In English
27.8.2020 in

Rakennusalan yritysten maine on kehittynyt myönteisesti – hyvämaineisin toimija on Lujatalo ja suurin nousija Destia

 

Rakennusalan hyvämaineisin yritys Suomessa on Lujatalo ja suurimman mainenousun on tehnyt Destia, paljastaa T-Median toteuttama rakennusalan Luottamus&Maine-tutkimus. Tiistaina julkistetuissa tutkimustuloksissa näkyy koko alan kokonaismaineen myönteinen kehitystrendi.

Rakennusalan yritysten kokonaismaine suuren yleisön keskuudessa on korkeammalla kuin koskaan aikaisemmin tutkimuksen mittaushistoriassa. Tutkittujen rakennusalan yritysten maineen keskiarvo on tänä vuonna 3.23 asteikolla yhdestä viiteen.

Parhaiten onnistuneeksi osa-alueeksi suuri yleisö katsoo rakennusalan organisaatioiden taloudellisen kannattavuuden, joka saa mainearvosanakseen 3.40. Vastaavasti vuorovaikutuksessa sekä liiketoiminnan avoimuudessa ja läpinäkyvyydessä on eniten kehitettävää. Alan vuorovaikutuksen mainearvosana on 3.10 ja hallinnon 3.15.

“Kesän aikana toteuttamastamme laajasta mainetutkimuksesta käy ilmi, että organisaation maineen ja sen sidosryhmiltään ansaitseman tuen välinen korrelaatio on noussut korona-aikana aikaisempaa suuremmaksi. Rakennusalalla hyvän maineen vaikutus liiketoimintaan ilmenee vielä vahvemmin kuin Suomen yrityksissä keskimäärin”, toteaa T-Median toimitusjohtaja Harri Leinikka.

 

Vastuullisuuden merkitys korostuu

 

Tutkimusaineiston meta-analyysi paljastaa, että vastuullisuuden merkitys on kasvanut rakennusalalla. Vaikka merkityksellisin maineen osa-alue on edelleen tuotteet ja palvelut, on vastuullisuus noussut tämän vuoden tutkimuksessa toiseksi tärkeimmäksi ulottuvuudeksi kuluttajien alan yrityksiä kohtaan osoittaman tuen ajurina. Vielä kolme vuotta sitten vastuullisuuden nähtiin olevan vähiten merkittävä ulottuvuus rakennusalan yritysten toiminnassa.

“Suuren yleisön vaateet vastuullisuustyön kehittämisestä ja siitä viestimisestä kasvavat koko ajan. Rakennusala on pystynyt vastaamaan tähän huutoon: alan vastuullisuustyö on huomattu ja vastuullisuuteen liittyvät mielikuvat ovat kehittyneet, vaikka parannettavaakin edelleen on”, Leinikka toteaa.

 

Kestomenestyjä Lujatalo jälleen rakennusalan paras, Destia vuoden suurin kehittyjä

 

Korkeimman mainearvosanan, 3.41, tutkituista rakennusalan yrityksistä sai Lujatalo, joka on pitänyt alan kärkisijaa vuodesta 2018 lähtien.

“Keskeiset tekijät mainetyössämme ovat pitkäjänteisyys, henkilöstön sitouttaminen ja tuotteen kehittäminen. Meillä mainetyö lähti yrityskulttuurin rakentamisesta, ja uskomme, että hyvä työntekijäkokemus heijastuu lopulta myös asiakkaalle päin”, Lujatalon brändi- ja viestintäjohtaja Jussi Hirvelä kommentoi yrityksen menestystä.

Tutkituista rakennusalan yrityksistä Destia on onnistunut kehittämään mainettaan vuoden aikana eniten. Destian maineen kehitys näkyy erityisesti vastuullisuudessa ja hallinnon avoimuudessa. Näillä osa-alueilla Destian myönteiset muutokset olivat historiallisesti suurempia kuin millään muun alan yrityksellä.

 


Rakennusalan tutkitut yritykset 2020, maineikkaimmat TOP 10:

 

  1. Lujatalo
  2. Hartela
  3. Are
  4. YIT
  5. Caverion
  6. Pohjola Rakennus
  7. NCC
  8. Skanska
  9. Consti
  10. Destia

 

Rakennusalan Luottamus&Maine-tutkimuksen aineisto kerättiin sähköisellä lomakekyselyllä 22.5.–8.6.2020. Organisaatioita arvioitiin T-Median Luottamus&Maine-tutkimusmallilla, jossa organisaation saama mainepistemäärä (arviointiasteikolla 1–5) muodostuu kahdeksan eri osa-alueen keskiarvona: yrityksen hallinto, talous, johtaminen, innovatiivisuus, vuorovaikutus, tuotteet & palvelut, työpaikka ja vastuullisuus.

Tutkimukseen osallistui kaiken kaikkiaan 2 944 suomalaista. Tuloksia on verrattu aikaisempina vuosina samaan aikaan tehtyihin tutkimuksiin.

Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 15–65-vuotiaat suomalaiset valtakunnallisesti (poissulkien Ahvenanmaa). Otos on painotettu väestöä edustavaksi sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.

 

Lisätietoja

 

Marjo Seppä, Tutkimuspäällikkö
+358 40 8221315, marjo.seppa@t-media.fi

[Kuvassa: Jussi Hirvelä, Lujatalo]