In English
01.6.2023 in

Suomalaiset arvostavat ammatillisia oppilaitoksia – yleiskäsitykset koulutussektorista heikompia

 

T-Median ammatillisten oppilaitoksien Luottamus&Maine-tutkimus paljasti suomalaisten arvostavan tuntemiaan ammatillisia oppilaitoksia – yleiskäsitykset ammatillisesta koulutussektorista jäävät huomattavasti vaisummiksi. Ammattiopisto Luovi on tutkimuksen maineikkain oppilaitos, OSAO suurin mainenousija.

T-Median Luottamus&Maine-mallilla alkuvuodesta toteuttama tutkimus avasi harvinaislaatuisen näkymän Suomen työikäisen väestön käsityksiin ammatillisesta koulutussektorista. Tutkimus osoitti kansalaisten arvostavan ammatillisia oppilaitoksia. Tutkituista 28 oppilaitoksesta peräti kaksitoista oli maineen keskiluvultaan hyvällä tasolla. Yksikään oppilaitoksista ei ollut huonomaineinen.

Tutkimukseen osallistui kaikkiaan yli kuusituhatta 15–65-vuotiasta suomalaista. Tutkitut oppilaitokset edustivat laaja-alaisesti erityyppisiä organisaatioita sekä koulutusprofiilinsa että omistuspohjansa osalta. Mukana oli monialaisia koulutuskuntayhtymiä, elinkeinoelämän oppilaitoksia, erikoistuneita aikuiskoulutuskeskuksia sekä erityisoppilaitoksia.

Tutkimuksessa parhaimmat mainearvosanat saivat ammatilliset erityisoppilaitokset:

“Erityisoppilaitoksilla on ilmeinen etulyöntiasema vahvan yhteiskuntavastuunsa ansiosta. Maineen taso ei kuitenkaan ole riippuvainen suoraan oppilaitoksen profiilista, sillä hyvämaineisten joukossa oli hyvinkin erilaisia oppilaitoksia. Esimerkiksi huiman mainenousun tehnyt Oulun seudun koulutuskuntayhtymä OSAO ja Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK ovat onnistuneet asemoitumaan osaksi oman kaupunkinsa menestystarinaa. Perho Liiketalousopisto puolestaan pystyy mainetyössään nojaamaan vaikuttavaan historiaansa”, tutkimuksesta vastannut T-Median asiantuntija Andrei Sergejeff kertoo.

“Tulokset osoittavat, että Suomessa useat ammatilliset oppilaitokset pystyvät maineen tasolla kilpailemaan ammattikorkeakoulujen ja tiedekorkeakoulujen kanssa. Esimerkiksi parhaan maineen keskiluvun tutkimuksessa saanut Ammattiopisto Luovi, jättää maineessaan taakseen suurimman osan maamme korkeakouluista.”

 

Ammatillisen koulutuksen yleismielikuva ammattikorkeakouluja ja yliopistoja heikompi

Tutkimuksessa kansalaisten näkemykset olivat suotuisia arvioidessaan ammatillista oppilaitosta, jonka tunsivat vähintään nimeltä. Kun kansalaisia pyydettiin arvioimaan Suomessa toimivia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä yleisesti, näkemykset muuttuivat selvästi varauksellisemmiksi.

 

Kuvaaja: Ammatillisten oppilaitosten Luottamus&Maine-tutkimus 2023.

 

“Ammatillisen koulutuksen toimialamaineen tulos ei ole huono, vaan enemmänkin keskitasoa. Mutta voidaan sanoa, että se on silti huonompi, kuin mitä oppilaitokset ansaitsevat. Tutkittujen 28 oppilaitosten joukosta löytyi vain yksi, jonka maine oli heikompi kuin toimialan yleensä. Tämäkin vain niukin naukin”, T-Median asiantuntija Susanna Saarenpää kertoo.

