In English
17.1.2024 in

Yhteiskuntavastuun merkitys Luottamus&Maine-tutkimuksessa

T-Media yhteiskuntavastuun merkitys Luottamus&Maine-tutkimuksessa

T-Media on markkinatutkimuksiin erikoistunut yritys, joka keskittyy organisaatioiden tärkeimpien aineettomien voimavarojen, luottamuksen ja maineen, mittaamiseen ja kehittämiseen. Yrityksen missiona on edistää organisaatioiden johtamista kestävämpään suuntaan, vaikuttaen näin positiivisesti maailmanlaajuisesti. T-Media on ollut toiminnassa jo yli 20 vuotta ja on tehnyt yli 2 000 Luottamus&Maine-tutkimusta ympäri maailmaa.

Yrityksen juuret ovat suomalaisessa tiedeyhteisössä ja poikkitieteellisyydessä. Perustajilla oli vahva osaaminen teknisistä ja kaupallisista tieteistä sekä taiteesta, ja yritys syntyi kolmen opiskelijan unelman innoittamana. T-Media on kasvanut ja kehittynyt vuosien varrella, ja sen tutkimuksia hyödyntävät niin suomalaiset yliopistot, start-up-yritykset, perheyritykset, kansainväliset pörssiyritykset kuin julkishallintokin.

Laatu, osaaminen ja vastuullisuus

T-Media on aina panostanut laatuun ja poikkitieteelliseen osaamiseen. Yritys on aito ja utelias uusien asioiden edessä. Vaikka kyseessä on pieni yritys, se on aina keskittynyt tuotekehitykseen ja analytiikkaan. Kehitysjohtajana toimii Riku Ruokolahti, joka omaa ammattitaitoaan jo kolmella eri vuosikymmenellä. T-Media kuuntelee asiakkaitaan ja sidosryhmiään, analysoi tietoja ja luo uutta yhdistämällä akateemista tutkimusta parhaisiin käytäntöihin sekä omiin havaintoihinsa.

Yrityksen matkaa ovat vauhdittaneet osaomistajina toiminut Taloudellinen Tiedotustoimisto TAT sekä Sanoma Media Finland. T-Media oli aiemmin osa Sanoma Media Finlandia, mutta kun tämä osti yrityksen medialiiketoiminnan, T-Media keskittyi tutkimustyöhönsä ja on nyt jälleen yrittäjävetoinen yhtiö. T-Median tutkimukset todentavat maineen vaikutuksia liiketoimintaan ja auttavat organisaatioita kehittämään toimintaansa entistä kestävämmäksi sidosryhmien näkökulmasta.

Tulevaisuuden suunta

Tulevaisuudessa T-Media jatkaa asiakkaiden maineen seuraamista entistä tarkemmin ja laajemmilla sidosryhmäkartoituksilla. Yrityksen ytimessä vaikuttavat Luottamus&Maine-malli sekä jatkuvasti kasvava datapankki, joka mahdollistaa kehittyneemmän analytiikan ja vaikutusten mittaamisen. Tämä tietämys muovautuu jatkuvasti keskusteluissa asiakkaiden kanssa. T-Median asiantuntijat tuovat oman erikoisosaamisensa yhteiseen tietämyspottiin. Yrityksen tiimiin kuuluu monipuolista osaamista, kuten maineen tohtoreita, tutkijoita, data-analyytikkoja, taloustieteilijöitä, myynnin osaajia, opettajia, historioitsijoita ja monia muita ammattilaisia.

T-Media jatkaa ensiluokkaisten työkalujen kehittämistä ja hyödyntämistä, jotta pystyy edistämään asiakkaidensa arvokkainta aineetonta pääomaa, eli luottamusta ja mainetta. Yrityksen tavoitteena on luoda positiivista vaikutusta sekä Suomessa että kansainvälisesti.

Related Articles