In English
29.9.2022 in

Vastuullisuus ja hyvä johtajuus ohjaavat vahvasti yksityissijoittajien sijoituspäätöksiä

 

T-Median laaja Luottamus&Maine-tutkimus osoittaa, että pörssiyhtiöiden maine on keskimäärin laskussa. Tutkimuksen 24 353 yritysarvion data paljastaa vastuullisuuden ja johtajuuden voimakkaan merkityksen sijoituspäätöksissä.

T-Media tutki yhteistyössä Suomen Osakesäästäjien ja Pörssisäätiön kanssa yksityissijoittajien näkemyksiä Suomen 81 suurimman pörssiyhtiön maineesta. Tulokset paljastavat yhtiöiden maineen olevan keskimäärin hyvällä tasolla, mutta laskeneen edellisvuodesta. Pörssiyhtiöiden maineiden keskiarvo on tänä vuonna 3.56, edellisvuoden tutkimuksessa se oli 3.60.

 


Kuvaaja: Luottamus&Maine 2022 Pörssiyhtiöt -tutkimus. Tutkimuksessa selvitettiin 81 yhtiön maine suomalaisten yksityissijoittajien keskuudessa. Kerätyn datan perusteella jokaiselle tutkitulle yhtiölle laskettiin oma maineluku asteikolla 1–5 kahdeksan eri osa-alueen kautta. Kuvaajan luvut ovat keskiarvoja tutkituista yhtiöstä ja niiden saamista arvioista.

 

“Vaikka olemme tämän vuoden tutkimuksessa nähneet valtavia laskuja yksittäisten yhtiöiden maineessa, ovat pörssiyhtiöt pääosin edelleen hyvämaineisia. Tämä kertoo siitä, että yhtiöt ovat yksityissijoittajien mielestä hyvässä kunnossa. Maineella on yksityissijoittajien keskuudessa voimakas tilastollinen yhteys investointi- ja suositteluhalukkuuteen. Siten maineella on valtava merkitys pörssiyhtiöille luotettavana ja vetovoimaisena sijoituskohteena”, kertoo T-Median kehitysjohtaja Riku Ruokolahti.

Pörssiyhtiöiden keskimääräisen maineen parhaimpina osa-alueina pidetään niiden tuotteita ja palveluita, taloutta sekä johtamista. Sen sijaan yksityissijoittajien mielikuvat yhtiöiden työnantajuudesta ja vuorovaikutuksesta jäävät kohtuulliselle tasolle.

Laajasta tutkimusaineistosta tehty meta-analyysi osoittaa, että maineen eri osa-alueista johtoon liittyvillä mielikuvilla on keskimäärin suurin vaikutus sijoittajien luottamukseen ja käytökseen pörssiyhtiötä kohtaan. Johtamisen merkitys korostuu erityisesti keskisuurilla yhtiöillä.

Suuryhtiöitä tarkasteltaessa taas vastuullisuus on monille kaikkein vaikuttavin maineen osa-alue. Muutos edellisvuoteen on merkittävä: vuoden takaisessa tutkimuksessa johtaminen, hallinto ja tuotteet sekä palvelut nousivat vastuullisuutta useammin tärkeimmiksi osa-alueiksi.

“Pörssiyhtiöt ovat aikaisempaa vahvemmin ja näyttävämmin panostaneet vastuullisuustoimiin ja niistä viestimiseen, samalla vastuullisuuden rima on noussut. Pörssiyhtiölle mittaamamme, yritysvastuun mielikuvia laajasti seuraavan ESG-indeksin* luku on laskenut ja jäänyt kohtuulliselle tasolle (3.46, asteikolla 1–5) yksityissijoittajien keskuudessa”, Ruokolahti sanoo.

 

Pörssiyhtiöiden maineikkain on Kone – Nokia ennätyksellinen nousija

Vuoden 2022 hyvämaineisimmat pörssiyhtiöt ovat Kone, Ponsse ja Vaisala, jotka kaikki yltävät erinomaiseen mainearvosanaan.

 


Taulukko: Luottamus&Maine 2022 Pörssiyhtiöt -tutkimus. Tutkimuksessa selvitettiin pörssin kaikkien suurten ja keskisuurten pörssiyritysten maine suomalaisten yksityissijoittajien keskuudessa. Yhtiöt on listattu mainearvosanan mukaiseen paremmuusjärjestykseen.

 

Tutkimuksen suurimman mainenousun teki Nokia. Yhtiö onnistui vuodessa parantamaan tulostaan kokonaismaineessa sekä maineen kuudessa eri osa-alueessa enemmän kuin yksikään muu pörssiyritys. Yhtiö paransi mainetulostaan muita enemmän hallinnossa, taloudessa, johtamisessa, uudistumisessa, tuotteissa ja palveluissa sekä työnantajuudessa.

