In English
24.5.2024 in

Sosiaali- ja terveysalalla organisaatioiden maineet ovat alaa paremmat

 

T-Median toteuttama Sosiaali- ja terveysalan Luottamus&Maine 2024 -tutkimuksessa alan hyvämaineisimmat organisaatiot ovat Tekonivelsairaala Coxa, Pikkujätti ja Allergia-, iho- ja astmaliitto. Attendon maine kasvanut tutkituista eniten.

Sote-alan organisaatioiden mainetta tutkittiin maalis-huhtikuussa 2024, ja tutkimukseen vastasi yhteensä 5 942 suomalaista. Kolmen kärkeen sijoittuneista organisaatioista Tekonivelsairaala Coxan maineluku oli 3,80, Pikkujätin 3,77 ja Allergia-, iho- ja astmaliiton 3,71. Luottamus&Maine-tutkimusmallissa jokaiselle organisaatiolle lasketaan maineluku asteikolla 1–5.

Tekonivelsairaala Coxa on sijoittunut jo neljättä vuotta peräkkäin tutkimuksen hyvämaineisimmaksi. Coxan toimitusjohtaja Raija Tapio iloitsee hyvästä tuloksesta:

”Hyvä maine on seurausta hyvästä hoidosta. Coxassa on tehty vaikuttavaa työtä yli kahden vuosikymmenen ajan ja menestyksen takana on vahvat toimintaperiaatteemme. Panostamme toiminnassamme sujuvaan hoitoprosessiin, laadukkaaseen potilashoitoon sekä henkilöstön hyvinvointiin”, Tapio kertoo.

 

Sote-ala maine on jatkanut laskuaan – laskun tahti on kuitenkin lientynyt

T-Media on tutkinut sosiaali- ja terveysalaa omana tutkimuskokonaisuutenaan vuodesta 2016. Sote-ala on kärsinyt heikkenevästä maineesta vuodesta 2020. Myös tänä vuonna alan tulos oli laskenut edellisvuotisesta, joskin laskun tahti on loiventunut.

 

Sote-alan Luottamus&Maine-tutkimus 2024: Sosiaali- ja terveysalalla organisaatioiden maineet ovat alaa paremmat

Sosiaali- ja terveysalan maineen kehitys Luottamus&Maine-tutkimuksessa vuosina 2019-2024.

 

 

“Toimiala nähdään yleisesti ottaen heikosti johdettuna ja alan työnantajakuva on verrattain alhainen. Tämä on yhteiskunnallisesti vakava paikka. Työvoimavaltaisella sote-alalla tarvitaan monipuolisia taitoja ja eri toimialat kilpailevat osaavasta työvoimasta. Alan maineen ollessa heikko työvoiman saatavuus heikkenee, kun osaavimmat tekijät ohjautuvat muualle”, T-Median kehitysjohtaja Riku Ruokolahti sanoo.

Sote-alan tutkittujen organisaatioiden mainekeskiarvo on kohtalaisella tasolla.

“Sosiaali- ja terveysalalla organisaatioiden maineet ovat alaa paremmat. Yksittäiset yritykset, julkiset toimijat sekä jotkin järjestöt ovat päässeet hyvän maineen tasolle. Esimerkiksi Kuopion yliopistollinen sairaala, Pikkujätti ja Diakonissalaitos ovat korkealle arvostettuja toimijoita ja saavat tutkimuksessa hyvät arvosanat”, Ruokolahti sanoo.

 

 

 

Sote-alan Luottamus&Maine-tutkimus 2024: Sosiaali- ja terveysalalla organisaatioiden maineet ovat alaa paremmat

 

Sote-alan Luottamus&Maine 2024 -tutkimus. Vasemmalla soten toimialan yleinen mainetaso: alan kokonaismainetta arvioi 500 vastaajaa. Oikealla tutkittujen organisaatioiden (39 kpl) mainekeskiarvo.

 


Attendo on tutkimuksen suurin nousija

 

Tutkimuksen 39 sosiaali- ja terveysalan organisaation joukossa eniten nousua on tehnyt Attendo. Yhtiö on onnistunut nostamaan mainettaan jopa 0,17 yksikköä edellisvuodesta, mutta jää edelleen tutkimuksessa heikkomaineisten joukkoon maineaevosanalla 2,66.

 

Suurinta positiivista muutosta on nähtävissä työnantajuuden osa-alueessa, nousu oli huikeat 0,26.

 

“Olemme viimeiset neljä vuotta keskittyneet tekemään omaa muutosmatkaamme,  satsanneet johtamiseen ja henkilöstön koulutukseen sekä ottaneet asukkaat vahvasti tekemisemme ytimeen. Olemme nähneet muutoksen tyytyväisyyskyselyidemme tuloksissa jo pidemmän aikaa”, Attendon toimitusjohtaja Virpi Holmqvist kertoo.

“On upeaa nähdä, että hiljalleen tämä työ alkaa näkyä myös vahvistuvana suomalaisten luottamuksena, vaikka työtä onkin vielä paljon jäljellä.”

 

Näin tutkimme

Sosiaali- ja terveysalan Luottamus&Maine 2024 -tutkimuskierroksen tavoitteena oli selvittää valittujen organisaatioiden maine kansalaisten keskuudessa. Tutkimuksessa selvitettiin yhteensä 39 organisaation maine suomalaisten keskuudessa. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella 15.3.-15.4.2024.

Organisaatioita arvioitiin T-Median Luottamus&Maine-tutkimusmallilla, jossa organisaation saama mainepistemäärä muodostuu kahdeksan eri osa-alueen keskiarvona. Osa-alueet ovat yrityksen hallinto, talous, johtaminen, innovatiivisuus, vuorovaikutus, tuotteet & palvelut, työpaikka ja vastuullisuus. Tutkimuksessa käytettiin viisiportaista arviointiasteikkoa (1–5).

Tutkimukseen osallistui 5 942 suomalaista. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 15–65-vuotiaat suomalaiset valtakunnallisesti (pois lukien Ahvenanmaa). Otos on painotettu väestöä edustavaksi sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.

 

Lue vuoden 2023 sote-tutkimustuloksista täältä

 

Lisätietoja:

Riku Ruokolahti
Kehitysjohtaja, T-Media Oy
+358 400 512 200, riku.ruokolahti@t-media.fi