In English
27.10.2020 in

Luottamus&Maine 2020 Awards: mainetta johdetaan selkeillä mittareilla

T-Median vuoden suurin tapahtuma Luottamus&Maine Awards pidettiin tänä vuonna webinaarina. Vuoden 2020 maineikkaimpien yrityksien palkitsemisen ohella teemoina olivat korona-ajan vaikutus elinkeinoelämän luottamukseen ja maineeseen sekä maineen johtaminen asiantuntijan näkökulmasta. 

Katso webinaari kokonaisuudessaan alta! 

Tilaisuudessa vieraina olivat Kauppalehden päätoimittaja Arno Ahosniemi, Lidlin aikaisempi toimitusjohtaja Lauri Sipponen, S-ryhmän vastuullisuusjohtaja Nina Elomaa sekä L&T:n yhteiskuntasuhdejohtaja Jorma Mikkonen.

Webinaarin alussa T-Median toimitusjohtaja Harri Leinikka avasi Luottamus&Maine 2020 -tutkimuksen tuloksia yhdessä T-Median vanhemman neuvonantajan Hanna-Mari Aulan kanssa. Vuoden 2020 tutkimus on erityisen mielenkiintoinen koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi. Elinkeinoelämä on joutunut sopeutumaan nopeasti äkillisiin toimintaympäristön muutoksiin.

“Suuressa kuvassa luottamus on selkeästi vahvistunut”, Hanna-Mari Aula avasi tutkimushavaintoja suomalaisten luottamuksen muutoksesta yrityksiä ja elinkeinoelämää kohtaan. Tutkimuksessa 29 prosenttia vastaajista koki luottamuksensa nousseen elinkeinoelämän toiminnan seurauksena.

Pandemian eteneminen on myös vaikuttanut ihmisten odotuksiin suhteessa yrityksiin. Nämä muutokset ja odotukset sekä niihin vastaaminen vaikuttavat yritysten maineisiin erityisellä tavalla. Yrityksen maine taas vaikuttaa siihen, miten hyvin yrityksen eri sidosryhmät tukevat yritystä luottavat siihen.

 

Harri Leinikka ja Hanna-Mari Aula

 

“Luottamus on äärimmäisen arvokasta pääomaa. Aineettomista pääomista se on kaikkein kallisarvoisinta”, Leinikka jatkoi. Yritysten maineen ja suomalaisten niitä kohtaan osoittaman luottamuksen välillä on tapahtunut selkeää tiivistymistä koronakriisin aikana.

“Toiminnassamme on olennaista, että olemme pystyneet muotoilemaan, eristämään ja todentamaan Luottamus&Maine-mallin avulla kahdeksan eri osa-aluetta, jotka vaikuttavat voimakkaasti sidosryhmätuen syntymiseen. Tämän vuoden tutkimuksessa korrelaatio maineen ja sidosryhmätuen välillä on kasvanut.”

 

“Maineen vaikutus liiketoimintaan ei ole mielipide”

Kauppalehden päätoimittaja Arno Ahosniemi haastatteli T-Median kehitysjohtajaa Riku Ruokolahtea webinaarissa julkistetun Maineen johtamisen käsikirjan teemoista.

Rikun kirjassa syvennytään maineen, liiketoiminnan ja johtamisen väliseen yhteyteen sekä maineen systemaattiseen rakentamiseen. Näistä Ruokolahdella on satojen johtoryhmäkeskustelujen kokemus sekä datapankin mainearvioden kautta syntynyt ymmärrys.

Ahosniemeä kiinnosti, miten Ruokolahti saa yritykset vakuuttuneiksi maineen tärkeydestä liiketoiminnalle.

“Maineen osatekijät ovat käytännössä osa-alueita, joita joku johtaa. Siellä on vastuullisuus, johtamisen johtaminen, tuotteet ja palvelut, työpaikka. Se on vaikuttavuusanalyysi, joka pysäyttää kun laitamme kaiken riviin data-analytiikalla. Näytämme, että tällä tavalla nämä vaikuttavat tämä ei muuten ole mikään mielipide”, Ruokolahti kertoi.

 

Riku Ruokolahti ja Arno Ahosniemi

 

Yksi maineen kahdeksasta osa-alueesta on vastuullisuus. Vastuullisuuden suorituskyky muuttuu ajassa: hyvä yritysvastuun suorituskyvyn taso kymmenen vuotta sitten ei riitä tänä päivänä pitkälle. Ahosniemi nosti esille Nesteen, joka on tehnyt viimeaikoina yhteistyötä aktivistisidosryhmiensä kanssa. Vastuullisuuden maali liikkuu jatkuvasti.

