In English
Finanssialan maine on kohtalaisella tasolla
29.2.2024 in

Nordnet, S-Pankki ja OP Ryhmä ovat finanssialan hyvämaineiset

 

T-Median toteuttama finanssialan yritysten Luottamus&Maine-tutkimus paljastaa, että finanssialan hyvämaineisimmat organisaatiot ovat Nordnet, S-Pankki ja OP Ryhmä.

Joulukuussa tehty tutkimus toteutettiin suuren yleisön keskuudessa ja tutkittavat yritykset olivat finanssialan organisaatioita. Yhteensä kierroksella tutkittiin 26 finanssialan organisaatiota. Tutkittavien organisaatioiden joukossa oli muun muassa pankkeja, työeläkeyhtiöitä ja vakuutusyhtiöitä.

Tutkimukseen vastasi yhteensä 5 363 suomalaista. Kolmen kärkeen sijoittuneista yrityksistä Nordnetin maineluku oli 3,68, S-Pankin 3,63 ja OP Ryhmän 3,60 asteikolla 1–5. Edellämainitut ovat samalla tutkimuksen ainoat hyvän maineen tasolle yltäneet yritykset.

Suurimman mainenousun tutkimuksessa teki Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, joka onnistui nostamaan mainettaan 0,15 yksikköä.

“Mainekärkeen yltävät yritykset ovat onnistuneet aiempaa kriittisemmässä yleisessä maineilmapiirissä ylläpitämään maineensa hyvällä tasolla, ja hyvän maineen myötä säilyttämään myös luottamuspääomansa vahvana. Samalla kärkikolmikko on pitänyt asemansa finanssialan mainekärjessä”, T-Median tutkimusjohtaja Sari Maunula sanoo.

“Suurimman mainenousun tehneen Ilmarisen mainenousua voidaan pitää merkittävänä. 0,15-yksikön tai sitä suurempaan mainenousuun yhden vuoden aikana yltää tyypillisesti vain alle neljännes mainettaan parantamaan onnistuneista yrityksistä.”

 

Finanssialan yritysten maineen taso on keskimäärin kohtalaisella tasolla

 

Tutkimuskierros paljasti, että tutkittujen finanssialan organisaatioiden maineen taso on keskimääräisesti kohtalaisella tasolla – hyvän maineen rajatason ollessa 3,50. Tutkitut organisaatiot saivat keskimäärin parhaat arvosanat talouden, johtamisen ja työnantajuuden osa-alueista.

 ”Jokainen suomalainen on finanssialan asiakas. Alan yritysten tarjoamat tuotteet ja palvelut tunnetaan oman asiakkuuden pohjalta. Vähemmän tunnettua suurelle yleisölle on vaikkapa alan merkitys vihreän siirtymän edistäjänä. Finanssiala on vahvasti sitoutunut kestävään kehitykseen ja ilmastomuutoksen torjuntaan. Se tarkoittaa muun muassa rahoituksen kohdentamista kestävän kehityksen mukaisiin ja hiilidioksidipäästöjä vähentäviin ratkaisuihin. Tämän viestimisessä ja näkyväksi tekemisessä meillä on alana vielä paljon työsarkaa”, Finanssiala ry:n johtaja Tuomo Yli-Huttula kertoo.

 


 Finanssialan yritysten Luottamus&Maine-tutkimus Q4/2022

 

KUVA: Finanssialan yritysten Luottamus&Maine-tutkimus Q4/2023. Kuvaajassa esitetyt luvut ovat keskiarvoja tutkittujen 26 organisaation saamista arvioista. Arviointiasteikko on 1–5. Luvut on pyöristetty kahden desimaalin tarkkuudella.

 


 

Näin tutkimme

Finanssialan yritysten Luottamus&Maine-tutkimuksen tavoitteena oli selvittää valittujen yritysten mainetta kansalaisten keskuudessa. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella 1.12.-30.12.2023.

Organisaatioita arvioitiin T-Median Luottamus&Maine-tutkimusmallilla, jossa organisaation saama mainepistemäärä muodostuu kahdeksan eri osa-alueen keskiarvona. Osa-alueet ovat yrityksen hallinto, talous, johtaminen, innovatiivisuus, vuorovaikutus, tuotteet & palvelut, työpaikka ja vastuullisuus. Tutkimuksessa käytettiin viisiportaista arviointiasteikkoa (1–5).

Tutkimukseen osallistui 5 363 suomalaista. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 15–65-vuotiaat suomalaiset valtakunnallisesti (pois lukien Ahvenanmaa). Otos on painotettu väestöä edustavaksi sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.

 

Lisätietoja:

Sari Maunula, tutkimusjohtaja, T-Media
p. +358 50 409 1543

Riku Ruokolahti, kehitysjohtaja, T-Media
p. +358 400 512 200