Ammatillisen sektorin toimialamaine on tutkimuksessa merkittävästi heikompi kuin ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen toimialamaine.

“Kyseessä ei ole enää aste-ero, vaan mittaluokkaero. Tämä tarkoittaa, että suomalaisten näkemykset koulutussektorista ovat polarisoituneet. Tällä hetkellä Suomessa on mainiossa maineessa paistatteleva korkeakoulusektori, sekä huomattavasti laimeammassa maineessa oleva ammatillinen koulutussektori. Eikä tässä välissä ole mitään”, Saarenpää jatkaa.

“Mikäli opistotaso toimi ennen väliportaana ammatillisen ja korkeakoulun välillä, tämä aika on jäänyt taakse. Opistostotasolta ponnistaneet ammattikorkeakoulut ovat nousseet maineen tasoltaan tiedeyliopistojen rinnalle. Samaan aikaan ammatillisen koulutussektorin toimialamaine on jäänyt keskinkertaiseksi.”

 

Ammatillisen koulutuksen toimialalla on hyvä pohja mainetyölle

Tutkimuksen osoittama mainetilanne on haasteellinen koko ammatillisen koulutussektorin kannalta: Luottamus&Maine-tutkimus osoittaa, että hyvästä maineesta seuraa vahva sidosryhmätuki. Samaten heikosta maineesta seuraa heikko tuki.

Hyvämaineiset organisaatiot saavat osakseen suotuisaa käytöstä, kuten luottamusta, suosittelua ja tukea kriiseissä. Mutta yksittäisten oppilaitosten vahva maine ei auta, mikäli alalle ei hakeuduta lähtökohtaisesti opiskelemaan tai työskentelemään.

 

Kuvaaja: Ammatillisten oppilaitosten Luottamus&Maine-tutkimus 2023.

 

T-Median asiantuntijat Sergejeff ja Saarenpää huomioivat, että vaikka ammatillinen koulutussektori on toimialana merkittävästi jäljessä korkeakoulusektoria, ei tilanteesta ole syytä lannistua. Oppilaitosten toimialaa parempi maine on heidän mukaansa hyvä perusta koko ammatillisen koulutussektorin mainetyölle.

“Painotamme myös, että vaikka ammatillisen koulutuksen toimialamaine on kiistatta kehnompi kuin korkeakouluilla, maine ei silti ole huono vaan keskinkertainen. Tämä on pohjimmiltaan suotuisa lähtökohta mainetyöhön, sillä laimeat käsitykset muuttuvat helpommin kuin jyrkät”, Sergejeff toteaa.

“Yksinkertaistaen sanottuna, suomalaiset eivät tällä hetkellä omaa kovin hyviä käsityksiä ammatillisista oppilaitoksista yleisesti, mutta heillä ei myöskään ole tunnepohjaisia esteitä muuttaa käsityksiään positiivisemmiksi.”

 

Näin tutkimme

Tulokset pohjautuvat T-Median 23.1.-23.2.2023 toteuttamaan ammatillisten oppilaitosten Luottamus&Maine-tutkimukseen. Tutkimuksessa selvitettiin suuren yleisön mielikuvia 28 ammattioppilaitoksesta sekä toimialasektorista. Tutkimukseen osallistui yhteensä 6 052 suomalaista. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 15–65-vuotiaat suomalaiset, Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

T-Median Luottamus&Maine-tutkimusmallissa oppilaitoksen saama mainepistemäärä muodostuu kahdeksan eri osa-alueen keskiarvona: kuinka hyvin johdettuina, taloudellisesti vakaina, innovatiivisena kutakin tutkittua ammatillista oppilaitosta pidettiin, sekä millaisena sen tuotteiden ja palveluiden hinta-laatusuhde koettiin, kuinka avoimina, hyvinä työnantajina, oikein toimivina ja vastuullisina oppilaitokset koettiin.

 


Kuva: Ammattiopisto Luovi, Komentajantalo, Oulu