In English
21.9.2022 in

Rakennusalan kymmenen suurimman yrityksen suurin mainenousija on SRV

Lujatalo on rakennusalan kymmenestä suurimmasta yrityksestä maineikkain, SRV on kymmenikön suurin mainenousija. Vastuullisuutta tarkastelevalla ESG-mittarilla parhaan arvosanan saa Pohjola Rakennus.

T-Median vuosittaisessa Rakennusalan Luottamus&Maine 2022 -tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten mielikuvia ja näkemyksiä alan toimijoista kansalaisten keskuudessa. Kymmenestä Suomen suurimmasta rakennusliikkeestä ja erikoisurakoitsijasta parhaat mainearvosanat saa Lujatalo.

Kisa kärkisijasta oli tänä vuonna erityisen kova: GRK ja Pohjola Rakennus jäivät kärjestä vain sadasosalla. Yksikään suurimmista rakennusalan toimijoista ei kuitenkaan saavuttanut vielä hyvän maineen rajaa, joka Luottamus&Maine-mittauksessa alkaa 3.5 arvosanasta. Toisaalta yksikään yritys ei jäänyt huonon maineen (< 3.00) puolelle.

Edellisvuoden heikkomaineisin yritys SRV nosti mainettaan 0.10 yksikköä kohtuulliselle tasolle. Tämä on suurin mainenousu rakennusalan kymmenen suurimman yrityksen joukossa.

 

Rakennusalan top 10 suurinta yritystä mainejärjestyksessä

Organisaation sijoitus listalla pohjautuu tutkimuksessa saatuun mainepistemäärään, joka lasketaan kahdeksan maineen dimension kautta. Taulukossa esitetyt luvut on pyöristetty kahden desimaalin tarkkuudella.

 

Rakennusalan vahvuuksina talous, työnantajuus ja johtaminen

T-Media on seurannut rakennusalan yritysten mainetta vuodesta 2018 lähtien. Tämän vuoden tutkimuksessa yritykset saivat keskimäärin parhaan arvosanan taloudesta. Toiseksi parhaat arvosanat tulivat työnantajuudesta ja johtamisesta. Molemmat maineen osa-alueet arvioitiin kohtuulliselle tasolle arvosanalla 3.37.

 

T-Median Luottamus&Maine-mallissa organisaation kokonaismaine on maineen kahdeksan eri osa-alueen keskiarvo. Maineen osa-alueet ovat hallinto, talous, johto, innovaatiot, vuorovaikutus, tuotteet ja palvelut, työpaikka sekä vastuullisuus. Kuvaajan arvosanat on laskettu keskiarvoina kaikista tutkituista 29:stä rakennus- ja suunnittelualan yrityksistä.

 

“Johtamisen ja työnantajuuden osa-alueet linkittyvät usein toisiinsa. Hyvin johdettuja organisaatioita pidetään myös hyvinä työnantajina. Vastaavasti tyytyväiset työntekijät luovat kuvaa osaavasta johtamisesta. Hyvä työnantajuus on samalla yksi keskeisimmistä ihmisten luottamusta kasvattavista tekijöistä”, T-Median toimitusjohtaja Harri Leinikka sanoo.

Alan keskimääräisen maineen heikkouksiksi paljastuivat vuorovaikutus (3.20) ja vastuullisuus (3.31). Näillä osa-alueilla rakennusala jää jälkeen Suomessa toimivien yritysten yleisestä tasosta. T-Median yrityskori saa keskimääräiseksi vuorovaikutusarvosanaksi 3.28 ja vastuullisuusarvosanaksi 3.33.

“Osa ihmisten kokemusta on se, miten ihmisiä kuullaan ja miten heidän tarpeisiinsa vastataan. Kaikki tänä vuonna tehdyt tutkimukset ovat näyttäneet, että ihmisten kriittisyys tässä ajassa on noussut ja toimijoilta vaaditaan paljon”, Leinikka jatkaa.

 

Pohjola Rakennus pärjää parhaiten ESG-mittareilla

 

ESG-mittarilla pärjäsi parhaiten Pohjola Rakennus. Yritys saa arvosanakseen 3.36 (asteikolla 1-5). Seuraavaksi parhaan arvosanan sai GRK (3.34).

ESG on lyhenne sanoista Environmental, Social ja Governance. ESG-mittari seuraa yritysten kokonaisvaltaisia vastuullisuusmielikuvia. Sekä Pohjola Rakennus että GRK pärjäävät ESG-mittarilla paremmin kuin suomalaiset yritykset keskimäärin: T-Median laajan yrityskorin ESG-indeksi oli tänä vuonna 3.32.

“Kuluttajien ohella sijoittajien ja rahoittajien vaatimustaso yritysten vastuullisuutta kohtaan kasvaa vauhdilla. Rakennusalalla on yhteiskunta- ja ympäristökysymyksissä kehitettävää ja samalla huomattavia mahdollisuuksia liiketoiminnan kannalta. Energiatehokkaat ja ympäristöystävälliset ratkaisut kiinnostavat tällä hetkellä niin kuluttajia kuin julkista sektoriakin. Pääoma on myös halvempaa vastuullisille yrityksille”, Leinikka toteaa.

 

Näin tutkimme

Rakennusalan Luottamus&Maine 2022 -erikoistutkimuksen tavoitteena oli selvittää Suomessa toimivien rakennus- ja suunnittelualan yritysten mainetta kansalaisten keskuudessa. Tutkimuksessa käytettiin Luottamus&Maine-mallia, joka seuraa tutkittavien yritysten mainetta kahdeksassa eri osa-alueessa: hallinto, talous, johtaminen, uudistuminen, vuorovaikutus, tuotteet&palvelut, työnantajuus ja vastuullisuus.

Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella 25.4.-30.5.2022. Tutkimukseen osallistui kaiken kaikkiaan 6 757  suomalaista. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 15–65-vuotiaat suomalaiset valtakunnallisesti (poissulkien Ahvenanmaa). Otos on painotettu väestöä edustavaksi sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.

 

Lisätietoja:

Harri Leinikka, toimitusjohtaja, T-Media
p. 040 505 5001

Sari Maunula, tutkimusjohtaja, T-Media
p. 050 409 1543