In English
Kauppakeskus Mylly
18.2.2021 in

Mylly on Suomen hyvämaineisin kauppakeskus

Suomen suurimmat kauppakeskukset ovat vahvistaneet luottamustaan koronapandemian aikana. Hyvämaineisimmat kauppakeskukset ovat Kauppakeskus Mylly, Mall of Tripla ja Jumbo.

Kauppakeskuksien mainetta selvittänyt T-Median Luottamus&Maine-tutkimus paljastaa, että ihmisten luottamus kauppakeskuksia kohtaan on pandemian vaikutuksista huolimatta hyvä.

Kolmestatoista tutkitusta kauppakeskuksesta kymmenen saa luottamuksestaan hyvän arvosanan. Kauppakeskusten maineen keskiarvo on kohtuullisella tasolla: yksikään ei saa maineestaan heikkoa arvosanaa.

 

Kauppakeskusten mainepisteet, LÄHDE: T-Media, Kauppakeskuksien erikoistutkimus 2020. Luvut ovat pyöristetty kahden desimaalin tarkkuudella. Sijoitukset ovat määritetty pyöristämättömistä luvuista.

 

”Hyvä maine on kauppakeskuksille tärkeää. Maine ohjaa ihmisten valintoja siitä, missä he haluavat asioida”, kertoo T-Median vanhempi asiantuntija Hanna-Mari Aula.

“Niiden on oltava houkuttelevia paikkoja asiakkaille, jotka haluavat viihtyä, asioida ja inspiroitua. Hyvä maine houkuttelee myös liikkeitä ja helpottaa hyvän henkilökunnan saamista. Positiivinen kierre tukee kaikkien menestystä ”, Aula jatkaa.

Tutkimuksessa oli mukana yhteensä kolmetoista kauppakeskusta, jotka ovat Suomen kymmenen suurimman kauppakeskuksen joukossa joko myynnin määrällä tai pinta-alalla mitattuna. Tutkimukseen vastasi yhteensä 1 815 suomalaista.

 

Mylly on vastuullisin ja Mall of Tripla innovatiivisin kauppakeskus

Tällä tutkimuskierroksella Suomen hyvämaineisimman kauppakeskuksen paikan vei Kauppakeskus Mylly. Vuonna 2001 avattu Mylly on Varsinais-Suomen suurin kauppakeskus.

”Olemme luonnollisesti erittäin ylpeitä siitä, että Mylly sijoittui ensimmäiseksi tutkimuksessa. Tämä osoittaa, että Myllyä on rakennettu pitkäjänteisesti ja vastuullisesti”, iloitsee Kauppakeskus Myllyn toimitusjohtaja Mari Hantula.

Mylly koetaan myös vastuullisimpana kauppakeskuksena.

Mainepisteissä toiseksi sijoittunut Mall of Tripla sai korkeimmat pisteet innovatiivisuudestaan. Kokonaispisteissä kolmanneksi paras Jumbo taas sai kaikista kauppakeskuksista korkeimmat pisteet tuotteista ja palveluista.

Pääkaupunkiseudulla kauppakeskuksia on verrattain tiheästi ja hyvien kulkuyhteyksien varrella. Runsas kauppakeskustarjonta lisää kilpailua.

“Kuluttaja voi valita mieleisensä kauppakeskuksen usean eri vaihtoehdon välillä ja maineen merkitys korostuu entisestään”, Aula kertoo.

 

Vuorovaikutus on kauppakeskusten kehityskohde – tuotteet ja palvelut vahvuus

Tuotteet ja palvelut saivat tutkimuksessa parhaan arvion suhteessa suurten kauppakeskusten maineen muihin osa-alueisiin.

Kauppakeskusten maineen heikoimpana osa-alueena nähdään vuorovaikutus sidosryhmien kanssa. Vuorovaikutuksen keskiarvo on 3,28 kun hyvän arvion raja on 3,50 asteikolla yhdestä viiteen. Yksikään tutkituista kauppakeskuksista ei yltänyt tässä hyväksi luokiteltuun tasoon.

”Vuorovaikutuksella on kuitenkin suuri merkitys luottamuksen ja sidosryhmätuen kasvulle. Tästä syystä vuorovaikutusta voidaan pitää kauppakeskusten keskeisimpänä haasteena ja asiana, johon kannattaa kiinnittää huomiota”, Aula kertoo.

 

Näin tutkimme

T-Median Kauppakeskusten erikoistutkimuskierroksella tutkittiin Suomen kolmetoista suurinta kauppakeskusta Luottamus&Maine-mallin avulla. Tavoitteena oli selvittää näiden kauppakeskusten maine kansalaisten keskuudessa. Organisaation saama mainepistemäärä muodostuu kahdeksan eri osa-alueen keskiarvona: hallinto, talous, johtaminen, innovatiivisuus, vuorovaikutus, tuotteet&palvelut, työpaikka ja vastuullisuus.

Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin marraskuussa 2020 ja siihen vastasi yhteensä 1 815 suomalaista. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 15-65-vuotiaat suomalaiset valtakunnallisesti (poissulkien Ahvenanmaa).

Suurimpien kauppakeskusten valinnassa suuruusluokan kriteereitä oli kaksi: kauppakeskusten pinta-ala sekä myynnin määrä (Lähde: Suomen Kauppakeskusyhdistys ry, Kauppakeskukset 2020).

 


Lisätietoja:

Hanna-Mari Aula, Senior Advisor
hanna-mari.aula@t-media.fi
+358 40 585 6466