”On hienoa nähdä monelle suomalaiselle tärkeän kansanosakkeen Nokian nousu myös mainemielessä. Yksikään Nokian maineen osa-alue ei ole enää heikolla tasolla. Suurin nousu tapahtui taloudessa, mutta toisiksi isoin erittäin vaikeassa uudistumisen osa-alueessa. Johtaminen on Nokian vahvin dimensio. Nokian toimitusjohtaja Pekka Lundmark on toimillaan pystynyt vakuuttamaan yksityissijoittajat”, toteaa Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri.

IT-palveluyhtiö Gofore sai työpaikan osa-alueesta korkeamman arvosanan kuin yksikään muu pörssiyhtiö. UPM taas kärsi työpaikkadimension merkittävästä laskusta, vaikka pystyi pitämään talousmielikuvat ja uudistumiseen liittyvät mielikuvat huomattavan korkealla tasolla.

”Metsäyhtiöistä UPM:n ja Stora Enson pistekehitykset menivät eri suuntiin UPM:n laskettua ja Stora Enson noustua. Vaikuttaa siltä, että kuukausia kestäneellä lakolla UPM:n tehtailla on ollut merkittävä vaikutus maineeseen sijoittajien keskuudessa”, Osakesäästäjien toimitusjohtaja Victor Snellman kommentoi tulosta.

 

Suurin mainelasku on Nokian Renkailla ja Fortumilla, MustiGroup suurin työpaikkalaskija

Tutkimuksen suurimpia mainelaskijoita ovat Nokian Renkaat ja Fortum, jotka ovat kärsineet erityisesti Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamasta kriisistä. Nokian Renkaat sai mainearvosanakseen 3.08. Maine laski 0.59 yksikköä viime vuodesta ja arvosanan pudotus oli suurempi kuin yhdelläkään muulla yhtiöllä.

”Ymmärrettävästi Fortum on saanut jatkuvista talous- ja viestintähaasteista lunta tupaan”, Snellman kertoo.

Maineen työpaikan osa-alueella Nokian Renkaita enemmän laski työnantajuudestaan mainekohuun joutunut MustiGroup. Myös johtamisen ja hallinnon avoimuutta sekä oikein toimimista kuvaavissa maineen osa-alueissa MustiGroupin mainepudotus oli suurempi kuin yhdelläkään muulla yhtiöllä.

“Hyvin johdettuja organisaatioita pidetään myös hyvinä työnantajina. Vastaavasti tyytyväiset työntekijät luovat kuvaa osaavasta johtamisesta. Hyvä työnantajuus on samalla yksi keskeisimmistä ihmisten luottamusta kasvattavista tekijöistä sekä valtti työvoiman saamiseksi. Valitettavasti mekanismi toimii myös toisin päin: yhtiön menettäessä pisteitä työpaikan osa-alueessa, usein myös johdon arvosanat laskevat. Juuri näin kävi MustiGroupille”, T-Median Riku Ruokolahti kertoo.

 

Näin tutkimme

Luottamus&Maine 2022 Pörssiyhtiöt -tutkimuksessa selvitettiin 81 yhtiön maine suomalaisten yksityissijoittajien keskuudessa. Yhtiöt valittiin Nasdaqin tammikuussa 2022 voimaan astuneen markkina-arvoluokituksen mukaisesti.

Yhtiöiden maine mitattiin Luottamus&Maine-tutkimusmallilla, jossa mainetta arvioidaan kahdeksan osatekijän avulla: hallinto, talous, johtaminen, innovatiivisuus, vuorovaikutus, tuotteet & palvelut, työpaikka ja vastuullisuus.

Tutkimuksen kohderyhmänä oli yli 15-vuotiaat suomalaiset yksityissijoittajat valtakunnallisesti. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella 10.5.–27.6.2022 yhteistyössä Pörssisäätiön ja Suomen Osakesäästäjät ry:n kanssa.

Tutkimukseen vastasi kaiken kaikkiaan 16 847 suomalaista antaen yhteensä 24 353 yritysarviota. Koko aineiston tilastollinen virhemarginaali on korkeintaan noin 0.76 prosenttiyksikköä suuntaansa. Yksittäisen yrityksen kohdalla mainetuloksen virhemarginaali on 0.04–0.06 yksikköä riippuen yrityskohtaisten validoitujen arvioiden keskihajonnasta.

*T-Median ESG-mittari seuraa organisaation ympäristö- ja yhteiskuntavastuun sekä sosiaalisen vastuun mielikuvia. ESG tulee sanoista environmental, social ja governance.

 

Lisätietoja tutkimuksesta:

Riku Ruokolahti, kehitysjohtaja, T-Media Oy
+358 400 512 200
riku.ruokolahti@t-media.fi

Harri Leinikka, toimitusjohtaja, T-Media Oy
+358 40 505 5001
harri.leinikka@t-media.fi