkimuskokonaisuutenaan jo viidettä vuotta. Täten kykenemme havaitsemaan korona-ajan vaikutuksia alaan sekä muita ajassa tapahtuneita muutoksia.

                   Matkailu- ja ravintola-alan maineen erikoistutkimus
                   Matkailu- ja ravintola-alan mainetta olemme tutkineet omana tutkimuskokonaisuutenaan vuodesta 2018 lähtien. Tällä tutkimuskierroksella alan toimijoiden on mahdollista syventyä erityisesti vastuullisuuteen ja työnantajuuteen. Vuoden 2023 tutkimuksesta ja sen yleistuloksista pääset lukemaan tästä.

                   Järjestöjen MediaBarometri
                   Olemme tutkineet toimittajien mielikuvia ja näkemyksiä järjestöistä ja niiden mediaviestinnästä jo yli 10 vuoden ajan. Hanke toteutuu parittomina vuosina, eli seuraavan kerran vuonna 2025.

                    

                   TOUKOKUU

                   Rakennusalan maineen erikoistutkimus
                   Olemme tutkineet rakennusalan mainetta omana tutkimuskokonaisuutenaan jo kuuden vuoden ajan. Ensimmäiset asiakassuhteemme alan toimijoiden kanssa ovat käynnistyneet vuonna 2013. Vuoden 2023 tutkimuksesta ja sen yleistuloksista pääset lukemaan tästä.

                   Suunnittelualan maineen erikoistutkimus
                   Olemme tutkineet suunnittelualan toimijoiden mainetta jo kuuden vuoden ajan. Tutkimusyhteistyömme ulottuu myös toimialaliitto  SKOL ry:n kanssa toimimiseen.

                   Kuluttajakaupan erikoistutkimus
                   Tällä tutkimuskierroksella minkä tahansa kuluttajarajapinnassa toimivan toimijan on mahdollista tutkia mainettaan kuluttajien keskuudessa. Omaa tilannekuvaa on mahdollista verrata muihin kuluttajakaupan toimijoihin.

                   Pörssiyritysten erikoistutkimus
                   Yhdessä Osakesäästäjien ja Pörssisäätiön kanssa toteutettava tutkimus luotaa yksityissijoittajien käsityksiä pörssiyrityksistä ja niiden toiminnasta. Lisäksi tutkimus valaisee, mitkä tekijät vaikuttavat yksityissijoittajien luottamukseen sekä halukkuuteen investoida ja suositella yhtiötä. Vuoden 2023 tuloksiin pääset tästä.

                    

                   KESÄKUU

                   Suomen hyvä- ja huonomaineisimpien yritysten tutkimus
                   T-Media julkaisee vuosittain Suomen 10 hyvä- ja huonomaineisinta yritystä. Minkä tahansa toimialan toimijan on mahdollista osallistua tutkimuskierrokselle ja verrata itseään Suomen parhaisiin. Vuoden 2023 awards-webinaarin tallenteeseen ja juhlatunnelmiin pääset tästä.

                    

                   HEINÄKUU

                    

                   ELOKUU

                   Energia-alan maineen erikoistutkimus
                   Tutkittuamme energia-alan yrityksiä jo useamman vuoden ajan, paketoimme sen kiinnostavaksi tutkimuskokonaisuudekseen ensimmäistä kertaa vuonna 2021. 

                   Hyvinvointialueiden erikoistutkimus
                   Hyvinvointialueiden toiminnan alettua toteutimme ensimmäisen toimialatarkastelun vuonna 2023. Voin lukea ensimmäisen tutkimuskierroksen tuloksista täällä.

                    

                   SYYSKUU

                   Järjestöjen, liittojen ja yhdistysten maineen erikoistutkimus
                   Minkä tahansa järjestön, liiton tai yhdistyksen (kuten urheilu-, kulttuuri-, hyväntekeväisyysyhdistyksen jne.) on mahdollista osallistua tutkimuskierrokseen oman mainetilanteensa hahmottamiseksi.

