In English
11.12.2023 in

Mielipidetutkimukset markkinoinnin tukena

T-Media – Luottamus ja maine markkinoinnin tukena

Olemme T-Media, suomalainen tutkimusyhtiö, jonka tavoitteena on auttaa organisaatioita mittaamaan ja kehittämään arvokkainta aineetonta pääomaansa, luottamusta ja mainetta. Yli 20 vuoden toimintamme aikana olemme tehneet yli 2 000 Luottamus&Maine-tutkimusta asiakkaillemme ympäri maailmaa. Meillä on kunnia palvella laajaa asiakaskuntaa, johon kuuluu niin yliopistoja, start-upeja, perheyrityksiä kuin kansainvälisiä pörssiyrityksiäkin.

T-Median juuret juontavat suomalaiseen tiedeyhteisöön ja poikkitieteellisyyteen. Perustajiemme osaamisessa yhdistyy teknisten ja kaupallisten tieteiden sekä taiteen osaaminen. Vuonna 1997 syntynyt T-Media sai alkunsa kolmen opiskelijan haaveesta auttaa yliopistoja, elinkeinoelämää ja teekkareita yhdistymään. Olemme aina panostaneet laatuun ja poikkitieteelliseen osaamiseen sekä tuotekehitykseen ja analytiikkaan. Kuuntelemme asiakkaitamme ja sidosryhmiämme, analysoimme ja luomme uutta, yhdistäen akateemisen perustutkimuksen parhaisiin käytäntöihin ja omiin havaintoihimme.

Mielipidetutkimus markkinoinnin tehokkuuden mittarina

Mielipidetutkimukset ovat tehokas työkalu markkinoinnin tukemiseen. Niiden avulla yritykset voivat saada arvokasta tietoa asiakkaiden mielipiteistä, tarpeista ja odotuksista. Mielipidetutkimusten avulla myös voidaan saada selville, miten asiakkaat suhtautuvat yrityksen tuotteisiin ja palveluihin verrattuna kilpailijoihin.

Tutkimustulokset voivat auttaa yrityksiä kohdentamaan markkinointiviestintäänsä entistä paremmin ja tarjoamaan asiakkailleen juuri heidän tarpeisiinsa sopivia tuotteita ja palveluita. Mielipidetutkimukset voivat myös auttaa yrityksiä tunnistamaan markkinoinnin kehittämistarpeita ja parantamaan brändin mainetta. Tutkimustulokset voivat paljastaa, millä alueilla yritys onnistuu hyvin ja missä on mahdollista tehdä parannuksia.

T-Median asiantuntijat ja työkalut luottamuksen ja maineen rakentamisessa

T-Median vahvuutena ovat asiantuntevat ja monipuoliset asiantuntijamme sekä ensiluokkaiset ja jatkuvasti kehittyvät työkalumme. Luottamus ja maine ovat yrityksen arvokkainta aineetonta pääomaa, ja me panostamme niiden mittaamiseen ja kasvattamiseen. Sertifioidun neuvonantotiimimme avulla voimme tarjota asiakkaillemme mittaus-, rakentamis- ja kehityspalveluita, jotka perustuvat akateemiseen tutkimukseen ja parhaisiin käytäntöihin.

T-Median Luottamus&Maine-malli ja laaja datapankkimme mahdollistavat kehittyneen analytiikan ja vaikuttavuuden tutkimisen. Autamme asiakkaitamme seuraamaan mainettaan eri sidosryhmien keskuudessa ja eri maissa. Tarjoamme heille tietoa, jonka avulla he voivat kehittää organisaation johtamista sidosryhmien sekä yhteiskuntien kannalta kestävämpään suuntaan.

T-Median ammattilaiset kuuluvat eri osaamisalueiden asiantuntijoihin. Yhteisen fokuksen, raamien ja suunnan kautta luomme yhdessä uutta ja kehitämme asiakkaidemme arvokkainta pääomaa. Yhdessä luomme luottamusta ja mainetta niin Suomessa kuin maailmallakin. T-Median tiimissä on historioitsijoita, taloustieteilijöitä, data-analyytikkoja ja monia muita osaajia, jotka tuovat oman panoksensa ja erikoistaitonsa yhteiseen tietopankkiimme.

Yhteistyössä T-Median kanssa asiakkaamme voivat mitata, rakentaa ja kasvattaa luottamusta ja mainetta sekä saavuttaa kestävämmän suunnan organisaationsa johtamiselle. Mielipidetutkimukset ja luottamusta mittaavat tutkimukset ovat keskeisiä työkaluja markkinoinnin tukemisessa ja kehittämisessä. Tarjoamme asiakkaillemme laadukasta tutkimusdataa ja analytiikkaa, joiden avulla he voivat menestyä entistä paremmin kilpailluilla markkinoilla.

Related Articles