In English
28.9.2021 in

Maine ohjaa vahvasti yksityissijoittajien sijoituspäätöstä

T-Median pörssiyhtiöiden erikoistutkimus paljastaa, että maineella on erittäin suuri vaikutus sekä yksityissijoittajan kiinnostukseen pörssiyhtiötä kohtaan että yhtiön osakkeiden ostointoon. Tutkimuksen pohjana on poikkeuksellisen laaja tutkimusdata, joka sisältää yhteensä lähes 16 000 yritysarviota Helsingin pörssin suurista ja keskisuurista yhtiöistä.

T-Media tutki yhteistyössä Suomen Osakesäästäjien ja Pörssisäätiön kanssa 78 suurimman pörssiyhtiön maineen touko-kesäkuussa 2021. Tutkimukseen vastasi yhteensä 7 251 yksityissijoittajaa.

Tutkimuksen keskeinen löydös on maineen poikkeuksellisen vahva vaikutus yksityissijoittajien sijoitus- ja suositteluhalukkuuteen. Muutos maineessa tarkoittaa lähes puolitoistakertaista muutosta sijoittajien halukkuudessa investoida yhtiöön ja suositella sitä sijoituskohteena.

”Vaikka Luottamus&Maine-tutkimusmalli sisältää arviot muun muassa yrityksen johtamisesta, taloudesta ja ESG:n alueista, havainto näin voimakkaasta yhteydestä pörssiyrityksen maineen ja yksityissijoittajan investointihalukkuuden välillä pääsi yllättämään meidätkin. Tiedämme muista tutkimuksistamme, että yhteys maineen ja ihmisten käytösintention välillä on suuri, mutta nyt todennettu voima on poikkeuksellinen”, sanoo T-Median vanhempi asiantuntija Hanna-Mari Aula.

”Tutkimuksen tulos on vahva viesti yhtiöille. Maineella on valtava merkitys pörssiyhtiöille luotettavana ja vetovoimaisena sijoituskohteena. Tutkimuksen tulokset tukevat aikaisempia kansainvälisiä selvityksiä. Niiden mukaan mainetekijöiden osuus yhtiön arvonmuodostuksesta on jopa kolmannes,” toteaa Osakesäästäjien toimitusjohtaja Victor Snellman.

”Parantamalla mainettaan yhtiö voi tukea yksityissijoittajien suosiollista käyttäytymistä sitä kohtaan – vahvistaa luottamusta, halua ostaa tuotteita, suositella, halua investoida, puolustaa kriisissä tai hakea töitä. Voisi sanoa, että panostaminen maineeseen maksaa itsensä hyvin takaisin”, Snellman jatkaa.

 

Pörssiyhtiöiden maineikkaimmat ovat Revenio Group, Ponsse ja Kone

Kerätyn datan perusteella jokaiselle tutkitulle yhtiölle lasketaan maineluku asteikolla 1–5. Parasmaineisimmat pörssiyhtiöt ovat Revenio Group (4.26), Ponsse (4.20) ja Kone (4.15).

Suurimpien, yli miljardin euron liikevaihdon large cap -yhtiöistä tasaiseen kärkiviisikkoon yltää Koneen lisäksi Neste, Valmet, Sampo ja UPM-Kymmene. 150 miljoonan – miljardin euron liikevaihdon mid cap -yhtiöistä kolmen kärjessä ovat Revenio Groupin lisäksi Ponsse ja QT Group.

 

Lähde: Luottamus&Maine 2021 Pörssiyhtiöt -tutkimus. Tutkimuksessa selvitettiin 78 yhtiön maine suomalaisten yksityissijoittajien keskuudessa.

 

”Pörssiyhtiöt ovat lähtökohtaisesti Suomessa hyvämaineisia, mikä kertoo siitä, että maineen eteen on jo tehty töitä ja yhtiöt ovat yksityissijoittajien mielestä varsin hyvässä kunnossa. Kaikista tutkituista 78 yhtiöstä peräti 55 yrityksen maine on vähintään hyvällä tasolla. Vain yhden yrityksen mainearvosana jää heikolle tasolle”, Aula sanoo.

