In English
18.5.2021 in

Elintarvikealalla hyvä maine on elintärkeä

Elintarvikealan yritysten vastuullisuus vaikuttaa merkittävästi kuluttajien käytökseen.

T-Median Elintarvikealan Luottamus&Maine-tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten näkemyksiä elintarvikealan yritysten maineesta. Tutkimus paljasti hyvän maineen olevan erityisen tärkeä alan yrityksille: elintarvikealan yrityksen maine vaikuttaa suuren yleisön sitä kohtaan osoittamaan sidosryhmätukeen enemmän kuin yrityksissä keskimäärin.

Maineen vaikutus kohdistuu kuluttajien käyttäytymisessä erityisesti osto- ja suositteluhalukkuuteen.

“Lähtökohtaisesti elintarvikealan toimijan on oltava hyvämaineinen, koska se on täysin altis kulutuskysynnälle. Arjen kulutusvalinnat ovat usein nopeita ja tunnepohjaisia. Huonomaineiset elintarviketoimijat karsiutuvat tästä syystä nopeasti pois“, T-Median asiantuntija Andrei Sergejeff sanoo.

 

Hyvä maine on aitoja tekoja

Tutkimus paljasti myös, että vastuullisuudella on merkitsevä yhteys kuluttajien käytökseen. Elintarvikealan yrityksissä on vastattava useisiin eri vastuullisuusnäkökulmiin ympäristövaikutuksista tuotanto-oloihin. Oman toimintansa tarkastelun ohella yrityksen on tarkasteltava koko ketjun toimintaa.

”Hyvä maine syntyy siitä, että yritys pystyy vastaamaan ihmisten odotuksiin aitojen tekojen kautta. Poikkeusoloissa elintarvikealan vastuu suomalaisten hyvästä arjesta on korostunut, kun olemme pitäneet kauppojen hyllyt täysinä. Pandemia ei kuitenkaan ole hidastanut muuta vastuullisuustyötämme, pikemminkin päinvastoin”, Valion viestintäjohtaja Helena Karhujoki sanoo.

Vähittäiskaupan ja palvelualan yritysverkosto S-ryhmä ratkoo kysymyksiä muun muassa siitä, miten vastuulliset valinnat tehdään mahdollisiksi kaikille kuluttajille.

“On todella tärkeää, että elintarvikkeiden arvoketjun toimijat tekevät yhteistyötä vastuullisuuden eteen. Kukaan ei ratkaise isoja haasteita yksin. Elintarvikkeissa asiakkaille kotimaisuus ja eläinten hyvinvointi nousevat vastuullisuusasioiden kärkeen, mutta ilmastoasioita ei voi unohtaa. On tärkeää, että me kauppana myös positiivisen kannustamisen kautta edistämme kestävää kuluttamista.”, SOK:n vastullisuusjohtaja Nina Elomaa sanoo.

 

Tulokset pohjautuvat marras-joulukuussa 2020 toteutettuun Elintarvikealan Luottamus&Maine -tutkimukseen, jossa selvitettiin Suomessa toimivien elintarvikealan organisaatioiden mainetta kansalaisten keskuudessa. Tutkimukseen osallistui  2 227 suomalaista. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 15-65-vuotiaat suomalaiset valtakunnallisesti (poislukien Ahvenanmaa). Otos on painotettu väestöä edustavaksi sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.