In English
20.4.2020 in

Asiantuntijoiden vinkit yritysjohdolle koronan jälkeiseen aikaan

 

T-Media Relationsin asiantuntijat Sari Kuvaja, Leo Stranius ja Jirimiko Oranen puhuivat webinaarissa 16.4.2020 maailmasta koronan jälkeen. He neuvoivat, kuinka organisaatio elvytetään vastuullisesti uuteen aikaan.

T-Median vastuullisuuspalvelujen johtaja Sari Kuvaja pohti avauspuheenvuorossaan yritysten roolia koronan aikana, mutta myös sen jälkeen.

Kuvajan mukaan yritystä arvioidaan tekojensa pohjalta, eikä korona muuta tätä perusasetelmaa. Se on kuitenkin tarjonnut yrityksille mahdollisuuden konkretisoida yhteiskunnallista rooliaan: monet ovat ketterästi muuttaneet tuotantoaan ja alkaneet valmistaa kriisissä tarvittavia tuotteita tai tarjota palveluja, joilla autetaan ja tuetaan kriisistä kärsiviä.

”Keskustelu yritysten tarkoituksesta, purposesta, on ollut vilkasta jo ennen koronaa, mutta tämän kriisin ansiosta keskustelu varmasti syvenee. Nyt seurataan tarkasti, pyrkiikö organisaatio pelastamaan kriisin keskellä vain itsensä vai huomioiko se toimissaan myös sidosryhmiensä ja koko yhteiskunnan tarpeet”, Kuvaja sanoo.

”Se, miten yritys liiketoimintansa kautta palvelee yhteiskunnan ja ympäristön tarpeita, on strategisen yritysvastuun ydintä. Kun tämä onnistuu koronan aikana, miksei se onnistuisi sen jälkeenkin?”

Kuvajan mukaan koronakriisi on nostanut esiin kolme toisiinsa kytkeytyvää teemaa niin yksilöiden kuin organisaatioidenkin tasolla: haavoittuvuuden, riippuvuuden toisistamme ja eriarvoisuuden.

”Esimerkiksi toimitusketjujen haavoittuvuus kriisin aikana osoittaa sen, että tarvitsemme toisiamme ja olemme riippuvaisia toisistamme. Ja vaikka kuka tahansa voi sairastua koronaan, ei tilanne silti ole tasa-arvoinen. Kaikilla ei ole samoja mahdollisuuksia hoitoon eikä toipumiseen.”

Kuvaja muistutti, että eriarvoisuuden vähentäminen on yksi tehokkaimmista keinoista rakentaa resilienssiä ja uusiutumiskykyä tulevan varalle.

Hyviä ja huonoja uutisia ilmaston kannalta

 

T-Media Relationsin kestävän tulevaisuuden johtaja Leo Stranius jatkoi vastuullisuudesta teemalla Korona ja ilmastokriisi. Straniuksella oli kuulijoilleen sekä hyviä että huonoja uutisia.

”Globaalit päästöt ja luonnonvarojen kulutus ovat vähentyneet koronakriisin aikana. Toinen hyvä uutinen on se, että kriisivalmiutemme paranee. Tämä tilanne on osoittanut, että toimintakykyä löytyy ja ihmiset sopeutuvat muutoksiin, kun tosipaikka on edessä”, Stranius toteaa.

”Myös ekotehokkuus on kasvanut koronakriisin aikana: esimerkiksi etäyhteydet ja -valmiudet ovat kehittyneet.”

Toisaalta koronakriisin hoito vie niin paljon huomiota, että ilmastokeskustelu jää väistämättä sen jalkoihin.

”Samalla kyky investoida puhtaaseen teknologiaan vähenee juuri sellaisella hetkellä, kun olemme ilmastokriisin kannalta kriittisimmässä tilanteessa. Kansainvälinen yhteistyö voi vaikeutua, jos valtiot käpertyvät itseensä ja nationalismin tuulet puhaltavat.”

Stranius muistutti kuulijoilleen, että oleellinen kysymys ilmaston kannalta on se, miten elvytys koronan jälkeen hoidetaan. Vaikka huomio kiinnittyy nyt täysin ymmärrettävästi sosiaalisiin ja taloudellisiin huoliin, myös ilmastokriisi on edelleen ratkaisematta.

Ennakoi tulevaisuutta ja kasvata resilienssiä

 

Webinaarin päätti T-Media Relationsin toimitusjohtajan Jirimiko Orasen puheenvuoro Futures 2030.

Oranen korosti ennakoinnin merkitystä sekä kriisin hetkellä että tuleviin kriiseihin varauduttaessa.

”Vaikka kukaan ei voi ennustaa tulevaisuutta sataprosenttisen varmasti, tulevaisuudentutkimuksen metodologialla voimme kartoittaa todennäköisyyksiä”, Oranen toteaa.

Oranen esitteli morfologisen analyysin pohjalta neljä mahdollista tulevaisuudennäkymää, joissa huomioidaan toimintaympäristön todennäköiset kehityssuunnat koronan jälkeen: negatiivinen kierre, globaali harmonia, rottien kilpajuoksu ja paikalliset sankarit.

Webinaarin osanottajat saivat tilaisuuden arvioida, mikä näistä tulevaisuuskuvista näyttää juuri nyt todennäköisimmältä.

Tulevaisuuden ennakoinnin lisäksi Oranen painotti sitä, kuinka tärkeää yritysten on kasvattaa resilienssiään. Hän muistutti, että korona ei varmasti jää viimeiseksi yhteiskuntia ravistelevaksi kriisiksi maailmassa. Esimerkiksi planeetan resurssien käyttö on akutisoituva ongelma, johon ei ole löydetty ratkaisua.

”On syytä miettiä, miten yritystoiminta on varautunut tuleviin kriiseihin. Koronan kaltainen kriisi muistuttaa siitä, että voimavaroja tulee olla käytössä joustavasti. Käsillä olevassa tilanteessa moni yritys katsoo tasettaan uudella tavalla. Esimeriksi kassan kokoa pohditaan monessa firmassa nyt hyvin erilaisessa valossa kuin ennen koronakriisiä.”

 


Koronan jälkeen: 3 x 3 vinkkiä vastuulliseen tulevaisuuteen -webinaarimme herätti niin paljon kiinnostusta, että järjestämme sen uudestaan torstaina 7.5.2020 klo 10–11.

Ilmoittaudu mukaan tästä!

 

Voit myös ottaa suoraan yhteyttä meihin, jos haluat keskustella organisaatiosi valmistautumisesta koronan jälkeiseen aikaan:

  • Leo Stranius, 040 754 7371, leo.stranius@t-media.fi
  • Sari Kuvaja, 040 528 2820, sari.kuvaja@t-media.fi
  • Jirimiko Oranen, 040 756 6655, jirimiko.oranen@t-media.fi