Pörssiyhtiöiden maineen rakennetta kokonaisuutena tarkasteltaessa huomataan, että parhaimpina maineen osatekijöinä pidetään yritysten taloutta, johtamista ja tuotteita&palveluita. Sen sijaan yksityissijoittajien mielikuvat yhtiöiden vuorovaikutuksesta jäävät yleistä arvosanatasoa heikommaksi.

 

Lähde: Luottamus&Maine 2021 Pörssiyhtiöt -tutkimus. Tutkimuksessa selvitettiin 78 yhtiön maine suomalaisten yksityissijoittajien keskuudessa. Kuvaajan luvut ovat keskiarvija tutkituista 78 yhtiöstä ja niiden saamista arvioista.

 

Yksityissijoittajien merkitys korostunut

Yksityissijoittajien merkitys yritysten kasvun rahoittajina on viime vuosina kasvanut. Jo yli 920 000 suomalaista yksityishenkilöä omistaa pörssiosakkeita.

”Tutkimustulokset kertovat, että pitkäjänteinen mainetyö yksityishenkilöiden parissa todella kannattaa. Mikäli yrityksellä on sijoittajien keskuudessa hyvä maine, sen rahoituksen saatavuus helpottuu”, painottaa Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri.

”Yksityissijoittajat ovat olleet tämän vuoden listautumisanneissa poikkeuksellisen aktiivisia. Markkinoille on tullut uusia sijoittajia ja aikaisempaa nuorempia sijoittajia. Myös moni pitkäaikainen osakkeenomistaja on aktivoitunut osallistumaan anteihin. Yrityksen on hyvä varautua rahoitustarpeisiin jo etukäteen. Tämän takia mainetyötä on tehtävä jatkuvasti, ei vain silloin kun sijoittajilta halutaan jotain”, Lounasmeri jatkaa.

 

Näin tutkimme

Luottamus&Maine 2021 Pörssiyhtiöt -tutkimuksessa selvitettiin 78 yhtiön maine suomalaisten yksityissijoittajien keskuudessa. Yhtiöt valittiin Nasdaqin tammikuussa 2021 voimaan astuneen markkina-arvoluokituksen mukaisesti.

Yhtiöiden maine mitattiin Luottamus&Maine-tutkimusmallilla, jossa mainetta arvioidaan kahdeksan osatekijän avulla: hallinto, talous, johtaminen, innovatiivisuus, vuorovaikutus, tuotteet & palvelut, työpaikka ja vastuullisuus.

Tutkimuksen kohderyhmänä oli yli 15-vuotiaat suomalaiset yksityissijoittajat valtakunnallisesti. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella 4.5. –15.6.2021 yhteistyössä Pörssisäätiön ja Suomen Osakesäästäjät ry:n kanssa.

Tutkimukseen vastasi kaiken kaikkiaan 7 251 suomalaista antaen yhteensä 15 998 yritysarviota.

Koko aineiston tilastollinen virhemarginaali on korkeintaan noin 1,15 prosenttiyksikköä suuntaansa.

 

Lisätietoja:

Hanna-Mari Aula, vanhempi asiantuntija
hanna-mari.aula@t-media.fi, p. 040 585 6466

 

 

Osakesäästäjät on valtakunnallinen sijoittajien yhteisö, jonka tarkoituksena on auttaa suomalaisia vaurastumaan. Yhteisö tarjoaa sijoittajille riippumatonta tietoa, koulutusta ja rahanarvoisia jäsenetuja. Osakesäästäjillä jäseniä on lähes 35.000.

Pörssisäätiö edistää arvopaperisäästämistä ja arvopaperimarkkinoita. Pörssisäätiön toiminta rahoitetaan säätiön omistaman Pörssitalon vuokratuotoilla.