Yritysten vastuullisuustoimenpiteet eivät välttämättä näy maineen vastuullisuuspisteiden nousuna ja se saattaa aiheuttaa turhautumista.

“Kun yritykset haluavat parantaa vastuullisuutensa suorituskykyä, on sitä parannettava nopeammin kuin odotukset liikkuvat”, Ruokolahti tiivisti vastuullisuusvaatimusten kanssa painiville yrityksille.

 

“Maineen johtaminen on johtajien hommaa”

Riku Ruokolahden Maineen johtamisen käsikirjaan oman lukunsa kirjoittaneet Lidlin aikaisempi toimitusjohtaja Lauri Sipponen, S-ryhmän vastuullisuusjohtaja Nina Elomaa sekä L&T:n yhteiskuntasuhdejohtaja Jorma Mikkonen jakoivat näkemyksiään maineen johtamisesta webinaarin paneelikeskustelussa.

 

Riku Ruokolahti, Lauri Sipponen, Nina Elomaa ja Jorma Mikkonen

 

“Maineen johtaminen on johtajien hommaa ja siksi meillä on täällä kokemusasiantuntijoita: nimekkäitä ja kokeneita tekijöitä maineen piiristä”, Ruokolahti avasi paneelin.

Lidl on maineessaan menestystarina: yritys onnistui nousemaan heikolta tasolta Suomen maineikkaimpien yritysten kärkeen. Viime vuonna Lidl oli ainut vähittäiskauppa Luottamus&Maine-tutkimuksen kymmenen maineikkaimman yrityksen listalla. Lauri Sipponen kirjoitti Maineen johtamisen käsikirjaan avoimen kuvauksen siitä, miten Lidl toimi vuosien varrella rakentaessaan mainettaan.

“Jo 2010-luvulla maineen johtamisesta tuli meille Lidlin johtoryhmässä konkreettinen johtamisen työkalu. Saimme yhteisen ymmärryksen siitä, miten meidät ymmärretään”, Sipponen alusti Lidlin matkaa maineeseen.

 

Maine syntyy jokapäiväisissä tilanteissa

S-ryhmän vastuullisuusjohtaja Nina Elomaa näkee maineen johtamisen kuin minkä tahansa muun asian johtamisen: siinä on sekä strateginen että operatiivinen taso. Elomaa ei nää mainetta kuitenkaan pelkästään johtoryhmän asiana vaan kokee, että maineesta pitää puhua ja mainetulokset kannattaa jakaa avoimesti koko henkilöstölle.

“On äärimmäisen tärkeätä, että ihmiset organisaatiossa ymmärtävät maineen ja mitä se on. Sen takia maineesta pitää puhua kaikilla tasoilla. Maineen tuloksista on hyvä kertoa. Maine syntyy kohtaamisissa ja jokapäiväisissä tilanteissa ja niillä on suuri merkitys yritykselle – sen maineen ja luottamuksen syhtymiselle.”

“Olen hyödyntänyt omassa johtamisessa maineen johtamisen näkökulmaa vastuullisuuden kautta: vastuullisuuden suurta merkitystä maineen ja sitä kautta yrityksen aineettoman pääoman kasvattamiseen” Elomaa kertoi.

 

Riku Ruokolahti, Lauri Sipponen, Nina Elomaa ja Jorma Mikkonen

 

Yhteiskuntasuhdejohtaja Jorma Mikkonen kertoi, että L&T on seurannut mainettaan Luottamus&Maine-mallin avulla kuuden sidosryhmän keskuudessa vuodesta 2013. Mikkonen kertoo, että L&T:lä odotetaan tekoja kestävän kehityksen sosiaalisen ulottuvuuden kehittämiseksi. L&T on vahvasti mukana erityisryhmien työllistämisen ja työurien pidentämisen teemoissa.

“Meidän matriisissa työnantajakuvalla on kaikkein voimakkain korrelaatio kaikissa kuudessa sidosryhmässä sijoittajista mediaan ja päättäjiin sekä omaan henkilöstöön. Se on meillä tehokkain tapa saada tukea toiminnallemme”, Mikkonen avasi L&T:n mainetutkimukseen pohjautuvaa työnantajakuvastrategiaa.

 

Lisätietoja:

Harri Leinikkatoimitusjohtaja
harri.leinikka@t-media.fi, 040 505 5001

Riku Ruokolahti, kehitysjohtaja
riku.ruokolahti@t-media.fi, 0400 512 200