In English
29.6.2023 in

Heureka on matkailu- ja ravintola-alan maineikkain – yleisesti alan maine on laskusuuntainen

 

T-Median matkailu- ja ravintola-alan Luottamus&Maine 2023 -tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten näkemyksiä ja mielikuvia alan organisaatioista sekä yleisesti koko toimialasta. Alan maine on laskenut viimeisen parin vuoden ajan. Heureka on tutkittujen maineikkain organisaatio – toiseksi ja kolmanneksi maineikkaimmaksi arvioitiin Korkeasaaren eläintarha ja Linnanmäki.

Matkailu- ja ravintola-alan organisaatioiden mainetta tutkittiin huhtikuussa 2023, ja tutkimukseen vastasi yhteensä 2 140 suomalaista.

Mainemielikuvien vaikutus ihmisten käytökseen matkailu- ja ravintola-alan yrityksiä kohtaan on voimakas ja vahvistunut edellisvuotisesta. Yleisesti toimialan maine on ollut viimeisen parin vuoden ajan laskeva.

 


Matkailu- ja ravintola-alan Luottamus&Maine -tutkimus. Tutkimuksessa alan maine suomalaisten keskuudessa vuonna 2023. Kuvaajan keskiluku on keskiarvo maineen kahdeksan osa-alueen saamista arvioista. Luottamus&Maine-tutkimusmallissa mainetta arvioidaan asteikolla 1–5.

 


 

“Korona toi aikanaan toimialan maineeseen positiivisen piikin. Tämä todennäköisesti johtui siitä, että ihmiset ymmärsivät miten vaikeassa tilanteessa alan toimijat ovat ja, että toimijat yrittävät parhaansa haastavassa tilanteessa. Ihmiset olivat tuolloin armollisia. Sittemmin maine sekä tuki alaa kohtaan ovat laskeneet ja ovat nyt jopa alemmalla tasolla kuin ennen koronaa”, T-Median tiedolla johtamisen asiantuntija Elisa Runsas sanoo.

 

Työnantajamainekriisit vaikuttavat matkailu- ja ravintola-alan työnantajamaineeseen

 

Matkailu- ja ravintola-alan maineen osa-alueista vahvimmat liittyvät yhteiskunta- ja ympäristövastuuseen sekä kykyyn uudistua. Koronapandemian jälkeinen aika on vaatinut alan toimijoilta nopeaa uudistumista ja toiminnan muovaamista vastaamaan muuttuneen toimintaympäristön vaatimuksia.

Monesta muusta alasta poiketen mielikuva alan taloudellisesta kannattavuudesta on heikko. Talousmielikuvan ohella seuraavat kaksi heikointa ovat työnantajuuteen ja johtamiseen liitetyt mielikuvat, jotka samalla ovat myös keskeisimpiä tekijöitä ihmisten luottamuksen rakentumiseen alaa kohtaan.

Laajemmassa yritysvastuuta mittaavassa ESG-indeksitarkastelussa matkailu- ja ravintola-ala jää Suomen yleisestä indeksistä heikon työnantajamielikuvan (sosiaalinen vastuu) vuoksi. Mielikuvallisena vahvuutena näyttäytyvä yhteiskunta- ja ympäristövastuu on Suomen yleiseen vastuullisuusindeksiin verrattuna keskitasoa.

“Ala profiloituu ihmisille tavallista heikompana työnantajana. Uskon, että tämän taustalla on erilaiset työnantajamainekriisit, jotka ovat nousseet mediassa. Suurimpana Hesburgerin mainekriisi muutaman vuoden takaa. Todellisuudessa kuitenkin myös Hesburger on onnistunut vahvistamaan mainettaan pahimmasta kriisiajasta, vaikkakin jäävät edelleen selkeästi esimerkiksi McDonald’sin jälkeen”, Runsas sanoo.

 

Matkailu- ja ravintola-alan hyvämaineisin organisaatio on Tiedekeskus Heureka

 

Matkailu- ja ravintola-alan Luottamus&Maine-tutkimuksessa selvitettiin yhteensä 17 organisaation mainetta suomalaisten keskuudessa. Tutkituista hyvämaineisimmat organisaatiot ovat Tiedekeskus Heureka, Korkeasaaren eläintarha ja Linnanmäki.

“Tutkimus ei ole vain bittejä, vaan hyvä kiirivä maine näkyy meillä kävijöiden määrän ja suositusten kasvussa. Olemme onnistuneet luomaan Heurekasta mielekkään kohtaamispaikan, joka tuo ihmisiä yhteen viihtymään ja samalla oppimaan uusia asioita sekä kasvattamaan tiedepääomaansa”, kertoo Heurekan toimitusjohtaja Mikko Myllykoski.

Yleisesti tutkimuskierroksen kärjessä on vapaa-ajan viettoon liittyviä palvelutoimijoita, kun viiden parhaan joukkoon mahtui myös vahvaa mainenousua erityisesti uudistumiskyvykkyydessä tehnyt Särkänniemi.

 

Näin tutkimme

Tulokset pohjautuvat huhtikuussa 2023 toteutettuun matkailu- ja ravintola-alan Luottamus&Maine-tutkimukseen, jossa selvitettiin Suomessa toimivien alan organisaatioiden mainetta suomalaisten keskuudessa.

Organisaatioita arvioitiin T-Median Luottamus&Maine-tutkimusmallilla, jossa organisaation saama mainepistemäärä muodostuu kahdeksan eri osa-alueen keskiarvona. Osa-alueet ovat yrityksen hallinto, talous, johtaminen, innovatiivisuus, vuorovaikutus, tuotteet & palvelut, työpaikka ja vastuullisuus. Tutkimuksessa käytettiin viisiportaista arviointiasteikkoa (1–5).

Tutkimukseen osallistui 2 140 suomalaista. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 15–65-vuotiaat suomalaiset valtakunnallisesti (pois lukien Ahvenanmaa). Otos on painotettu väestöä edustavaksi sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.

 

Lisätietoja:

Elisa Runsas, tietojohtamisen asiantuntija
Puh. 050 468 8849, elisa.runsas@t-media.fi

 

Lue viime vuoden tuloksista täältäLue lisää Luottamus&Maine-mallista

 


Kuva: Heureka