In English
15.6.2020 in

Sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden maine on parantunut – suuri yleisö arvostaa eniten Veripalvelua

Vuosittaisessa sosiaali- ja terveysalan Luottamus&Maine-tutkimuksessa selvitettiin kansalaisten mielikuvia ja näkemyksiä sote-alan toimijoista. Kärkeen nousivat erityisesti järjestöt. Koko tutkimuksen parhaat arviot sai Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu, yksityisistä lääkäriasemista parhaaksi arvioitiin Lääkärikeskus Aava.

Sosiaali- ja terveysalasta käytävän julkisen keskustelun negatiivisesta sävystä poiketen, nyt toteutetun tutkimuksen tulokset olivat aikaisempaa positiivisempia. Jopa 80 prosentilla tutkituista organisaatioista maine nousi edelliseen tutkimuskierrokseen verrattuna.

“Sote-alan organisaatioiden maineessa on nähty suuri muutos vuoden aikana. Vaikka koko toimialan maineessa painottuvat mielikuvat heikkomaineisimmista organisaatioista, yksittäisten toimijoiden todelliset maineet ovat nousseet merkittävällä tavalla”, toteaa T-Median kehitysjohtaja Riku Ruokolahti.

Tutkituista organisaatioista kaikkein parhaaksi suuri yleisö arvioi Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun, joka sai kansalaisilta mainearvosanan 3,89 asteikolla yhdestä viiteen. Toiseksi arvioissa sijoittui MIELI Suomen Mielenterveys Ry mainearvosanalla 3,84, ja kolmanneksi sijoittuivat Suomen Diabetesliitto ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto tasapistein 3,79. Yksityisistä lääkäriasemista parhaan mainearvosanan 3,58 sai Lääkärikeskus Aava. Heikoimmat pisteet (1,87) tutkimuksessa sai Esperi Care, joka kuitenkin sekin linjassa muiden kanssa paransi tuloksiaan.

“Suomalaisuus ja perheyrittäjyys ovat kaikilla aloilla luottamusta herättäviä tekijöitä. Meillä on vahva arvopohja ja haluamme noudattaa toiminnassamme avoimuutta ja läpinäkyvyyttä kaikkia sidosryhmiä kohtaan. On palkitsevaa nähdä, että pärjäämme hyvin Luottamus&Maine-tutkimuksessa, mutta kehityskohtiakin vielä on.”, hyvää sijoitustaan kommentoi Lääkärikeskus Aavan toimitusjohtaja Raija Tapio.

Toiminnan avoimuuden ja läpinäkyvyyden merkitys korostuu entisestään

 

Tutkimus osoittaa myös, että sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden toiminnan avoimuus ja läpinäkyvyys ovat nousseet aikaisempaa tärkeämmiksi tekijöiksi luottamuksen ja sidosryhmien suosiollisen käytöksen kasvattamisessa. Eniten suosiolliseen käytökseen vaikuttaa kuitenkin edelleen organisaation tuottamien palveluiden hinta suhteessa niiden laatuun.

“Maine on kaikille sote-alan toimijoille todella kriittistä pääomaa, ja sitä on rakennettava aktiivisesti ja määrätietoisesti. Mainetyössä tarvitaan erityisesti avointa ja aktiivista viestintää, eikä mainettaan voi omistaa. Se rakennetaan yhteistyössä henkilöstön, muiden sidosryhmien ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa.”, Diakonissalaitoksen toimitusjohtaja Olli Holmström kiteyttää. Holmström piti kommenttipuheenvuoron tulosten julkistustilaisuudessa.

 


Sosiaali- ja terveysalan mainetutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella 23.3.–5.4.2020. Organisaatioita arvioitiin T-Median Luottamus&Maine-tutkimusmallilla, jossa organisaation saama mainepistemäärä muodostuu kahdeksan eri osa-alueen keskiarvona: yrityksen hallinto, talous, johtaminen, innovatiivisuus, vuorovaikutus, tuotteet & palvelut, työpaikka ja vastuullisuus. Tutkimukseen osallistui 3 498 suomalaista. 

Tuloksia on vertailtu edellisvuoden vastaavaan mainetutkimukseen, johon osallistui keväällä 2019 yhteensä 4 195 suomalaista. Molemmissa tutkimuksissa kohderyhmänä olivat 15–65-vuotiaat suomalaiset valtakunnallisesti (poissulkien Ahvenanmaa). Otokset on painotettu väestöä edustavaksi sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan. 

Lisätiedot:

Riku Ruokolahti, kehitysjohtaja
riku.ruokolahti@t-media.fi, 0400 512 200

Harri Leinikka, toimitusjohtaja
harri.leinikka@t-media.fi, 040 505 5001

[Kuvassa: Olli Holmström, Diakonissalaitos]