In English
02.6.2017 in

Yliopistot edelleen lukiolaisten ykkösvalinta

This post is currently available in Finnish. Please see the original post here.Yliopistojen kiinnostavuus lukiolaisten keskuudessa on kasvanut viimeisen viiden vuoden aikana. Samalla kiinnostus ammattikorkeakouluopintoja kohtaan on ollut laskusuhdanteessa. Tulokset käyvät ilmi tuoreesta Kun koulu loppuu – Nuorten tulevaisuusraportista.

Yliopistojen asema jatkokoulutusvalintana pysyy korkealla. Yliopisto-opinnoista on nyt kiinnostunut 79 prosenttia ja ammattikorkeakouluista 39 prosenttia lukiolaisista. Vielä vuonna 2012 ammattikorkeakouluista oli kiinnostunut 53 prosenttia ja yliopistoista 75 prosenttia lukiolaisista.

Kiinnostus ammattikorkeakouluopintoja kohtaan vaihtelee alueittain merkittävästi. Suurinta kiinnostus on Hämeessä, vähiten ammattikorkeakouluista ollaan kiinnostuneita Uudellamaalla, Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa.

– Koulutuspolitiikan haasteet ja tiukentuvat resurssit näyttävät kääntyneen yliopistojen eduksi. Ammattikorkeakoulujen hakijamäärät ovat vielä pysyneet hyvällä tasolla, mutta monet ovat olleet huolissaan siitä, miten kiinnostuksen väheneminen vaikuttaa aloittavien opiskelijoiden motivaatioon, sanoo vastaava tuottaja ja koulutusviestinnän asiantuntija Vesa Vilenius T-Mediasta.

Yliopistot kiinnostavat ammattikorkeakouluja enemmän jo yläkoulussa, joskaan erot eivät ole yhtä suuret kuin lukiossa. Yläkoululaisista 60 prosenttia on kiinnostunut opiskelemaan tulevaisuudessa yliopistossa – ammattikorkeakoulussa opiskelisi mielellään 52 prosenttia nuorista.

– Syy ammattikorkeakoulujen kiinnostavuuden laskulle näyttää olevan siinä, että ammattikorkeakoulujen mahdollisuuksia ei tunneta riittävästi. Yllättävää on, että ammattikorkeakoulujen koulutusaloja ei koeta kiinnostavina, vaikka tarjolla on lähes koko alojen kirjo, tutkimuspäällikkö Reeta Sutinen T-Mediasta pohtii.

Kun koulu loppuu -tutkimuksessa selvitettiin myös yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tunnettuutta ja kiinnostusta lukiolaisten keskuudessa. Yliopistoista kiinnostavat eniten Helsingin yliopisto, Turun yliopisto ja Aalto-yliopisto, joka myös tunnetaan yliopistoista parhaiten.

Ammattikorkeakouluista lukiolaiset tuntevat parhaiten Haaga-Helian. Kiinnostavimmat ammattikorkeakoulut ovat Tampereen ammattikorkeakoulu, Poliisi-ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Kun koulu loppuu -tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin helmi- ja maaliskuun vaihteessa 2017. Kysymyksiin vastasi yhteensä yli 7 700 nuorta, joista 3 765 oli yläkoululaisia ja 3 946 lukiolaisia. Tutkimuksen toteutti TATin toimeksiannosta tutkimus- ja viestintäyhtiö T-Media Oy.


YHTEYDENOTOT

Vastaavatuottaja Vesa Vilenius
T-Media Oy
Puh. 050 560 8488
vesa.vilenius(a)t-media.fi

Viestintäpäällikkö Mari Lehtonen
Taloudellinen tiedotustoimisto TAT
puh. 040 450 8307
mari.lehtonen(a)tat.fi

Taloudellinen tiedotustoimisto TAT on viestintätalo, joka toimii siltana yritysten ja tulevaisuuden osaajien välillä. TATiin kuuluvat myös Yrityskylä ja Yrityselämän nuoret sukupolvet -hanke.