In English
[:fi]Luottamus&Maine 2018[:]
09.10.2018 in

Suomen maineikkain yhtiö ponnistaa metsästä

Metsäkoneyhtiö Ponsse on Suomen maineikkain yritys vuonna 2018, paljastaa T-Median toteuttama vuosittainen Luottamus&Maine-tutkimus. Ponsse keräsi korkeammat pisteet kuin yksikään yritys aikaisemmin. Kaiken kaikkiaan suomalaiset näkevät yritykset edellisvuosia myönteisemmässä valossa.

Ponsse arvioitiin jokaisella mitatulla maineen kahdeksalla osa-alueella erinomaiseksi.  Peliyhtiö Supercell säilytti paikkansa listauksen kokonaistuloksissa toisella sijalla. Hissivalmistaja Kone sijoittui kolmanneksi.

Hyvämaineisten yritysten kärkikymmenikköön uusina nousivat Marimekko ja Elisa. Heikkomaineisten yhtiöiden listalle uusina tulokkaina päätyivät Attendo, Kärkkäinen ja Hennes&Mauritz. Nordean maine kärsi tutkituista yhtiöistä isoimman kolauksen.

“Luottamus&Maine-mittaristo on monipuolisuutensa vuoksi haastava. Yhdessä osa-alueessa menestyminen ei riitä kärkisijoille. Data-analyysimme näyttää, että luottamuksen kasvattamiseksi on kerättävä tuote- ja palveluarvioiden lisäksi positiiviset käsitykset erityisesti avoimuudesta, läpinäkyvyydestä, työnantajana toimimisesta ja oikeasta käytöksestä liiketoiminnassaan ylipäätään”, sanoo mainetutkimuksesta vastaava kehitysjohtaja Riku Ruokolahti T-Mediasta.

”Ponsse on esimerkki yhtiöstä, joka on menestynyt kaikilla osa-alueilla ja pystynyt alansa kehityksen kärjessä. Yhtiö on sitoutunut työntekijöiden sekä koko lähiyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen, mutta hoitanut myös vuorovaikutuksen monipuolisella ja raikkaalla tavalla – kyse ei ole pelkästään onnistuneiden sponsorointikohteiden valinnasta”, jatkaa Ruokolahti.

VAHVUUKSINA VASTUULLISUUS JA UUDISTUMISKYKY

Kokonaispisteiden lisäksi Ponsse sai tämän vuoden tutkimuksessa ennätyspisteet vastuullisuudesta ja uudistumiskyvystään.

”Ponssella on tultu pitkä matka 1970-luvun alun lamavuosista, kun ensimmäinen PONSSE-metsäkone valmistui Vieremän kirkonkylällä. Tuolloin ei ollut pääomia, ei insinööritaitoja, ei konevalmistusoppia tai edes omaa tehdashallia. Menestyksemme tänä päivänä perustuu juuri alkuaikojen haasteiden voittamiseen”, sanoo Ponssen hallituksen puheenjohtaja Juha Vidgrén.

“Lähtökohdistamme kumpuaa edelleen tinkimätön asiakkuuksien hoitaminen, peräänantamattomuus ja epävarmuuden sietäminen, työnteon ja henkilökunnan ammattitaidon arvostus ja joustaminen. Kirkkaimpana tavoitteena on aina ollut valmistaa maailman parhaita metsäkoneita. Yhtiön perustajan Einari Vidgrénin sanoin, metsien mersuja.”

YRITYSTEN MAINE ENNÄTYKSELLISEN KORKEALLA

Suomalaisten mielikuvat yrityksistä ovat parantuneet tasaisesti viimeisen neljän vuoden aikana. Erityisesti kansalaisten arviot yrityksistä reiluina työnantajina ja vastuullisina toimijoina ovat vahvistuneet. Myös yritysten taloudellisen suorituskyvyn nähdään parantuneen merkittävästi.

“Näemme jatkuvalla syötöllä uutisia yksittäisten yritysten virheistä ja erityisesti eettisistä epäkohdista. Tästä tulee tunne, että yritykset eivät hoitaisi asioita kunnolla. Näin ei kuitenkaan ole”, sanoo T-Median toimitusjohtaja Harri Leinikka.

“Kärjistynyt ilmapiiri saa yritykset huolellisemmiksi. Monet yritykset ovat alkaneet mitata ja johtaa mainettaan. Tämä osaltaan selittää maineen keskimääräistä kasvua, vaikka talouden positiivinen suhdanne silittää tietä tässäkin asiassa. On helpompi olla reilu työnantaja, kun taloudellinen tilanne ei edellytä irtisanomisia,” tarkentaa Leinikka.

 

Lisätiedot:

Riku Ruokolahti, kehitysjohtaja
riku.ruokolahti@t-media.fi, 0400 512 200

Harri Leinikka, toimitusjohtaja
harri.leinikka@t-media.fi, 040 505 5001

Tulokset pohjautuvat kesä-heinäkuussa 2018 toteutettuun Luottamus&Maine-tutkimukseen, jonka tavoitteena oli selvittää Suomessa toimivien yritysten mainetta kansalaisten keskuudessa. Tutkimukseen vastasi yhteensä 6 612 suomalaista, jotka antoivat yhteensä 17 004 yritysarviota.

Julkistetut hyvä- ja heikkomaineisimmat yhtiöt valikoituivat tutkittavien yritysten joukkoon maaliskuussa 2018 toteutetun esitutkimuksen perusteella. Esitutkimuksessa 1 154 suomalaista nimesi spontaanisti kaksi mielestään erityisen hyvämaineista yritystä ja kaksi erityisen heikkomaineista yritystä. T-Media ei ohjaa valittavien yhtiöiden valintaa.

Kolmekymmentä eniten mainintoja saanutta yritystä tutkittiin tarkasti Luottamus&Maine-mallilla, jossa yrityksen saama mainepistemäärä muodostuu kahdeksan eri osa-alueen keskiarvona: yrityksen hallinto, talous, johtaminen, innovatiivisuus, vuorovaikutus, tuotteet&palvelut, työpaikka ja vastuullisuus.

Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 15-65-vuotiaat suomalaiset valtakunnallisesti (poissulkien Ahvenanmaa). Otos on painotettu väestöä edustavaksi sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan. Koko aineiston tilastollinen virhemarginaali on korkeintaan noin 1.2 %-yksikköä suuntaansa.