                   Keskusjärjestöjen maineen erikoistutkimus
                   Olemme tutkineet työmarkkinakeskusjärjestöjen mainetta omana tutkimuskokonaisuutenaan vuodesta 2019 lähtien.

                   Kemianteollisuuden maineen erikoistutkimus
                   Kemianteollisuuden toimijoiden mainetta olemme tutkineet omana tutkimuskokonaisuutenaan vuodesta 2020 lähtien. Maineen merkitys ihmisten käyttäytymiseen on kemian alalla poikkeuksellisen suuri, mikä vuoksi myös itse toimialaliitto Kemianteollisuus ry keskittyy mainetyöhön systemaattisesti.

                   Huvipuistojen erikoistutkimuskierros
                   Seuraamme huvipuistojen maineen rakentumista ja kehittymistä omana kokonaisuutenaan syksyisin lomakauden päätyttyä.

                    

                   LOKAKUU

                   Julkishallinnon organisaatioiden maineen erikoistutkimus
                   Tutkimme julkishallinnon organisaatioiden mainetta tänä vuonna omana tutkimuskokonaisuutenaan jo viidettä kertaa. Vuoden 2023 tutkimuskierroksesta ja sen yleistuloksista pääset lukemaan tästä ja tulosten julkistustilaisuuden webinaarin näet täältä.

                   Yritysten Mediabarometri
                   Olemme tutkineet toimittajien mielikuvia ja näkemyksiä suomalaisista yrityksistä ja niiden mediaviestinnästä jo yli 10 vuoden ajan.

                   Kauppakeskusten maineen erikoistutkimus
                   Tutkimme vuosittain Suomen suurimpien kauppakeskusten maineen ja luottamuksen tason. Lue vuoden 2023 tutkimuskierroksen tuloksista täältä.

                    

                   MARRASKUU

                   Elintarvikealan maineen erikoistutkimus
                   Elintarvikealan yritysten mainetta tutkimme systemaattisesti jo neljättä vuotta. Tutkimuskierroksella on mahdollista syventyä erityisesti eri ikäryhmien näkemyksiin yrityksistä. Muun muassa Alko, Fazer, Nestle ja Valio ovat tyytyväisiä asiakkaitamme

                   Sosiaali- ja terveysalan työnantajamaine
                   Tutkimme sosiaali- ja terveysalan osaajien näkemyksiä alan toimijoista laajempana kokonaisuutena ensimmäistä kertaa vuonna 2023.

                    

                   JOULUKUU

                     Finanssialan erikoistutkimus
                     Olemme tutkineet finanssialan ja sillä toimivien organisaatioiden mainetta jo usean vuoden ajan. Itse Finanssiala ry sekä suurimmat toimijat alalla tuntevat meidät hyvin: useilla toimijoilla malli on käytössä johtoryhmien lisäksi myös hallitustasolla. Lue vuoden 2023 tutkimuskierroksen tuloksista täältä.

                     Kaupunkien Vetovoima&Vaikutus
                     Olemme kehittäneet kaupungeille oman Vetovoima&Vaikutus -tutkimusmallin, jonka lanseerasimme käyttöön vuonna 2020. Kerava ja Tampereen kaupunki aloittivat yhteistyön ensimmäisinä kanssamme. Lue vuoden 2024 tutkimuskierroksen tuloksista täältä.

                     Lisätietoja erikoistutkimuksista

                     Elisa Runsas, Sales Lead

                     M.Sc.(Econ.) +358 50 468 8849 elisa.runsas@t-media.fi

                     Elisa neuvoo asiakkaitamme datan hyödyntämisessä maineen johtamisessa ja vetää myyntitiimiä. Elisa on syventynyt opinnoissaan data-analytiikan käyttämiseen päätöksenteossa. Ennen T-Medialle tuloa Elisa on toiminut myynnin ja asiakassuhteiden asiantuntijatehtävissä.

                     Ota yhteyttä