In English
Mediabarometri logo
25.10.2017 in

Toimittajien luottamus yrityksiin kasvussa

Toimittajat luottavat suomalaisiin yrityksiin enemmän kuin ammatti- ja työnantajajärjestöihin, selviää T-Median vuosittaisesta MediaBarometri-tutkimuksesta.

Suomalaisiin yrityksiin vastasi luottavansa 88 prosenttia toimittajista vuonna 2017, kun vuonna 2013 yrityksiin luotti 80 prosenttia toimittajista.

Median luottamus työmarkkinajärjestöihin on jyrkässä laskussa. Työnantajapuolen järjestöihin luottaa enää vain 47 prosenttia vastanneista toimittajista, kun vuonna 2013 luku oli 71 prosenttia. Ammattijärjestöihin luottaa tällä hetkellä 64 prosenttia toimittajista – vuonna 2013 vastaava luku oli 83 prosenttia.

”Median luottamus suomalaisiin yrityksiin on parantunut selkeästi, mutta työmarkkinajärjestöillä suunta on päinvastainen. Yksittäisillä järjestöillä on edelleen korkeita luottamuslukuja, mutta koko työmarkkinajärjestelmää kohtaan luottamus on rapautunut. Luottamus on neljän vuoden seurantajaksolla tippunut lähes 20 prosenttiyksikköä”, T-Median tutkimusjohtaja Sari Maunula kertoo.

Antti Palola on Suomen paras järjestöjohtaja

Tutkimuksessa pyydettiin toimittajia nimeämään spontaanisti mielestään Suomen paras työmarkkina- tai järjestöjohtaja. STTK:n Antti Palola sai tutkimuksessa huomattavan määrän mainintoja.

”Olen iloinen saamastani arvostuksesta. Olen eri yhteyksissä korostanut paitsi ay-liikkeen perustehtävää, samalla alleviivannut toimintaympäristön nopeaa muuttumista ja uudistamisen välttämättömyyttä. Tunnustus on signaali siitä, että en ole ajattelussani yksin.” Palola kommentoi tutkimustulosta.

STTK:n puheenjohtajana vuodesta 2013 toiminut Palola saa toimittajilta kiitosta vakuuttavasta viestintäotteestaan.

”Palolan koetaan olevan laajakatseinen pelinrakentaja ja suuremman yhteisön asialla, ei ajavan pelkästään oman järjestönsä asioita. Tämän nähdään nostavan luottamusta toimittajien keskuudessa”, Maunula kertoo.

Toiseksi eniten mainintoja sai Teollisuusliiton Riku Aalto.

Yritysten mediaviestintää arvioineessa MediaBarometri-tutkimuksessa paras toimitusjohtaja oli Koneen Henrik Ehrnrooth ja paras viestintäjohtaja Wärtsilän Atte Palomäki.


Lisätietoja:

Sari Maunula
Tutkimusjohtaja
+358 50 409 1543
sari.maunula@t-media.fi

T-Median MediaBarometrissa tutkittiin toimittajien mielikuvia ja näkemyksiä suomalaisista järjestöistä sekä niiden mediaviestinnästä. Järjestöjen tutkimuskierroksen aikana haastateltiin puhelimitse yhteensä 237 suomalaista toimittajaa ja tiedonkeruu toteutettiin 19.5.2017-25.8.2017. Yritysten tutkimuskierroksen aikana haastateltiin puhelimitse yhteensä 157 suomalaista toimittajaa ja tiedonkeruu toteutettiin 16.11.2016-25.01.2017.