In English
27.10.2017 in

Who do you trust? Towards good corporate reputation.Who do you trust? Kohti hyvää mainetta ja sen hallintaa.

Henley Business Schoolin maineprofessori Kevin Money kertoi T-Median kutsuvieraille luottamuksen ja maineen välisestä suhteesta – sekä kapusiiniapinoiden oikeudentajusta.

Hotelli Lilla Robertsiin Helsingissä kerääntyi torstaina 26.10. innokas joukko kuulemaan Iso-Britanniasta saapunutta puhujavierasta. T-Media Relationsin Jirimiko Oranen avasi tilaisuuden toteamalla, ettei maine ole unelmahöttöä, vaan liiketoiminnan menestyksen perusta.

”Maine on mitattavissa ja sitä voi ja tulee hallita”, Oranen sanoi.

T-Median toimitusjohtaja Harri Leinikka pureutui puheenvuorossaan syvemmin luottamukseen liiketoiminnan ajurina. Tuoreen Luottamus&Maine -tutkimuksen mukaan suomalaisten kuluttajien luottamus yrityksiä sekä elinkeinoelämää kohtaan on kasvanut selvästi. Tämä kertoo hyvin tehdystä mainetyöstä. Yritykset ovat onnistuneet toimintansa kehittämisessä ja myös sen viestimisessä.

Hyvä maine generoi luottamusta ja sidosryhmätukea – ja lopulta kasvattaa myyntiä.

”Analyysimme osoittavat, että luottamus määrittää erittäin vahvasti, suositteleeko ihminen yritystä toiselle”, Leinikka totesi. ”Sen vuoksi viestinnän tulisi olla yhä ihmiskeskeisempää ja kaksisuuntaista. Kuulluksi tulemisella on iso merkitys.”

Positiivista synergiaa arvokeskustelussa

Pankin räjäytti Henleyn professori Kevin Money. Loskaiseen Helsinkiin saapunut professori tunnusti ihastuneensa suomalaiseen saunaan, missä oli vieraillut edellisenä iltana. Money kertoi havainneensa, että saunassa ihmisten välillä vallitsee keskinäisen kunnioituksen tila.

”Suurin luottamus syntyy niinä hetkinä, jolloin ihminen on luopunut, tai joutunut luopumaan, kaikista suojauksistaan”, Money sanoi.

Money rohkaisi yleisöä osallistumaan aiheen käsittelyyn. Yksinkertaiselta vaikuttava kysymys ”mitä arvot ovat” sai keskustelun poreilemaan, kun osallistujat jakoivat ajatuksiaan. Yhdessä yleisön kanssa Money pohdiskeli muun muassa sitä, miten käyttäytyminen heijastelee arvoja.

Arvojen ja toiminnan välinen suhde on ilmiselvä, ja tämä toiminta muovaa vallitsevaa kulttuuria. Näennäisiltä ristiriidoilta arvojen ja toiminnan välillä ei kuitenkaan voida välttyä, sillä ihminen on ristiriitainen olento. Samat arvot saattavat johtaa erilaiseen toimintaan eri viitekehyksissä.

Apinakin sen tietää

Oikeudenmukaisuus on tärkeää. Sali repesi nauruun Moneyn esittäessä videon, jossa kapusiiniapina protestoi saadessaan tehtävästä palkinnoksi palan kurkkua, kun viereiselle apinalle ojennettiin parempaa herkkua eli rypäleitä. Epätasa-arvoinen kohtelu herättää vahvoja tunteita myös eläinmaailmassa.

Reiluus, tasapuolisuus, tasa-arvo sekä työntekijän kuunteleminen ovat tärkeitä asioita yrityselämässä. Kuuntelu ei ole passiivista toimintaa, vaan aktiivista vuorovaikutusta, joka johtaa syvempään ymmärrykseen yrityksen identiteetistä ja sen paikasta sidosryhmien ajatuksissa.  

Yksi Moneyn päähavainnoista oli suosittelijoiden merkitys yrityksen maineen muodostumisessa. On turha kuvitella, että pelkkä suora viestintä eri sidosryhmien kanssa johtaa haluttuun lopputulokseen. Kaikilla organisaatioilla on avainsidosryhmiä, jotka vaikuttavat dramaattisesti muiden sidosryhmien näkemyksiin ja käytökseen.

Yritykset tekevät usein sen virheen, että kuvittelevat olevansa maailman keskipiste, Money kertoi. Ne pääsisivät viestinnässään parempaan lopputulokseen, jos asettaisivat vuorovaikutuksensa keskipisteeseen tärkeimmät vaikuttajasidosryhmänsä.

Erityistä kiitosta professori antoikin tilaisuuden järjestäjälle nimenomaan vuorovaikutuksen tärkeyden huomioinnista T-Median mainemallissa.

“T-Median Luottamus&Maine-malli on erinomaisen hyvin kiinni ajassa. Siinä on mukana oleellinen vuorovaikutuksen ulottuvuus, joka puuttuu muista mainetutkimusmalleista.”

 

Haluatko kuulla lisää T-Median mainemallista ja sen hyödyntämisestä vuorovaikutuksen parantamiseksi ja sidosryhmätuen kasvattamiseksi? Ota yhteyttä:

Harri Leinikka, toimitusjohtaja, T-Media Oy
harri@t-media.fi
+358 40 505 5001