In English
30.3.2022 in

Mielikuvat vaikuttavat vahvasti finanssialalla

T-Median finanssialan yrityksiin keskittyvä Luottamus&Maine-tutkimus paljasti, että finassialan organisaatioiden maineella on huomattava yhteys suomalaisten osoittamaan tukeen. Tutkimuskierroksen maineikkain organisaatio on S-Pankki.

Viime vuodenvaihteessa tehty tutkimus toteutettiin suuren yleisön keskuudessa ja tutkittavat yritykset olivat finanssialan organisaatioita. Yhteensä kierroksella tutkittiin 26 finanssialan organisaatiota. Tutkittavien organisaatioiden joukossa oli muun muassa pankkeja, työeläkeyhtiöitä ja vakuutusyhtiöitä.

Tutkimus paljastaa, että finanssialan maineen vaikutus suomalaisten alan organisaatioita kohtaan osoittamaan tukeen on huomattava. Finanssialan maineen ja sidosryhmätuen korrelaatiokerroin on 0.78. Sidosryhmätuella tarkoitetaan suomalaisten keskimääräistä luottamusta yritystä kohtaan, halua tukea yritystä kriisissä, suositella, investoida, käyttää yrityksen tuotteita tai palveluita ja työskennellä yritykselle.

“Maine vaikuttaa keskeisellä tavalla finanssialan toimijoiden liiketoiminnan edellytyksiin. Ihmiset suosivat hyvämaineisia toimijoita niin asiakkaana kuin työnhakijoina. Tosin alalla on myös tekijöitä, jotka hidastavat maineen vaikutusta liiketoimintaan, mutta eivät poista sitä. Esimerkiksi yksilölle pankin vaihto on todennäköisempää elämän nivelkohdissa, kuten asunnon osto tai vaihto, naimisiinmeno tai ero, kuin kesken elämän muun viiman. Pankin vaihtamiselle on arjen keskellä suurempi kynnys ja pidempi aikajänne, kuin esimerkiksi yksittäisille kuluttajatuotteille. Hyvällä maineella voittaa markkinaosuutta, mikäli tarjoama ja palvelu on kunnossa – vaikutus vain kestää esimerkiksi pankkialalla kauemmin, kuin jollakin muulla toimialalla”, kertoo T-Median kehitysjohtaja Riku Ruokolahti.

“Toisaalta hyvä maine ja sen tuoma luottamus on toiminnan edellytysten kannalta kriittinen mittari esimerkiksi Suomen eläkejärjestelmän kestävyydelle ja vakuutustoiminnalle”, Ruokolahti jatkaa.

 

Hyvä maine on kriittinen finanssialan organisaatioille

Finanssialan tutkimuskierros paljasti, että finanssialan organisaatioiden maineen taso on keskimäärin kohtalaisella tasolla – lähellä hyvää tasoa. Parhaimmat arvosanat finanssialan organisaatiot saivat talouden ja johtamisen osa-alueista.

 

 

Työnantajuus on toinen lähes hyvän arvosanan saanut maineen dimensio. Heikoimman arvosanan organisaatiot saivat vuorovaikutuksen osa-alueelta.

“Finanssialalla toimijoiden maine suhteessa toisiinsa on sikäli mielenkiintoinen, että yksikään tutkituista organisaatioista ei osoittautunut huonomaineiseksi. Tilanne on muutamassa vuodessa tässä suhteessa tasoittunut”, Ruokolahti kertoo.

 

S-Pankilla on finanssialan vahvin mainetulos

S-Pankki on hyvämaineisin organisaatio tällä tutkimuskierroksella tutkituista finanssialan toimijoista. S-Pankin mainearvosana on 3.80 asteikolla 1–5. Korkeimmat arviot S-Pankki sai talouden, tuotteiden ja palveluiden sekä työnantajuuden osa-alueista, joissa kaikissa arvosana ylitti maineen kokonaisarvosanan.

S-Pankin maine on tutkittu ensimmäisen kerran vuonna 2016, jolloin se sai arvosanakseen 3.52.

“Suomessa maine ansaitaan teoilla. Siksi olen erityisen ylpeä sekä kiitollinen näistä tuloksista. Lupaan, että jatkamme töitä ansaitaksemme luottamuksen myös jatkossa”, S-Pankin toimitusjohtaja Pekka Ylihurula kertoo.

 

Näin tutkimme

Finanssialan Luottamus&Maine 2021 -tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Suomessa toimivien finanssialan organisaatioiden ja toimialan mainetta yleisesti suomalaisten keskuudessa.

Tutkimukseen osallistui yhteensä 4 938 suomalaista, jotka antoivat yhteensä 6 351 organisaatioarviota 9.12.2021-4.1.2022. Otos on painotettu väestöä edustavaksi sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan. Koko aineiston tilastollinen virhemarginaali on korkeintaan noin 1.39 %-yksikköä suuntaansa.

 


Lisätietoja:

Riku Ruokolahti, kehitysjohtaja, T-Media
p. +358 400 512 200

Sari Maunula, tutkimusjohtaja, T-Media
p. +358 50 409 1543