In English
15.6.2022 in

Sosiaali- ja terveysalan maine laskussa – Esperi Care teki suurimman mainenousun

T-Median vuosittaisessa sosiaali- ja terveysalan Luottamus&Maine-tutkimuksessa selvitettiin kansalaisten mielikuvia ja näkemyksiä alan toimijoista. Tutkimuksesta käy ilmi, että alan kokonaismaine on heikentymässä.

T-Media on tutkinut sosiaali- ja terveysalaa omana tutkimuskokonaisuutenaan vuodesta 2016. Kuuden vuoden seurantajakso paljastaa, että sote-alan organisaatioiden maineella on keskimääräistä suurempi vaikutus kansalaisten luottamukseen organisaatiota kohtaan. Tutkituilla sote-alan yrityksillä yhden yksikön muutosta maineessa seuraa 1.26 yksikön muutos luottamukseen ja sidosryhmätukeen. Suomessa toimivilla organisaatioilla vastaava luku on keskimäärin 1.15.

Sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden kustannuskilpailukyky nousi tutkimuksessa keskeisimmäksi luottamusta ja sidosryhmätukea selittäväksi tekijäksi. Seuraavaksi tärkeimpiä kansalaisten luottamusta ennustavia tekijöitä olivat hallinnon avoimuus ja läpinäkyvyys sekä näkemys organisaatiosta työnantajana.

 

Sosiaali- ja terveysalan maine laskenut edellisvuotisesta

Tutkimus paljastaa, että sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden maine on keskimäärin laskenut edellisvuotisesta. Erityisen paljon laskua on tapahtunut organisaatioiden työnantajamaineessa.

“Tuloksissa saattaa heijastua koronan aiheuttama paine sekä tämänhetkinen työmarkkinatilanne. Sosiaali- ja terveysalan työolot ja sisällöt ovat näkyneet muun muassa julkisuudessa usein negatiivisessa valossa. Pitkittyessä tämän kaltainen tilanne vaikuttaa koko alan mielikuvaan, mikä on hankalaa alalle, joka kärsii jo valmiiksi kroonisesta työvoimapulasta. On mahdollista, että negatiivisten käsitysten levitessä alalle ohjautuu entistä vähemmän tekijöitä ja kilpailu osaavista työntekijöistä kiristyy entisestään.” T-Median kehitysjohtaja Riku Ruokolahti sanoo.

 

Tekonivelsairaala Coxa on sosiaali- ja terveysalan hyvämaineisin organisaatio – Esperi Care suurin nousija

Tekonivelsairaala Coxa on tutkimuksen hyvämaineisin organisaatio. Coxan maine on hyvällä tasolla (3.90) lähellä erinomaista tasoa (4.00).

Esperi Care on onnistunut parantamaan mainearvosanaansa 0.25 yksikköä edellisvuoden tuloksesta. Organisaation maine jää silti edelleen erittäin heikolle tasolle (2.36).

“Tänä vuonna Tekonivelsairaala Coxan saavuttama mainearvosana on korkein alalla mitattu noteeraus (3.90). Tänä vuonna vain harva organisaatio onnistui parantamaan mainettaan. Eniten mainettaan nosti Esperi Care”, T-Median kehitysjohtaja Riku Ruokolahti sanoo.

 

Näin tutkimme

Sote-alan tutkimuskierroksen tavoitteena oli selvittää valittujen Suomessa toimivien yritysten ja organisaatioiden mainetta kansalaisten keskuudessa.

Organisaatioita arvioitiin T-Median Luottamus&Maine-tutkimusmallilla, jossa organisaation saama mainepistemäärä muodostuu kahdeksan eri osa-alueen keskiarvona. Osa-alueet ovat yrityksen hallinto, talous, johtaminen, innovatiivisuus, vuorovaikutus, tuotteet & palvelut, työpaikka ja vastuullisuus. Tutkimuksessa käytettiin viisiportaista arviointiasteikkoa (1–5).

Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella 18.3.-20.4.2022.

Tutkimukseen osallistui kaiken kaikkiaan 5 906 suomalaista. Tuloksia on vertailtu edellisvuoden vastaavaan mainetutkimukseen, johon osallistui keväällä 2021 yhteensä 4 513 suomalaista. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 15–65-vuotiaat suomalaiset valtakunnallisesti (poissulkien Ahvenanmaa). Otos on painotettu väestöä edustavaksi sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.

 

Lisätietoja:

Riku Ruokolahti, kehitysjohtaja
+358 400 512 200
riku.ruokolahti@t-media.fi