In English
Pelastuslaitos
15.12.2020 in

Kansalaisten luottamus julkishallintoa kohtaan on parantunut korona-aikana – pelastuslaitos on maineikkain organisaatio

Suomalaiset luottavat julkishallintoon aikaisempaa enemmän: kansalaiset arvioivat pelastuslaitoksen julkishallinnon maineikkaimmaksi ja luotetuimmaksi organisaatioksi. Suurimman nousun niin luottamuksen kuin maineen osalta teki eduskunta, isoin lasku mitattiin ulkoministeriöllä.

T-Median vuosittain toteuttamassa julkishallinnon Luottamus&Maine -tutkimuksessa arvionsa antoi yhteensä 8 057 suomalaista. Tutkimuksessa kärkisijoille nousivat perusturvallisuudesta vastaavat julkishallinnon toimijat: pelastuslaitos sai toista vuotta parättäin ensimmäisen sijan, Ilmatieteen laitos ja Hätäkeskuslaitos onnistuivat molemmat parantamaan mainettaan ja nousemaan palkintosijoille.

 

Julkishallinnon Luottamus&Maine 2020 -tutkimus: maineikkaimmait organisaatiot. Organisaation sijoitus listalla pohjautuu tutkimuksessa saatuihin mainepistemääriin. Taulukossa esitetyt luvut on pyöristetty kahden desimaalin tarkkuudella. Sijoitukset ja muutokset on määritetty pyöristämättömistä luvuista.

 

Luottamus julkishallintoon nousi ensimmäistä kertaa hyvälle tasolle

Tunnetuimpien julkishallinnon organisaatioiden luottamuksen taso nousi ensimmäistä kertaa hyvälle tasolle kolmen vuoden mittaushistorian aikana. Julkishallintoa kohtaan osoitetun luottamuksen keskiarvo mitattiin nyt tasolle 3.51 asteikolla yhdestä viiteen. Nousua oli yksitoista sadasosaa.

Luottamuksen nousun lisäksi kansalaisten halu hakea töihin sekä tukea julkishallinnon organisaatioita verovaroin on kehittynyt myönteisesti. Myös julkishallinnon organisaatioiden koronakriisin aikaiset toimet saavat kansalta hyväksynnän. Kaikista tutkimukseen osallistuneista vastaajista 18 prosenttia arvioi kriisin aikaisten toimien kasvattaneen luottamusta, kun vain 9 prosenttia vastaajista koki toimien vaikuttaneen luottamukseen sitä heikentävästi.

“Erityisen mielenkiintoista on ollut seurata korona-ajassa paljon esillä olleiden toimijoiden maineen ja luottamuksen kehitystä. Esimerkiksi THL ja STM onnistuivat molemmat parantamaan tuloksiaan, mutta lähtötason oltua kohtalainen, ei luottamuksessa päästy vielä hyvälle tasolle”, kommentoi tutkimusyhtiö T-Median toimitusjohtaja Harri Leinikka.

 

Eduskunnan maineen nousu tämän vuoden suurin

Suomalaiset arvioivat eduskunnan onnistuneen toimimaan koronatilanteessa hyvin ja  jopa ylittämään odotukset. Eduskunnan maineen nousu oli lähes 0.40-yksikköä, joka on T-Median tänä vuonna kaikista tehdyistä tutkimusmittauksista suurin. Suurimman laskun tämän vuoden mainepisteissä kirjasi ulkoministeriö.

“Kun tarkastelemme tunnetuimpien organisaatioiden maineen kehitystä kaikkien kahdeksan osa-alueen kautta, niin suurin myönteinen muutos on tapahtunut johtamisen osa-alueessa. Tämä on osoitus siitä, että kun kriisin aikana johtajuudelle on ollut todellista tarvetta, on huutoon myös osattu vastata”, toteaa julkishallinnon organisaatioiden erikoistutkimuksesta vastannut projektijohtaja Elisa Runsas.

Luottamus&Maine-tutkimuksen maineen kahdeksan osa-aluetta ovat hallinto, talous,  johto, innovaatiot, vuorovaikutus, tuotteet ja palvelut, työpaikka sekä vastuullisuus.

 

Kuva: Varsinais-Suomen pelastuslaitos/ Esko Keski-Oja


 

Näin tutkimme

Tulokset pohjautuvat lokakuussa 2020 toteutettuun Luottamus&Maine-tutkimukseen, jonka tavoitteena oli selvittää Suomen julkishallinnon organisaatioiden mainetta kansalaisten keskuudessa. Tutkimukseen vastasi 2.10.-29.10.2020 aikavälillä yhteensä 8 057 suomalaista. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 15-65-vuotiaat suomalaiset valtakunnallisesti (poissulkien Ahvenanmaa). 

Tutkimuskierroksella tutkittiin yhteensä 74 organisaatiota. Tutkimus toteutettiin T-Median Luottamus&Maine-tutkimusmallilla, jossa organisaation saama mainepistemäärä muodostuu kahdeksan eri osa-alueen keskiarvona: hallinto, talous, johtaminen, innovatiivisuus, vuorovaikutus, tuotteet&palvelut, työpaikka ja vastuullisuus.

 

Lisätiedot

Harri Leinikka, toimitusjohtaja
harri.leinikka@t-media.fi, 040 505 5001

Elisa Runsas, julkishallinnon erikoistutkimuksen projektijohtaja, tietojohtamisen asiantuntija
elisa.runsas@t-media.fi, 050 468 8849