In English
15.6.2023 in

Sote-yritysten maine on parempi kuin alan yleismaine – Lääkärikeskus Aava on onnistunut nostamaan mainettaan eniten

 

T-Median vuosittaisessa sosiaali- ja terveysalan Luottamus&Maine-tutkimuksessa selvitettiin kansalaisten mielikuvia ja näkemyksiä alan toimijoista. Maineeltaan vahvimmat organisaatiot ovat Tekonivelsairaala Coxa, Sydänsairaala ja Kuopion yliopistollinen sairaala. Lääkärikeskus Aavan maine kehittyi eniten tutkimuksessa mitatuista organisaatioista. Toimialana sosiaali- ja terveysala on ollut maineen osalta kovilla.

 

Sote-alan organisaatioiden mainetta tutkittiin maalis-huhtikuussa 2023, ja tutkimukseen vastasi yhteensä 6 086 suomalaista. Kolmen kärkeen sijoittuneista organisaatioista Tekonivelsairaala Coxan maineluku oli 3.79, Sydänsairaalan 3.70 ja Kuopion yliopistollisen sairaalan 3.65. Luottamus&Maine-tutkimusmallissa jokaiselle organisaatiolle lasketaan maineluku asteikolla 1–5.

 

T-Media on tutkinut sosiaali- ja terveysalaa omana tutkimuskokonaisuutenaan vuodesta 2016. Seitsemän vuoden seurantajakso paljastaa, että sote-ala kärsii heikkenevästä maineesta. Yksittäisten organisaatioiden maine on kuitenkin kohtalaisella tasolla.

 

“Työtaistelut, yksittäisten organisaatioiden haasteet ja alan rakenteellinen uudistus vaalien ohella on johtanut kiivaaseen, julkiseen keskusteluun alaan liittyen. Tämä puolestaan on vaikuttanut alaan liittyviin yleisiin mielikuviin heikentävästi. Alaan liittyvät negatiiviset mielikuvat vaikuttavat koko toimialan vetovoimaan esim. koulutusta valittaessa ja sitä kautta organisaatioiden toiminnan edellytyksiin”, T-Median kehitysjohtaja Riku Ruokolahti kertoo.

 

“Tutkimuksessa mitattujen todellisten organisaatioiden keskimääräinen maine on kuitenkin selkeästi toimialaan liitettyjä yleisiä mielikuvia vahvemmalla tasolla”, Ruokolahti jatkaa.

 

 

Sote-alan Luottamus&Maine 2023 -tutkimus. Vasemmalla soten toimialan yleinen mainetaso: alan kokokaismainetta arvioi 500 vastaajaa. Oikealla tutkittujen organisaatioiden (35 kpl) mainekeskiarvo.

 

 

Lääkärikeskus Aava on tutkimuksen suurin nousija

 

Tutkimuksen 35 sosiaali- ja terveysalan organisaation joukossa eniten nousua on tehnyt Lääkärikeskus Aava. Yhtiö on onnistunut nostamaan mainettaan jopa 0.11 yksikköä edellisvuodesta ja on tutkimuksen viidenneksi maineikkain organisaatio.

 

Suurinta positiivista muutosta on nähtävissä Aavan talouden ja työnantajuuden osa-alueissa.

 

“Ei voi olla kuin kiitollinen vastaajille, asiakkaillemme – ja pyrkiä olemaan tämän luottamuksen arvoinen. Me emme pyri ensisijaisesti parantamaan mainettamme, vaan tuottamaan alan parasta asiakas- ja henkilökuntakokemusta. Kaikki tekeminen lähtee perheyhtiön arvoista ja strategiastamme”, sanoo markkinointi- ja viestintäjohtaja Pauli Waroma.

 

“Hyvä tulos mainevertailussa ei ole yksittäisen kampanjan tai tempauksen aikaansaannosta, vaan taustalla on pitkäjänteinen työ ja isot linjanvedot. Aavassa halutaan olla aina muutaman askeleen edellä ja meillä on esimerkiksi lähdetty tavoitteellistamaan vastuullisuustyötä jo ennen kuin lainsäädäntö sitä velvoittaa. Haluamme oikeilla valinnoilla pureutua oikeisiin asioihin ja siten saada esiin juurisyyt hyvän maineemme alla”, Waroma pohtii.

 

Näin tutkimme

Sote-alan Luottamus&Maine 2023 -tutkimuskierroksen tavoitteena oli selvittää Suomessa toimivien Sote-alan yritysten ja organisaatioiden mainetta kansalaisten keskuudessa. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella 17.3.-14.4.2023.

Organisaatioita arvioitiin T-Median Luottamus&Maine-tutkimusmallilla, jossa organisaation saama mainepistemäärä muodostuu kahdeksan eri osa-alueen keskiarvona. Osa-alueet ovat yrityksen hallinto, talous, johtaminen, innovatiivisuus, vuorovaikutus, tuotteet & palvelut, työpaikka ja vastuullisuus. Tutkimuksessa käytettiin viisiportaista arviointiasteikkoa (1–5).

Tutkimukseen osallistui 6 086 suomalaista. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 15–65-vuotiaat suomalaiset valtakunnallisesti (pois lukien Ahvenanmaa). Otos on painotettu väestöä edustavaksi sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.

 

Lisätietoja:

Riku Ruokolahti
Kehitysjohtaja, T-Media Oy
+358 400 512 200, riku.ruokolahti@t-media.fi