In English
[:fi]Kansan arvot logo[:]
04.12.2018 in

Luottamus koulutusjärjestelmään laskussa – yrittäjyys kiinnostaa

 

Suomalaisten yhteiskunnallinen luottamus nojaa poliisiin, koulutukseen ja terveydenhuoltoon. Kolmen kärjen asema on vuodesta toiseen horjumaton, kertoo tuore Kansan arvot -tutkimus. Luottamus koulutusjärjestelmään on kuitenkin laskenut kolmikosta vuoden aikana eniten. Myös muut yhteiskunnan instituutiot, erityisesti poliittiset tahot, ovat menettäneet kautta linjan kansalaisten luottamusta. ”Kiivas keskustelu koulutusuudistuksista ja -leikkauksista näkyy tuloksissa. Yhä useampi kansalainen on huolissaan koulutusleikkausten vaikutuksista”, sanoo T-Median tutkimuspäällikkö Reeta Sutinen.

HUOLI YMPÄRISTÖSTÄ ON LISÄÄNTYNYT

Ilmastonmuutoskeskustelu on vaikuttanut kansan arvoihin. Ympäristöasiat huolestuttavat kansalaisia ennätyksellisen paljon: ympäristöstä huolehtimisen merkitys on noussut mittaushistorian korkeimmalle tasolle samaan kastiin muiden yhteiskunnallisten arvojen kuten turvallisuuden kanssa.  Omasta elintasosta ei kuitenkaan olla valmiita luopumaan.

ONNELLISUUDEN TASO LASKUSSA

Suurin osa kansalaisista kokee itsensä onnelliseksi, mutta vuoden 2013 tasosta on tultu alaspäin 6 prosenttiyksikköä. ”Onnellisuuden todellisuus näyttää siis erilaiselta, mitä kansainväliset mittarit ovat Suomesta paljastaneet. Kaikkien muiden paitsi eläkeläisten onnellisuuden taso on laskenut vuodesta 2013”, jatkaa Reeta Sutinen.

YRITTÄMINEN ON YHÄ VAHVEMMIN NUORTEN KÄSISSÄ

Suomalaiset tunnistavat yritysten arvon yhteiskunnalle ja näkevät yritykset aikaisempaa vastuullisempina. Entistä harvempi on kuitenkin kiinnostunut itse yrityksen perustamisesta. Sukupolvien välillä oleva kuilu on levenemässä. ”Nuorten into perustaa yritys on vuodessa lisääntynyt viidellä prosenttiyksiköllä, nyt 45% nuorista on kiinnostunut yrityksen perustamisesta. Yrittäjyysaikeet sekä menestyksen tavoittelu näyttävät tällä hetkellä nojaavan aiempaa enemmän nuorten intoon”, toteaa Taloudellinen tiedotustoimisto TATin toimitusjohtaja Kari Väisänen.

Kansan arvot 2018 -tutkimukseen vastasi yhteensä 1318 suomalaista. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella 23.10.-9.11.2018. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat 15–74-vuotiaat suomalaiset valtakunnallisesti (pois lukien Ahvenanmaa). Tutkimusotos on painotettu sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan kohderyhmää edustavaksi. Tutkimuksen toteuttivat yhteistyössä Taloudellinen tiedotustoimisto TAT ja T-Media Oy.

Kansan arvot 2018 -tutkimusraportti, avainhavainnot (pdf, 3 027 kt)

 


LISÄTIEDOT:

 

Taloudellinen tiedotustoimisto TAT
Toimitusjohtaja Kari Väisänen
puh. 0400 138 767, kari.vaisanen@tat.fi

T-Media
Tutkimuspäällikkö Reeta Sutinen
puh. 040 511 9936, reeta.sutinen@t-media.fi

Toimitusjohtaja Harri Leinikka
puh. 040 505 5001, harri.leinikka@t-media.fi