In English
[:fi]Sari Kuvaja[:]
23.1.2019 in

Mikä on yrityksesi rooli paremman maailman rakentamisessa?

 

Onnekkaita ovat he, jotka työskentelevät yrityksessä, jossa vastuullisuuden kehittäminen on lähtenyt ylimmän johdon aloitteesta. Tämä tuli selväksi T-Median järjestämässä Yritysvastuun lukupiirissä, joka kokoksi yli 20 viestinnän ja vastuullisuustyön ammattilaista keskustelemaan strategisesta yritysvastuusta ja sen merkityksestä tämän päivän liiketoiminnassa.

Strategisessa yritysvastuussa on kyse uudesta näkökulmasta liiketoimintaan: maapallon ja ihmisten tarpeet ja niiden tyydyttäminen määrittävät yrityksen toiminnan lähtökohdan. Tänään näitä tarpeita ovat muun muassa ilmastonmuutoksen hidastaminen ja siihen sopeutuminen, monimuotoisen luonnon säilyttäminen sekä köyhyyden ja eriarvoisuuden poistaminen. Jokainen organisaatio löytää roolinsa näiden ja muiden viheliäisten ongelmien ratkaisijana, jos niin haluaa. Se saattaa vaatia uusia linjauksia liiketoimintaan ja jopa liiketoiminnan tarkoituksen uutta asemointia. Ajatustyötä se ainakin edellyttää. Ja pitkäjänteistä kehittämistä.

– Ellei yrityksen johto hallitus mukaan lukien ole vastuullisuustyön takana, työ jää puuhasteluksi ja julkilausumien tasolle, kuvasi Sitowisen toimitusjohtaja Markus Väyrysen alustuksessaan lukupiirin osallistujille.

Sitowise Oy on rakennusalan suunnittelu- ja konsulttitoimisto, jota T-Media on auttanut strategisen yritysvastuun kehittämistyössä.

– Nostimme vastuullisuuden strategiseksi kehittämiskohteeksi, koska olimme tunnistaneet, että se muun muassa tukee yrityksen kasvua ja arvon kasvattamista, taustoitti Markus Väyrynen.

Sitowisessa oli tapahtunut strategisen yritysvastuun kehittämisen ensimmäinen edellytys: oivallus. Oivallus siitä, että yritysvastuussa ei ole kyse pelkästään parantuneesta energiatehokkuudesta, ihmisoikeusvaikutusten arvioinnista tai muista operatiivisista asioista, vaan liiketoiminnan strategiasta. Oivalluksesta siirryttiin tunnistamiseen ja fokusointiin eli määriteltiin, mitä vastuullisuus Sitowiselle tarkoittaa ja miten yhtiö voi omalta osaltaan olla mukana rakentamassa kestävämpää yhteiskuntaa.

Jos yritysvastuu jää visiointiin ja sitoumusten artikulointiin, yritys saattaa päätyä viherpesusta syytettyjen listalle. Siksi tarvitaan mittareita, jotka osoittavat konkreettisesti sen, miten yritys etenee kohti asetettuja tavoitteita. Parhaimmillaan mittarit todentavat vastuullisuutta tavalla, joka vakuuttaa sidosryhmät ja rakentaa luottamusta.

Mittarit auttavat yritystä kohdentamaan vastuullisuustyötä olennaisimpiin asioihin ja pitämään kurssin kohdallaan matkalla vastuullisuuden visiota: millaista maailmaa yritys haluaa olla rakentamassa ja miten.

 

Sari Kuvaja
Vastuullisuuspalvelujen johtaja, T-Media Relations Oy