Ajankohtaista T-Medialla

Keskon pääjohtaja Mikko Helander: ”Hyvä maine tukee hyvää kaupallista kehitystä myös tulevaisuudessa”

Keskon pääjohtaja Mikko Helander kertoi T-Medialle ajatuksiaan maineen johtamisesta pörssiyrityksessä. Mainetyötä tehdään Keskolla osana strategioiden toteutusta, luottamusta ja mainetta mitataan systemaattisesti useassa sidosryhmässä ja niistä raportoidaan Keskon hallitukselle saakka. ”Perustellusti voi sanoa, että tänä päivänä maineen merkitys on korostunut entisestään, ja uskon näin olevan entistä enemmän myös tulevaisuudessa”, Mikko Helander toteaa. Helanderin mielestä maine on […]