In English
19.8.2020 in

Työnantajakuvatutkimus: tehtävien mielenkiintoisuus on tärkein työpaikan valintakriteeri yli palkkatason

 

T-Median tuoreesta työnantajakuvatutkimuksesta selviää, että tekniikan ja kaupallisten alojen osaajien tärkein työpaikan valintakriteeri on työtehtävien mielenkiintoisuus. Yhä useampi osaaja nostaa myös työn merkityksellisyyden tärkeimpien valintaperusteiden joukkoon.

T-Median tekniikan ja kaupallisen alan osaajien keskuudessa tehtävä työnantajakuvatutkimus luotaa vuosittain työelämään liittyviä arvoja ja työpaikan valintakriteereitä.

Tämän vuoden tutkimuksessa 43 prosenttia vastaajista valitsi tehtävien mielenkiintoisuuden yhdeksi tärkeimmistä työpaikan valintakriteereistään. Toiseksi tärkein peruste työpaikkaa valitessa on hyvä palkkataso. Vielä vuosi sitten palkkataso koettiin tärkeimmäksi tekijäksi. Kolmanneksi tärkeimpänä tekijänä pysyi työpaikan ilmapiiri.

 


Tekniikan ja kaupallisen alan osaajien työpaikan valintakriteerit, lähde: T-Median Työnantajakuvatutkimus 2020


 

Palkkatason tärkeyden laskiessa työn merkityksellisyys työpaikan valintakriteerinä on noussut edellisvuotisista selvästi. Nyt neljäsosa vastaajista valitsee työn merkityksellisyyden kolmen tärkeimmän työpaikan valintakriteerin joukkoon, kun edellisvuonna sen valitsi noin viidesosa vastaajista.

 

Kone sai eniten mainintoja hyvämaineisena työnantajana

 

Tekniikan ja kaupallisten alojen korkeakouluopiskelijoita sekä tutkintonsa jo suorittaneita pyydettiin  mainitsemaan spontaanisti kaksi mielestään erityisen hyvämaineista työnantajaa. Mainintoja annettiin yli 5000 kappaletta ja ne jakaantuivat yli 900:lle eri yritykselle.

Eniten spontaaneja mainintoja hyvästä maineestaan sai hissi- ja liukuporrasyhtiö Kone. Kaikki kymmenen spontaanisti hyvämaineisiksi nimettyä yritystä, mainintojen määräjärjestyksessä ovat Kone, Neste, Supercell, OP, Vincit, ABB, Reaktor, UPM, Finnair ja Google.

Tutkimukseen vastasi yhteensä 2 956 henkilöä, joista 1 724 oli tekniikan ja 1 232 kaupallisen alan osaajia. Vastaajista 1 750 oli työelämässä olevia korkeakoulutettuja ja 1 206 korkeakouluopiskelijoita.

 

Työnantajakuva 2020 -tutkimuksen toteutus

Tutkimusaineisto kerättiin sähköisellä lomakekyselyllä 16.4.-1.6.2020 yhteistyössä Suomen Ekonomit – Finlands Ekonomer ry:n, Tradenomiliitto TRAL ry:n, Insinööriliitto IL ry:n, Tekniikan akateemiset TEK ry:n, Oikotie Työpaikkojen sekä korkeakoulujen ja korkeakoulujen opiskelija- ja alumnijärjestöjen kanssa. Lisäksi T-Median omasta tutkimusrekisteristä poimittiin otos.

Lisätietoa

Petteri Puska
Tutkija
+358 41 435 8521
petteri.puska@t-media.fi